Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Pożyczki i darowizny w rodzinie a podatek

Pożyczki i darowizny w rodzinie a podatek

Pożyczanie pieniędzy oraz darowizny w rodzinie nie są niczym dziwnym. Warto jednak wiedzieć, jak z nich korzystać, aby nie narazić się fiskusowi, ponieważ nie wszystkie transakcje w gronie rodziny są neutralne podatkowo.

Przekazujemy sobie darowizny lub pożyczamy – rodzice dzieciom, dzieci rodzicom, dziadkom czy innym osobom wchodzącym w skład rodziny. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że brak dopełnienia odpowiednich formalności związanych z takimi transakcjami może mieć konsekwencje podatkowe.

Najważniejszy stopień pokrewieństwa

Przede wszystkim skutki podatkowe wynikające z pożyczek oraz darowizn zależne są od tego, jaki stopień pokrewieństwa zachodzi pomiędzy stronami transakcji. Warto wobec tego poznać grupy podatkowe dotyczące członków rodziny pod kątem zachodzącego pomiędzy nimi pokrewieństwa.

Grupy podatkowe:

• 0 – małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, macocha, ojczym, pasierb, pasierbica

• I – grupa 0 oraz teściowie, synowa, zięć jesienna-pozyczka

• II – zstępni rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, rodzeństwo rodziców, małżonek rodzeństwa małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów

• III – pozostałe osoby

Darowizny w rodzinie

Darowizny przekazywane pomiędzy członkami należącymi do grupy oznaczonej jako 0 są całkowicie zwolnione z podatków bez górnego limitu kwotowego. Trzeba jednak pamiętać o spełnieniu dwóch warunków – złożeniu w urzędzie skarbowym zgłoszenia o darowiźnie na formularzu SD-Z2 w terminie do 6 miesięcy, a także darowizna powinna być wykonana jako przelew.

W przypadku pozostałych grup pojawiają się kwoty wolne od podatku. W grupie I limit ten wynosi 9 637 złotych, w grupie II 7 276 złotych, natomiast w grupie III 4 902 złotych. Jeżeli wykonujemy klika darowizn dla tej samej osoby, limity te dotyczą okresu 5 lat.

Warto też wspomnieć, że jeżeli darowizna dokonywana jest jako akt notarialny, wtedy nie mamy potrzeby zgładzania jej w urzędzie skarbowym – zajmuje się tym notariusz.

Pożyczki w rodzinie

Osoby spokrewnione, które są zaliczane do grupy I, nie muszą płacić podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Dotyczy to pożyczki o kwocie do 9637 złotych – także stosuje się wspomniany już termin 5 lat. Nie dotyczy to natomiast osób zaliczanych do grupy 0, czyli w najbliższej rodzinie – wtedy nie ma limitu. jesienna-pozyczka

Jeżeli kwota pożyczki będzie wyższa od wymienionej, w tym przypadku musimy pamiętać o powiadomieniu urzędu skarbowego, ale tym razem w terminie 14 dni od momentu udzielenia pożyczki. W celu zgłoszenia musimy wykorzystać dokument PCC-3, czyli deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku, gdy pożyczka została pokwitowana odpowiednią umową, czas liczony jest od daty na umowie, a nie od daty wypłaty pieniędzy. Powinniśmy też w urzędzie przedstawić dowód otrzymania pieniędzy – przelew z jasnym tytułem, że chodzi o pożyczkę.

Podatek od pożyczki wynosi 2 procent, ale jeżeli go nie zapłacimy w terminie, wtedy zostanie on podwyższony do 20 procent podstawy opodatkowania pożyczki.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.