W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Schody do domu – drewniane, kamienne czy stalowe?

Schody do domu – drewniane, kamienne czy stalowe?

Zanim wybierze się typ schodów do domu warto zapoznać się z różnymi typami schodów, które mogą być zastosowane. Dotyczy to przede wszystkim materiałów stosowanych do wykonania schodów. Wpływa to między innymi na czas, w którym będzie można użytkować schody.

Decydując się na schody w domu wato zapoznać się z poradami dotyczącymi tego jak sprawują się poszczególne rodzaje materiałów stosowanych do wykonania schodów. W Polsce do popularnych materiałów można zaliczyć drewno. Wynika to z dużej dostępności do tego rodzaju materiałów. Jednocześnie znaczna liczba firm realizujących schody drewniane pozwala również na zapewnienie wybranie takich ofert, które są korzystne również cenowo.

Jakość wykonania schodów ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia możliwości zapewnienia odpowiednio długiego czasu użytkowania. Można wybierać również odmienne projekty, co pozwala na dopasowanie schodów również do stylistyki wnętrza. Drewno pozwala na zapewnienie schodów klasycznych. Przy takich schodach można zamontować również ciekawe pod kątem dekoracyjnym balustrady drewniane. Drewniane schody pozwalają na zapewnienie stylowego wyglądu, gdyż można przy nich stosować różne elementy tworzone w ramach kowalstwa artystycznego.

Gdy chce się wykorzystać drewno w nowoczesnych stylistycznie schodach wówczas warto go połączyć z elementami metalowymi.

Metalowe schody

Innym rozwiązaniem w stosunku do schodów drewnianych są schody metalowe. Ich dużym atutem jest trwałość. Jednocześnie jest to znacznie lepsze rozwiązanie gdy w domu znajdują się zwierzęta czy posiada się małe dzieci. wiosenna-pozyczka

Ma to duże znaczenie zarówno z punktu widzenia odporności na uszkodzenia metalowych materiałów w stosunku do drewnianych. Dodatkowo można przy takich schodach liczyć również na znacznie większe bezpieczeństwo. Jednocześnie metalowe schody są w stanie sprawdzić się doskonale w nowoczesnych wnętrzach. Schody tego rodzaju można przygotować w minimalistycznym stylu, co również pozwala na wizualne zyskanie na przestrzeni.

Do schodów metalowych stosować można również balustrady zarówno ze szklanych tafli jak też z nierdzewnych metali.

Kamienne schody

Decydując się na kamienne schody można stworzyć wyjątkowo prezentujące się schody szczególnie we wnętrzach klasycznych. Jest to zdecydowanie najbardziej kosztowna opcja w stosunku do metalowych czy drewnianych schodów.

Natomiast schody drewniane pozwalają na wybranie bardzo różnych rodzajów kamienia do wykonania schodów. Jednocześnie można zapewnić stylowe rozwiązania przy tworzeniu takich schodach, gdyż projekty realizowane przy schodach kamiennych pozwalają na oferowanie wyjątkowego wyglądu schodów.

Najlepszej jakości kamienne materiały pozwalają na zapewnienie odpowiedniej trwałości. Natomiast przy schodach drewnianych trzeba liczyć się z koniecznością regularnego konserwowanie materiałów, co zapewnia wydłużenie czasu użytkowania schodów bez ryzykowania uszkodzeń. Warto również decydować się na sprawdzone firmy działające na rynku tworzenia kamiennych schodów, co pozwala na uzyskanie odpowiedniej jakości ich wykonania.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.