W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Prywatne leczenie – skąd wziąć na nie pieniądze?

Prywatne leczenie – skąd wziąć na nie pieniądze?

Koszty prywatnego leczenia mogą być bardzo wysokie. Wielu Polaków jednak decyduje się na ich poniesienie, ponieważ kolejki na NFZ są bardzo długie. Co więcej, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego nie wykonamy wszystkich zabiegów, na przykład nie wyleczymy tylnego zęba kanałowo. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest prywatny gabinet. Jak możemy sfinansować takie koszty?

Miesiące oczekiwania na wolne miejsce, koczowanie pod okienkiem wczesnym ranem, aby zapisać się do lekarza, niezbyt wysoka jakość obsługi, przestarzałe metody leczenia, brak dostępnych specjalistów w okolicy – to tylko niektóre wady państwowego systemu opieki zdrowotnej. Nic więc dziwnego, że Polacy coraz częściej leczą się prywatnie.

Na prywatne leczenie wydajemy coraz więcej

Co roku na prywatną opiekę zdrowotną wydajemy kilkadziesiąt milionów złotych – statystyki wskazują, że co roku to coraz większa suma. Wybieramy prywatne gabinety stomatologiczne i specjalistyczne, wykupujemy prywatne ubezpieczenia zdrowotne, na które decydują się również pracodawcy dla swoich pracowników. W końcu zdrowie nie ma ceny. Musimy jednak sięgać do kieszeni coraz głębiej, aby pokryć wszystkie te koszty.

Przykładowo, za wykonanie zwykłej plomby zęba w gabinecie stomatologicznym zapłacimy od 100 do 150 złotych. Założenie jednego łuku aparatu ortodontycznego stałego, który nie jest refundowany przez NFZ w ogóle, to koszt od 1 500 do 3 000 złotych, a od tego muszą dojść jeszcze inne koszty leczenia. Za wizytę u specjalisty zapłacimy od 100 do 150 złotych. Tyle sam może kosztować nas wykonanie badania USG. Oczywiście, dość drogie są też prywatne badania krwi.

Jeśli pojawia się problem zdrowotny i perspektywy leczenia na NFZ nie są zachęcające, warto poszukać specjalisty, który będzie mógł przyjąć nas szybko i zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę. Jak to jednak opłacić? zimowa-pozyczka

Pożyczka na leczenie

Gdy nie mamy zgromadzonych odpowiednich oszczędności pozwalających nam na pokrycie kosztów leczenia, w takim przypadku nie pozostaje nam nic innego jak pożyczka. Możemy w tym przypadku skorzystać z dwóch rozwiązań – pierwsze to pożyczka gotówkowa bankowa albo pozabankowa, którą możemy otrzymać również przez internet, druga to z kolei pożyczka ratalna, którą możemy wziąć w wielu prywatnych klinikach.

Jeśli mamy taką możliwość, warto sprawdzić pożyczki ratalne dostępne na miejscu – przed wizytą możemy często załatwić wszystkie formalności i sfinansować w ten sposób wszystkie koszty. To popularna metoda opłacania leczenia stomatologicznego, które może dużo kosztować, ale stosowana też w innych przypadkach. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie w każdym gabinecie skorzystamy z takiej metody finansowania.

Właśnie dlatego większość pacjentów decyduje się na pożyczki gotówkowe w celu pokrycia kosztów leczenia. W tym celu możemy wybrać pożyczkę ratalną albo chwilówkę płatną w miesiąc. Pierwsza opcja jest zdecydowanie lepsza, zwłaszcza wtedy, gdy chcielibyśmy pożyczyć większą sumę. Możemy wtedy rozłożyć zapłatę długu na wygodne raty, więc nie będą one tak dużym obciążeniem dla naszego budżetu domowego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.