Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Przelewy na duże kwoty a kontrola skarbowa

Przelewy na duże kwoty a kontrola skarbowa

Wykonujesz przelewy na spore kwoty? A może otrzymujesz takie przelewy? W takim przypadku musisz liczyć się z tym, że bank przekaże informacje na ten temat do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz do urzędu skarbowego. W rezultacie możemy być poproszeni o złożenie wyjaśnień. Od jakiej kwoty bank informuje inne instytucje?

Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że operowanie bardzo wysokimi kwotami może spowodować niebezpieczeństwo. Dotyczy ono nie tylko ryzyka skradzenia pieniędzy, ale również tego, że o transferze mogą dowiedzieć się odpowiednie instytucje, a to może narazić nas nawet na kontrolę skarbową i nałożenie niemałych kar w przypadku nieprawidłowości.

Od jakiej kwoty przelewu bank poinformuje Urząd Skarbowy?

Banki zobowiązane są do rejestrowana wszystkich kwot transakcji, które są równe lub wyższe od 15 000 euro. W zależności od tego, jaki obowiązuje kurs euro, jest to kwota około 60 000 – 65 000 złotych. Niektóre banki stosują jednak nieco niższe limity, na przykład wynoszące 10 000 euro.

Warto przy tym pamiętać, że nawet wtedy, gdy rozbijemy daną sumę na mniejsze przelewy, nie będzie to oznaczało, że nie znajdziemy się pod lupą. W tym przypadku sumuje się te kwoty, dlatego jeżeli wykonamy kilka mniejszych przelewów, i tak nasze transakcje będą zgłoszone do odpowiednich organów.

Oczywiście, nie każda transakcja powyżej wskazanej kwoty oznacza, że musimy przygotować się na kontrolę. Najczęściej dotyczą one tych przelewów, które rzeczywiście wzbudzają podejrzenia popełnienia przestępstwa czy mogą być związane z zatajeniem dochodów. Zatem wtedy, gdy przelew będzie wykonany w ramach rodziny, będzie jednorazowy, wtedy nie będziemy narażali się na niebezpieczeństwo – musimy jednak pamiętać o tym, że takie darowizny musimy zgłaszać do urzędu skarbowego!

Podejrzenia wzbudza też szastanie pieniędzmi

Na zainteresowanie skarbówki możemy narazić się też wtedy, gdy będziemy wydawali w krótkim czasie niemałe kwoty. Przykładowo, gdy zakupimy kilka mieszkań, samochód, jacht czy wykonamy inne spore przelewy na duże kwoty w krótkim czasie, możemy znaleźć się na celowniku urzędu skarbowego.

Wtedy urząd może prześwietlić nasze zeznania podatkowe, a wtedy, gdy trafi na nieścisłości, na przykład wydawanie większej sumy niż deklarowana w zeznaniach, możemy także zostać ukarani.

Dane przekazywane są do GIIF

Informacje o podejrzanych transakcjach nie trafiają bezpośrednio do urzędów skarbowych z banków. Na początku są one przekazywane do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej, który podlega Ministrowi Finansów. Gdy GIIF zadecyduje, że dany przypadek powinien być zbadany głębiej, wtedy dane przekazuje się do urzędu skarbowego.

Dane dotyczące przelewów na wysokie sumy przechowywane są w bazach przez okres 5 lat. W tym czasie możemy być wezwanie do złożenia wyjaśnień. Wówczas przeprowadzona będzie także kontrola skarbowa. Gdy okaże się, że nie mamy potwierdzenia źródła pochodzenia pieniędzy, możemy narazić się na podatek karny wynoszący aż 75% niezdeklarowanych w zeznaniu podatkowym przychodów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.