Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Przelew międzynarodowy – co to jest IBAN?

Przelew międzynarodowy – co to jest IBAN?

Wykonywanie przelewów międzynarodowych w Unii Europejskiej nie jest obecnie trudne – możemy bardzo często zrobić to samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Aby zrealizować taki przelew, będziemy potrzebowali jednak dodatkowych danych, które nie są wymagane w przypadku przelewów krajowych. Wówczas bardzo ważny jest numer IBAN. Czym jest i skąd go wziąć?

Przelew do zagranicznego kontrahenta, zapłata za zakupy w sklepie internetowym działającym za granicą czy przelanie środków do rodziny – to tylko kilka przypadków, gdy wykorzystujemy przelewy międzynarodowe w ramach UE. Międzynarodowy numer rachunku bankowego, IBAN (z ang. International Bank Account Number), jest wtedy niezbędny.

IBAN to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, który został założony przez Europejski Komitet Standardów Bankowych. Został on zaprojektowany po to, aby łatwiej można było dokonywać płatności na obszarze Unii Europejskiej, przede wszystkim przez osoby fizyczne, a także mniejsze i średnie przedsiębiorstwa.

Numer IBAN składa się z:

• dwuliterowego kodu kraju ISO 3166-1

• po nim następują dwie cyfry sprawdzające, czyli tak zwana suma kontrolna) jesienna-pozyczka

• znaków alfanumerycznych (liter lub cyfr), które zawierają numer rozliczeniowy i numer rachunku – wspólnie są one określane jako BBAN (ang. Basic Bank Account Number – podstawowy numer rachunku bankowego).

Warto przy tym wskazać, że długość bloku znaków alfanumerycznych zależy już od konkretnych krajów, dlatego cały numer IBAN różni się długością w zależności od tego, do którego kraju będziemy chcieli wykonać przelew. Przykładowo dla polski format to PLNN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN, gdzie N to cyfra, natomiast dla Grecji to GRNN NNNN NNNX XXXX XXXX XXXX XXX, gdzie N to cyfra, a X to litera lub cyfra.

Jak stosujemy numer IBAN?

Podanie numeru konta odbiorcy w formacie IBAN, a także dodatkowo kodu BIC banku jest niezbędne przy wysyłaniu przelewów typu SEPA. Są to przelewy w walucie euro do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

Przed wysłaniem przelewu z numerem IBAN na zagraniczny rachunek bankowy musimy upewnić się, czy podaliśmy go w odpowiednim formacie. Gdy nie wprowadzimy znaków poprawnie, wtedy będzie skutkowało to sporym opóźnieniem w zaksięgowaniu przelewu lub nawet zwróceniem nam środków pieniężnych na rachunek.

Z kolei wtedy, gdy chcemy wykonać przelew poza Unię Europejską i wymienione powyżej kraje, będziemy potrzebowali już kodu SWIFT.

Jak wykonać przelew z numerem IBAN?

Jak wspomnieliśmy na początku, dzisiaj przelewy międzynarodowe nie są już trudne w wykonaniu. Możemy zrobić je często samodzielnie, z poziomu naszego konta bankowego dostępnego on-line. W tym celu wybieramy przelew i wpisujemy numer w formacie IBAN oraz pozostałe dane potrzebne do dokonania płatności jak nazwa odbiorcy, jego adres, tytuł przelewu, kwota. jesienna-pozyczka

Przelew tego rodzaju zwykle nie jest drogi – w większości banków zapłacimy za niego od kilku do kilkunastu złotych. Czas księgowania pieniędzy na koncie odbiorcy to zazwyczaj kilka dni, dlatego nie trzeba na nie długo czekać.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.