Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Rękojmia a gwarancja - czym się różnią?

Rękojmia a gwarancja - czym się różnią?

Prawo obowiązujące w krajach Unii Europejskiej pozwala konsumentom na dokonanie reklamacji towaru w określonym czasie od momentu zakupu. Towar możemy zareklamować na dwa sposoby – możemy skorzystać z rękojmi lub z gwarancji. Na czym polega różnica pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami?

Gdy kupujemy jakiś produkt, najczęściej oczekujemy, że posłuży nam on przez dłuższy czas. Może jednak zdarzyć się, że zaczyna od sprawiać problemy, na przykład psuć się, niszczeć, rozpadać. Wtedy jako konsumenci mamy określone prawa, z których możemy skorzystać.

Najlepiej wtedy dokonać reklamacji – to ogólne określenie zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Reklamację możemy zrealizować na dwa sposoby, a mianowicie poprzez rękojmię lub na podstawie gwarancji, gdy została ona udzielona.

Podstawowa różnica między rękojmią a gwarancją

Przede wszystkim różnica ta bazuje na fakcie, że rękojmia jest realizowana na bazie przepisów prawa, natomiast gwarancja wynika z dobrej woli gwaranta, którym najczęściej jest producent, ale może być to też importer czy dystrybutor.

Rękojmia obowiązuje na wszystkie towary i udziela ją sprzedawca. Z kolei gwarancję oferuje gwarant i nie zawsze jest ona dostępna dla wszystkich towarów. Gwarant może też określić czas obowiązywania gwarancji – mogą być to 2 lata, może być to pół roku, ale możemy mieć też do czynienia z gwarancją dożywotnią. Rękojmia z kolei, która też określana jest często mianem reklamacji, daje nam 2 lata od momentu kupna produktu. Gdy wykryjemy wadę w ciągu roku od zakupu, wtedy uznaje się, że istniała ona w dniu sprzedaży. jesienna-pozyczka

Warto przy tym wskazać, że nie ma dyktowanej przez prawo umowy gwarancyjnej. To, co zaoferuje nam producent w ramach gwarancji, zależy tylko od niego. Czasami gwarancja jest bardzo korzystna, innym razem może okazać się, że lepiej wyjdziemy wtedy, gdy skorzystamy z rękojmi.

Czego możemy się domagać?

Zarówno rękojmia, jak i gwarancja mają inne warunki. W związku z tym możemy domagać się też określonego sposobu rozwiązania sprawy. Obowiązują również inne terminy, o których piszemy poniżej.

W ramach rękojmi klient ma możliwość:

• naprawy

• wymiany produktu na nowy

• obniżenia ceny produktu

• odstąpienia od umowy, gdy wada była istotna jesienna-pozyczka

Wybór jest już zależny od konsumenta. Przykładowo wtedy, gdy konsument zażądał obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy ze sprzedawcą, a sprzedawca nie uwzględni takiego roszczenia, wtedy powinien on usunąć wadę lub wymienić produkt na nowy niezwłocznie.

Jakie są terminy?

Na ustosunkowanie się do reklamacji w ramach rękojmi sprzedający ma 14 dni – gdy w tym czasie nie odpowie, nasze roszczenia są uznane. Gdy odpowie, ale decyzja nie zgadza się z naszym zdaniem, wtedy możemy wnieść kolejne pismo lub zwrócić się do lokalnego rzecznika konsumentów.

W przypadku gwarancji z kolei producent najczęściej oferuje możliwość naprawy lub wymianę produktu na nowy. Możemy też często skorzystać z dodatkowych usług, na przykład wsparcia serwisowego w domu. Nie ma jednak terminu, w którym producent powinien ustosunkować się do naszych żądań, dlatego może trwać to dłużej niż w przypadku rękojmi.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.