W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Pożyczka na szybką inwestycję

Pożyczka na szybką inwestycję

Masz okazję zainwestować pieniądze i dużo zarobić? Nie masz jednak wystarczających oszczędności? W takim przypadku może pojawić się pomysł na sfinansowanie inwestycji poprzez pożyczkę gotówkową. Sprawdź, czy zaciągniecie pożyczki na ten cel będzie dobrym pomysłem.

Idealna inwestycja powinna przede wszystkim pozwolić nam na atrakcyjne zyski, ale jednocześnie nie powinna być bardzo ryzykowna. Jeśli nadarza się okazja do tego, aby skorzystać z takiej właśnie inwestycji, warto przypatrzeć się jej bliżej. Zwróćmy wtedy szczególną uwagę na jej bezpieczeństwo, aby mieć pewność, że zainwestowane pieniądze nie przepadną.

Inwestować możemy obecnie na różne sposoby. Możemy zakupić akcje do gry na giełdzie, możemy także zakupić obligacje czy złoto. Również popularna forma inwestycji to zakupienie nieruchomości, na przykład gruntów do późniejszej odsprzedaży lub mieszkania pod wynajem. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się inwestycje alternatywne, wśród których znajdują się między innymi zakupy trunków takich jak wino czy whisky, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki.

Jak sfinansować inwestycję?

Najlepiej, gdy mamy własne oszczędności, które będziemy mogli zainwestować. Wystarczy nadwyżka nawet około 1 000 złotych, aby rozpocząć pomnażanie pieniędzy. Pamiętajmy jednak o tym, aby nie przeznaczać wszystkich pieniędzy na jeden cel. Warto zdywersyfikować swoje inwestycje, ponieważ wtedy jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy, gdy jedna z nich nie okaże się zyskowna.

Co jednak wtedy, gdy nie dysponujemy odpowiednimi środkami na inwestowanie, możemy pomyśleć o pożyczce. Z takiej opcji powinniśmy jednak skorzystać jedynie wtedy, gdy wiemy, że pożyczka ratalna będzie tańsza od ewentualnych zysków. Inaczej mówiąc, nasza pożyczka nie powinna kosztować nas więcej niż zyski, ponieważ wtedy po prostu stracimy zamiast zarobić. wiosenna-pozyczka

Jak obliczyć, czy pożyczka na inwestycję jest opłacalna?

Trudno jednoznacznie wskazać, czy inwestycja na pożyczkę będzie opłacalna. Dużo zależy od tego, jakie jest ryzyko oraz potencjalne zyski danej formy inwestycji. Pamiętajmy o tym, że inwestycje mają to do siebie, że najczęściej nie dają gwarantowanych zysków, dlatego możemy utracić włożone w nie pieniądze.

Powinniśmy przede wszystkim obliczyć, jaki jest koszt pożyczki. W naszej firmie Aasa Polska można zrobić to bezpośrednio na naszej stronie głównej – znajduje się na niej specjalny kalkulator pożyczkowy. Po wpisaniu do niego potrzebnej kwoty oraz okresu spłaty możemy od razu zobaczyć, ile będziemy musieli oddać. Tę sumę powinniśmy porównać z potencjalnymi zyskami z inwestycji. Oczywiście, najlepiej, aby inwestycja nie była bardzo ryzykowna, abyśmy nie stracili swoich pieniędzy.

Podsumowując, zaciągnięcie pożyczki gotówkowej na szybką inwestycję zawsze powinno być poprzedzone w przeanalizowaniem, czy pożyczka rzeczywiście będzie opłacalna jako forma finansowania w tej sytuacji. Jednak zawsze zdecydowanie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest inwestowanie z odłożonych wcześniej pieniędzy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.