Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Rękojmia a gwarancja. Gdzie tkwi różnica?

Rękojmia a gwarancja. Gdzie tkwi różnica?

Prawo obowiązujące w krajach Unii Europejskiej pozwala konsumentom na dokonanie reklamacji towaru w określonym czasie od momentu zakupu. Towar możemy zareklamować na dwa sposoby – możemy skorzystać z rękojmi lub z gwarancji. Na czym polega różnica pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami?

Gdy kupujemy jakiś produkt, najczęściej oczekujemy, że posłuży nam on przez dłuższy czas. Może jednak zdarzyć się, że zaczyna od sprawiać problemy, na przykład psuć się, niszczeć, rozpadać. Wtedy jako konsumenci mamy określone prawa, z których możemy skorzystać.

Najlepiej wtedy dokonać reklamacji – to ogólne określenie zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Reklamację możemy zrealizować na dwa sposoby, a mianowicie poprzez rękojmię lub na podstawie gwarancji, gdy została ona udzielona.

Podstawowa różnica między rękojmią a gwarancją

Przede wszystkim różnica ta bazuje na fakcie, że rękojmia jest realizowana na bazie przepisów prawa, natomiast gwarancja wynika z dobrej woli gwaranta, którym najczęściej jest producent, ale może być to też importer czy dystrybutor.

Rękojmia obowiązuje na wszystkie towary i udziela ją sprzedawca. Z kolei gwarancję oferuje gwarant i nie zawsze jest ona dostępna dla wszystkich towarów. Gwarant może też określić czas obowiązywania gwarancji – mogą być to 2 lata, może być to pół roku, ale możemy mieć też do czynienia z gwarancją dożywotnią. Rękojmia z kolei, która też określana jest często mianem reklamacji, daje nam 2 lata od momentu kupna produktu. Gdy wykryjemy wadę w ciągu roku od zakupu, wtedy uznaje się, że istniała ona w dniu sprzedaży.

Warto przy tym wskazać, że nie ma dyktowanej przez prawo umowy gwarancyjnej. To, co zaoferuje nam producent w ramach gwarancji, zależy tylko od niego. Czasami gwarancja jest bardzo korzystna, innym razem może okazać się, że lepiej wyjdziemy wtedy, gdy skorzystamy z rękojmi.

Czego możemy się domagać?

Zarówno rękojmia, jak i gwarancja mają inne warunki. W związku z tym możemy domagać się też określonego sposobu rozwiązania sprawy. Obowiązują również inne terminy, o których piszemy poniżej.

W ramach rękojmi klient ma możliwość:

• naprawy

• wymiany produktu na nowy

• obniżenia ceny produktu

• odstąpienia od umowy, gdy wada była istotna

Wybór jest już zależny od konsumenta. Przykładowo wtedy, gdy konsument zażądał obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy ze sprzedawcą, a sprzedawca nie uwzględni takiego roszczenia, wtedy powinien on usunąć wadę lub wymienić produkt na nowy niezwłocznie.

Jakie są terminy?

Na ustosunkowanie się do reklamacji w ramach rękojmi sprzedający ma 14 dni – gdy w tym czasie nie odpowie, nasze roszczenia są uznane. Gdy odpowie, ale decyzja nie zgadza się z naszym zdaniem, wtedy możemy wnieść kolejne pismo lub zwrócić się do lokalnego rzecznika konsumentów.

W przypadku gwarancji z kolei producent najczęściej oferuje możliwość naprawy lub wymianę produktu na nowy. Możemy też często skorzystać z dodatkowych usług, na przykład wsparcia serwisowego w domu. Nie ma jednak terminu, w którym producent powinien ustosunkować się do naszych żądań, dlatego może trwać to dłużej niż w przypadku rękojmi.

Ten wpis znajduje się w kategorii