Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Jaka jest maksymalna kwota płatności gotówkowej?

Jaka jest maksymalna kwota płatności gotówkowej?

Gotówka nie odeszła jeszcze całkiem w przeszłość, ale obecnie coraz częściej zastępują ją przelewy. Przelewają pieniądze zarówno osoby prywatne, jak i firmy, ponieważ takie przekazanie środków jest łatwiejsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Co więcej, obecnie także wskazane prawem, ponieważ od początku 2017 roku zaczął obowiązywać limit płatności gotówkowej dla przedsiębiorców.

Płatność gotówkowa jest coraz rzadziej stosowana, ale nie oznacza to, że nadal nie jest wybierana. Zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym przekazujemy pomiędzy sobą różne kwoty. Gdy jednak są one dość duże i przekraczają aktualnie obowiązujące limity, istnieje prawdopodobieństwo, że zainteresuje się nimi urząd skarbowy.

Płatność gotówką od stycznia 2017 roku

Od początku 2017 roku rząd zdecydował się na obniżenie wartości transakcji biznesowych, które mogą być regulowane gotówką. Zmiana jest dość duża, ponieważ dotychczas limit ten wynosił 15 000 euro. Z kolei od 1 stycznia 2017 roku zmieniono go i dla firm wynosi on obecnie 15 000 złotych.

Zgodnie z zapisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy muszą dokonywać lub przyjmować płatności związane z działalnością gospodarczą z wykorzystaniem swojego konta bankowego wtedy, gdy:

**_• stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca i

• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza wysokość albo równowartość 15 000 złotych_**

W przypadku transakcji odbywających się w innych walutach, przeliczenie kwoty transakcji na złoty polski dokonuje się według kursu średniego NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym miała miejsce transakcja.

Na co narażają się przedsiębiorcy, gdy wykonają operację gotówką powyżej 15 000 złotych?

Wspomniana ustawa wskazuje, że przedsiębiorca, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, nie będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodu transakcji przekraczających kwotę 15 000 złotych, które nie nastąpiły za pośrednictwem rachunku bankowego.

Wobec tego:

• gdy płatność na kwotę powyżej 15 000 złotych została w całości dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie stanowi kosztu

• gdy płatność na kwotę do 15 000 złotych została dokonana gotówką, wówczas może ona stanowić stanowi koszt podatkowy

Limity płatności gotówkowych pomiędzy osobami prywatnymi Zasadniczo nie ma żadnych limitów płatności gotówkowych pomiędzy osobami prywatnymi, niemniej możemy narazić się na zainteresowanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i urzędu skarbowego, gdy nie poinformujemy go o otrzymywanych kwotach.

Kwoty przelewów powyżej 15 000 euro muszą być obowiązkowo rejestrowane przez banki. Gdy nie będziemy posiadali potwierdzenia legalności przelanych pieniędzy, wtedy urząd skarbowy może nałożyć na nie podatek w wysokości nawet 75%.

Darowizny wśród najbliższych, czyli wykonywane przez takie osoby jak małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, są zwolnione z płatności podatku – musimy jednak poinformować o tym urząd skarbowy w terminie 6 miesięcy na odpowiednim formularzu. Dotyczy to zarówno przelewów, jak i płatności gotówkowych.

Ten wpis znajduje się w kategorii