Zimowa pożyczka dla każdego do 15 tys. złotych.

Sprawdź!

Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Praca na okres próbny

Praca na okres próbny

Wielu pracodawców decyduje się na początku na zatrudnienie pracowników na okres próbny. Oznacza to, że pracownik wtedy jest przyjmowany do pracy „na próbę”, a gdy się sprawdzi, pracodawca zawrze z nim umowę na czas określony albo nieokreślony. Z jakimi prawami i obowiązkami wiążę się praca na okres próbny?

Aby zapobiegać różnego rodzaju nadużyciom, w przepisach prawa zdefiniowano, czym jest umowa na czas próbny, a także w jakich okolicznościach może być ona zawarta. Wobec tego pracodawca ma obowiązek postępować zgodnie z zapisami umowy, ponieważ w przeciwnym przypadku może narazić się na konsekwencje, na przykład na karę grzywny.

Jak długo może trwać okres próbny?

Zgodnie z przepisami prawa okres próbny nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Tyle czasu powinno wystarczyć pracodawcy do tego, aby przekonać się, czy dany pracownik jest przydatny i sprawdzi się na danym stanowisku.

Z kolei pracownik może wtedy ocenić warunki zatrudnienia. Gdy nie będą mu odpowiadały, może zrezygnować i poszukać innego zajęcia.

Warto przy tym wskazać, że umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z momentem upływu terminu zawartego w tej właśnie umowie. Może być też rozwiązana za porozumieniem stron. Wówczas stosuje się okres wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia przy umowie na okres próbny to:

• 3 dni robocze, gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni

• 1 tydzień, gdy okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie

• 2 tygodnie, gdy okres próbny wynosi 3 miesiące

Kiedy ponownie można zatrudnić pracownika na okres próbny?

Jaka sama nazwa umowy na okres próbny wskazuje, pracodawca nie powinien ponownie zatrudniać tego samego pracownika na taką właśnie umowę. Są jednak określone przypadki, gdy można ponownie dać pracownikowi umowę „na próbę”.

Przypadki te opisane są w ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy z 2016 roku. Wskazują one, że umowa o pracę na okres próbny może być zawarta z tym samym pracownikiem ponownie, gdy pracownik ten ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy.

Prawo dopuszcza również zawarcie kolejnej umowy na okres próbny po upływie minimum 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, gdy pracownik ma być zatrudniony na to samo stanowisko pracy.

Jakie są prawa pracownika zatrudnionego na umowę na okres próbny?

Prawa pracownika zatrudnionego na umowę na okres próbny są takie same jak pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na czas określony oraz nieokreślony. Główna różnica dotyczy tutaj celu zawarcia umowy, czyli jest ona podpisywana po to, aby sprawdzić kwalifikacje pracownika.

Pracownik na okresie próbnym ma prawo do odpowiedniego wynagrodzenia za pracę zawartego w umowie, o pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy, za co odpowiedzialny jest pracodawca. Wynagrodzenie powinno odbywać się przynajmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Istnieje także możliwość wypłacania pracownikowi wypłaty częściej, na przykład cotygodniowo, ale nigdy nie może być to rzadziej niż na miesiąc.

Wobec tego wtedy, gdy poszukujemy pracy, pracodawca może zaproponować nam umowę na okres próbny, aby sprawdzić, czy nadajemy się na dane stanowisko. Umowa taka nie może opiewać na okres dłuższy niż 3 miesiące. Po tym czasie pracodawca ma obowiązek powiadomić pracownika, czy chce kontynuować z nim umowę już na czas określony albo nieokreślony, czy też rezygnuje ze współpracy.

Ten wpis znajduje się w kategorii