Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Remont domu – ile kosztuje pomalowanie ścian?

Remont domu – ile kosztuje pomalowanie ścian?

Malowanie ścian jest jedną z bardziej popularnych usług budowlanych. Szeroki asortyment dostępnych farb na rynku budowlanym sprawia, że można decydować się na specjalistyczne farby, które idealnie będą dopasowane do miejsca aplikowania. Pozwala to na zapewnienie zarówno estetycznego prezentowania się ścian jak też trwałości wykonania prac malowania.

Prace budowlane w postaci malowania ścian są jednymi z tych prac remontowych, które można wykonać samodzielnie. W takiej sytuacji koszt wykonania malowania ścian będzie obejmował jedynie zakup materiałów budowlanych w postaci odpowiednio dopasowanych farb do miejsca ich aplikowania, a także akcesoriów niezbędnych do wykonania malowania.

Malowanie ścian może być realizowane zarówno przy wykorzystaniu pędzli jak też wałków czy pistoletów. Gdy nie posiada się umiejętności posługiwania się pędzlami czy pistoletami można zdecydować się na dużo łatwiejsze do samodzielnego wykonania malowanie wałkami.

Wielkość powierzchni do malowania

Jeśli malowanie dotyczy pojedynczego pomieszczenia wówczas można spodziewać się znacznie mniejszych kosztów bez względu czy samodzielnie wykonuje się malowanie, czy korzysta się z usług wyspecjalizowanych firm budowlanych. Wielkość powierzchni do malowania przekłada się bezpośrednio na ilość materiałów w postaci farb, które trzeba będzie pozyskać.

Przy malowaniu całego mieszkania czy domu koszty będą dużo wyższe, niż przy malowaniu pojedynczego, nawet dużego pokoju. jesienna-pozyczka

Jednak trzeba brać pod uwagę, że malowanie pokojów oddzielnie może być kosztowniejsze niż wykonanie malowania wszystkich pokojów w ramach generalnego remontu.

Wynika to z możliwości kupowania farb do malowania ścian przy generalnym remoncie w hurtowniach. Korzystać można również z większych zakupów w marketach budowlanych co pozwala na korzystanie z różnego rodzaju promocji czy rabatów cenowych.

Gruntowanie ścian

Nie zawsze konieczne jest wykonywanie takich prac przy malowaniu jak gruntowanie. Pokrycie ścian dodatkową warstwą preparatu oczywiście przekłada się na znaczny wzrost łącznych kosztów malowania. Natomiast gruntowanie pozwala na zapewnienie znacznie lepszego trzymania się farb ściany. Oczywiście wykonanie malowania bez gruntowania gdy jest ono konieczne może sprawić, że trzeba będzie malować od nowa.

Warto z tego powodu wykonać testy i sprawdzić na małym fragmencie ściany jak farb trzyma się ściany po aplikacji. Jeśli nie pozostają kawałki farby po oderwaniu kawałka farby jednym ruchem czy też nie pozostają białe ślady na rękach wówczas gruntowanie nie jest konieczne do wykonania. Nie ma wówczas konieczności kupowania materiałów do wykonania gruntowania.

Koszty malowania z gruntowaniem ścian

Jeśli niezbędne jest wykonanie gruntowania ścian wówczas koszty malowania będą rosły. Jednak gdy gruntowanie jest niezbędne do wykonania nie można z niego rezygnować.

Wówczas narazimy się na niepotrzebne koszty związane z koniecznością wykonania ponownego malowania w krótkim czasie po zakończeniu remontu. Jednocześnie na materiałach do gruntowania nie można oszczędzać, gdyż ściany muszą być odpowiednio przygotowane do nakładania na nią farby. jesienna-pozyczka

Planujesz malowanie ścian, ale przerażają Cię związane z tym koszty? A może przed generalnym remontem powstrzymuje Cię jedynie brak środków na koncie? Pamiętaj, że szybka pożyczka na raty może zostać przeznaczona na dowolny cel. 

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.