Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Pożyczki w małżeństwie - kto bierze, kto spłaca?

Pożyczki w małżeństwie - kto bierze, kto spłaca?

Pożyczanie pieniędzy od banków i firm pozabankowych wtedy, gdy jesteśmy w związku małżeńskim, ma zarówno swoje dobre, jak i złe strony. Możemy wtedy uzyskać wyższą zdolność kredytową, ale także może okazać się, że będziemy odpowiadali za długi zaciągnięte przez współmałżonka bez naszej wiedzy.

Małżonkowie często razem zaciągają różne pożyczki i kredyty. Najlepszym przykładem jest tutaj kredyt hipoteczny, który wybierany jest na zakupienie mieszkania lub wybudowanie wymarzonego domu. Jednak czasami jeden z małżonków decyduje się na wzięcie pożyczki bez wiedzy drugiego. Wtedy, gdy samodzielnie reguluje swoje zobowiązania terminowo, druga połówka nawet nie musi o tym wiedzieć. Sprawa komplikuje się jednak wtedy, gdy małżonek nie spłaca swoich długów i pojawia się komornik.

Jak brać pożyczki i kredyty w małżeństwie?

Gdy potrzebujemy pieniędzy, a nie mamy oszczędności, pożyczka czy kredyt to najczęściej wybierana opcja. Wówczas z takich ofert możemy skorzystać razem, a tym samym podwyższyć swoją zdolność kredytową, ponieważ będzie na obliczana nie dla jednej osoby, ale dla dwóch. Wtedy możemy otrzymać wyższą sumę na lepszych warunkach. Wspólnie odpowiadamy też za spłatę zadłużenia.

Musimy jednak pamiętać o tym, że wzięcie pożyczki czy kredytu razem z drugim małżonkiem nie będzie możliwe wtedy, gdy podpisaliśmy intercyzę i ustaliliśmy rozdzielność majątkową.

Czy jeden małżonek może jednak wziąć pożyczkę bez wiedzy drugiego? Oczywiście, jest taka możliwość, ale musimy pamiętać o tym, że może nieść ona ze sobą nieprzyjemne konsekwencje.

Na jaką pożyczkę może liczyć jeden z małżonków?

Zasadniczo kredytu nie otrzymamy wtedy, gdy nie będziemy mieli zgody drugiego małżonka. Zatem wtedy, gdy chcielibyśmy wziąć kredyt samochodowy czy hipoteczny w banku, ten uzależni decyzję od decyzji drugiego z małżonków.

Z kolei wtedy, gdy chodzi o pożyczki, małżonek może je już brać bez większych problemów zarówno w bankach, jak i w firmach pozabankowych. Mogą jednak pojawić się określone ograniczenia, na przykład kwota będzie wynosiła tylko do kilkunastu tysięcy złotych. O pożyczkę tego rodzaju możemy ubiegać się zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i przez internet.

Kiedy musimy spłacić długi po małżonku?

Tematyka pożyczek w małżeństwie wiąże się też z przypadkiem, gdy małżonek, który wziął pożyczkę samodzielnie, nie spłacił jej. Kto wtedy jest zobowiązany do oddania pieniędzy?

Jeżeli małżonek wziął pożyczkę bez naszej wiedzy, czyli dowiedzieliśmy się o niej dopiero wtedy, gdy pojawił się windykator czy komornik, nie musimy oddawać niczego. Małżonek odpowiada za długi z własnego majątku, a nie z majątku wspólnego w małżeństwie. Wtedy, gdy wiedzieliśmy o pożyczce i nie reagowaliśmy, ponosimy częściową odpowiedzialność, ponieważ dług będzie mógł być odzyskany przez komornika z majątku wspólnego, lecz nie naszego osobistego (zgromadzonego przed wejściem w małżeństwo).

Jest jeszcze jedna okoliczność – gdy pożyczka została wzięta przez jednego małżonka na tak zwane zwykłe potrzeby rodziny, na przykład na utrzymanie mieszkania, ochronę zdrowia, wyżywienie, zakup odzieży, wychowanie dzieci. Wtedy za długi małżonkowie odpowiadają razem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.