Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Prywatne leczenie – skąd wziąć na nie pieniądze?

Prywatne leczenie – skąd wziąć na nie pieniądze?

Koszty prywatnego leczenia mogą być bardzo wysokie. Wielu Polaków jednak decyduje się na ich poniesienie, ponieważ kolejki na NFZ są bardzo długie. Co więcej, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego nie wykonamy wszystkich zabiegów, na przykład nie wyleczymy tylnego zęba kanałowo. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest prywatny gabinet. Jak możemy sfinansować takie koszty?

Miesiące oczekiwania na wolne miejsce, koczowanie pod okienkiem wczesnym ranem, aby zapisać się do lekarza, niezbyt wysoka jakość obsługi, przestarzałe metody leczenia, brak dostępnych specjalistów w okolicy – to tylko niektóre wady państwowego systemu opieki zdrowotnej. Nic więc dziwnego, że Polacy coraz częściej leczą się prywatnie.

Na prywatne leczenie wydajemy coraz więcej

Co roku na prywatną opiekę zdrowotną wydajemy kilkadziesiąt milionów złotych – statystyki wskazują, że co roku to coraz większa suma. Wybieramy prywatne gabinety stomatologiczne i specjalistyczne, wykupujemy prywatne ubezpieczenia zdrowotne, na które decydują się również pracodawcy dla swoich pracowników. W końcu zdrowie nie ma ceny. Musimy jednak sięgać do kieszeni coraz głębiej, aby pokryć wszystkie te koszty.

Przykładowo, za wykonanie zwykłej plomby zęba w gabinecie stomatologicznym zapłacimy od 100 do 150 złotych. Założenie jednego łuku aparatu ortodontycznego stałego, który nie jest refundowany przez NFZ w ogóle, to koszt od 1 500 do 3 000 złotych, a od tego muszą dojść jeszcze inne koszty leczenia. Za wizytę u specjalisty zapłacimy od 100 do 150 złotych. Tyle sam może kosztować nas wykonanie badania USG. Oczywiście, dość drogie są też prywatne badania krwi.

Jeśli pojawia się problem zdrowotny i perspektywy leczenia na NFZ nie są zachęcające, warto poszukać specjalisty, który będzie mógł przyjąć nas szybko i zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę. Jak to jednak opłacić?

Pożyczka na leczenie

Gdy nie mamy zgromadzonych odpowiednich oszczędności pozwalających nam na pokrycie kosztów leczenia, w takim przypadku nie pozostaje nam nic innego jak pożyczka. Możemy w tym przypadku skorzystać z dwóch rozwiązań – pierwsze to pożyczka gotówkowa bankowa albo pozabankowa, którą możemy otrzymać również przez internet, druga to z kolei pożyczka ratalna, którą możemy wziąć w wielu prywatnych klinikach.

Jeśli mamy taką możliwość, warto sprawdzić pożyczki ratalne dostępne na miejscu – przed wizytą możemy często załatwić wszystkie formalności i sfinansować w ten sposób wszystkie koszty. To popularna metoda opłacania leczenia stomatologicznego, które może dużo kosztować, ale stosowana też w innych przypadkach. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie w każdym gabinecie skorzystamy z takiej metody finansowania.

Właśnie dlatego większość pacjentów decyduje się na pożyczki gotówkowe w celu pokrycia kosztów leczenia. W tym celu możemy wybrać pożyczkę ratalną albo chwilówkę płatną w miesiąc. Pierwsza opcja jest zdecydowanie lepsza, zwłaszcza wtedy, gdy chcielibyśmy pożyczyć większą sumę. Możemy wtedy rozłożyć zapłatę długu na wygodne raty, więc nie będą one tak dużym obciążeniem dla naszego budżetu domowego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.