Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Prywatne ubezpieczenie medyczne – czy się opłaca?

Prywatne ubezpieczenie medyczne – czy się opłaca?

Chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że leczenie na NFZ nie zawsze jest takie proste, jak może się wydawać. Długie kolejki, brak nowoczesnych metod leczenia, brak miejsc – to tylko parę problemów.

Alternatywnym rozwiązaniem może być prywatne ubezpieczenie medyczne. Co warto o nim wiedzieć i czy opłaca się je mieć?

Chociaż większość z nas może chodzić na wizyty lekarskie na NFZ, to jednak wolimy niekiedy zapłacić za prywatną wizytę czy badania. Wynika to przede wszystkim z faktu, że dostanie się do lekarza nie jest możliwe, a także z tego, że refundowane badania i terapie nie są najlepsze. Dobrym przykładem jest tutaj leczenie stomatologiczne, ponieważ NFZ refunduje tylko leczenie kanałowe przednich zębów – w przypadku tylnych może zaproponować nam tylko ich wyrwanie i wstawienie niskiej klasy protezy.

Właśnie dlatego Polacy coraz częściej interesują się prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, które są oferowane przez prywatne centra medyczne oraz przez firmy ubezpieczeniowe. Co możemy zyskać dzięki takiej ochronie?

Na czym polega prywatne ubezpieczenie medyczne?

Prywatne ubezpieczenie tego rodzaju polega na podpisaniu umowy z ubezpieczycielem albo bezpośrednio z centrum medycznym. W tym pierwszym przypadku możemy korzystać z usług różnych gabinetów i klinik prywatnych, które współpracują z danym ubezpieczycielem, w drugim z kolei tylko z określonych placówek należących do sieci danego centrum medycznego. jesienna-pozyczka

Dzięki regularnemu opłacaniu takiego ubezpieczenia medycznego uzyskujemy łatwiejszy dostęp różnych usług medycznych oferowanych w ramach tej polisy. Oczywiście, dużo zależy od tego, gdzie i jakie ubezpieczenie kupiliśmy, dlatego zawsze przed sygnowaniem umowy musimy zapoznać się z jej zapisami.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zapewnia nam:

• dostęp do lekarzy specjalistów – możemy szybciej dostać się do różnych specjalistów, na których na NFZ będziemy musieli czekać znacznie dłużej

• dostęp do badań diagnostycznych – w ramach polisy możemy również wykonać określone badania diagnostyczne różnych chorób, w tym brania krwi, USG, EKG i inne

• dostęp do wybranych metod leczenia – dzięki ubezpieczeniu możemy też korzystać z różnych oferowanych przez prywatne centra medyczne kuracji, niekiedy wchodzą one w skład polisy, innym razem musimy jednak za nie dopłacić

Zatem prywatna polisa przede wszystkim będzie mogła pomóc nam wtedy, gdy będziemy potrzebowali konsultacji lekarskiej, a także badań diagnostycznych. Większość polis pozwala wtedy na darmowe korzystanie z różnych usług medycznych, na które w przypadku ubezpieczenia państwowego musielibyśmy czekać miesiącami.

Wady prywatnych ubezpieczeń medycznych

Musimy jednak pamiętać o tym, że takie ubezpieczenia mają też swoje minusy. Przede wszystkim nie są one w stanie zapewnić pełnej ochrony – takiej jak świadczenia gwarantowane przez NFZ. Przykładowo, nie otrzymamy zawsze pomocy przy nagłych wypadkach, przy poważnych schorzeniach wymagających operacji, przy droższych metodach diagnostycznych, na przykład badaniach rezonansem magnetycznym, tomografii komputerowej. jesienna-pozyczka

Nie oznacza to jednak, że takie polisy się nie opłacają. Gdy już teraz korzystamy z wielu usług medycznych prywatnie, ich wykupienie pozwoli nam na oszczędzenie pieniędzy!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.