Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Pożyczka na szybką inwestycję

Pożyczka na szybką inwestycję

Masz okazję zainwestować pieniądze i dużo zarobić? Nie masz jednak wystarczających oszczędności? W takim przypadku może pojawić się pomysł na sfinansowanie inwestycji poprzez pożyczkę gotówkową. Sprawdź, czy zaciągniecie pożyczki na ten cel będzie dobrym pomysłem.

Idealna inwestycja powinna przede wszystkim pozwolić nam na atrakcyjne zyski, ale jednocześnie nie powinna być bardzo ryzykowna. Jeśli nadarza się okazja do tego, aby skorzystać z takiej właśnie inwestycji, warto przypatrzeć się jej bliżej. Zwróćmy wtedy szczególną uwagę na jej bezpieczeństwo, aby mieć pewność, że zainwestowane pieniądze nie przepadną.

Inwestować możemy obecnie na różne sposoby. Możemy zakupić akcje do gry na giełdzie, możemy także zakupić obligacje czy złoto. Również popularna forma inwestycji to zakupienie nieruchomości, na przykład gruntów do późniejszej odsprzedaży lub mieszkania pod wynajem. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się inwestycje alternatywne, wśród których znajdują się między innymi zakupy trunków takich jak wino czy whisky, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki.

Jak sfinansować inwestycję?

Najlepiej, gdy mamy własne oszczędności, które będziemy mogli zainwestować. Wystarczy nadwyżka nawet około 1 000 złotych, aby rozpocząć pomnażanie pieniędzy. Pamiętajmy jednak o tym, aby nie przeznaczać wszystkich pieniędzy na jeden cel. Warto zdywersyfikować swoje inwestycje, ponieważ wtedy jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy, gdy jedna z nich nie okaże się zyskowna.

Co jednak wtedy, gdy nie dysponujemy odpowiednimi środkami na inwestowanie, możemy pomyśleć o pożyczce. Z takiej opcji powinniśmy jednak skorzystać jedynie wtedy, gdy wiemy, że pożyczka ratalna będzie tańsza od ewentualnych zysków. Inaczej mówiąc, nasza pożyczka nie powinna kosztować nas więcej niż zyski, ponieważ wtedy po prostu stracimy zamiast zarobić. pożyczka na lato

Jak obliczyć, czy pożyczka na inwestycję jest opłacalna?

Trudno jednoznacznie wskazać, czy inwestycja na pożyczkę będzie opłacalna. Dużo zależy od tego, jakie jest ryzyko oraz potencjalne zyski danej formy inwestycji. Pamiętajmy o tym, że inwestycje mają to do siebie, że najczęściej nie dają gwarantowanych zysków, dlatego możemy utracić włożone w nie pieniądze.

Powinniśmy przede wszystkim obliczyć, jaki jest koszt pożyczki. W naszej firmie Aasa Polska można zrobić to bezpośrednio na naszej stronie głównej – znajduje się na niej specjalny kalkulator pożyczkowy. Po wpisaniu do niego potrzebnej kwoty oraz okresu spłaty możemy od razu zobaczyć, ile będziemy musieli oddać. Tą sumę powinniśmy porównać z potencjalnymi zyskami z inwestycji. Oczywiście, najlepiej, aby inwestycja nie była bardzo ryzykowna, abyśmy nie stracili swoich pieniędzy.

Podsumowując, zaciągnięcie pożyczki gotówkowej na szybką inwestycję zawsze powinno być poprzedzone w przeanalizowaniem, czy pożyczka rzeczywiście będzie opłacalna jako forma finansowania w tej sytuacji. Jednak zawsze zdecydowanie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest inwestowanie z odłożonych wcześniej pieniędzy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.