Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Schody do domu – drewniane, kamienne czy stalowe?

Schody do domu – drewniane, kamienne czy stalowe?

Zanim wybierze się typ schodów do domu warto zapoznać się z różnymi typami schodów, które mogą być zastosowane. Dotyczy to przede wszystkim materiałów stosowanych do wykonania schodów. Wpływa to między innymi na czas, w którym będzie można użytkować schody.

Decydując się na schody w domu wato zapoznać się z poradami dotyczącymi tego jak sprawują się poszczególne rodzaje materiałów stosowanych do wykonania schodów. W Polsce do popularnych materiałów można zaliczyć drewno. Wynika to z dużej dostępności do tego rodzaju materiałów. Jednocześnie znaczna liczba firm realizujących schody drewniane pozwala również na zapewnienie wybranie takich ofert, które są korzystne również cenowo.

Jakość wykonania schodów ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia możliwości zapewnienia odpowiednio długiego czasu użytkowania. Można wybierać również odmienne projekty, co pozwala na dopasowanie schodów również do stylistyki wnętrza. Drewno pozwala na zapewnienie schodów klasycznych. Przy takich schodach można zamontować również ciekawe pod kątem dekoracyjnym balustrady drewniane. Drewniane schody pozwalają na zapewnienie stylowego wyglądu, gdyż można przy nich stosować różne elementy tworzone w ramach kowalstwa artystycznego.

Gdy chce się wykorzystać drewno w nowoczesnych stylistycznie schodach wówczas warto go połączyć z elementami metalowymi.

Metalowe schody

Innym rozwiązaniem w stosunku do schodów drewnianych są schody metalowe. Ich dużym atutem jest trwałość. Jednocześnie jest to znacznie lepsze rozwiązanie gdy w domu znajdują się zwierzęta czy posiada się małe dzieci.

Ma to duże znaczenie zarówno z punktu widzenia odporności na uszkodzenia metalowych materiałów w stosunku do drewnianych. Dodatkowo można przy takich schodach liczyć również na znacznie większe bezpieczeństwo. Jednocześnie metalowe schody są w stanie sprawdzić się doskonale w nowoczesnych wnętrzach. Schody tego rodzaju można przygotować w minimalistycznym stylu, co również pozwala na wizualne zyskanie na przestrzeni.

Do schodów metalowych stosować można również balustrady zarówno ze szklanych tafli jak też z nierdzewnych metali.

Kamienne schody

Decydując się na kamienne schody można stworzyć wyjątkowo prezentujące się schody szczególnie we wnętrzach klasycznych. Jest to zdecydowanie najbardziej kosztowna opcja w stosunku do metalowych czy drewnianych schodów.

Natomiast schody drewniane pozwalają na wybranie bardzo różnych rodzajów kamienia do wykonania schodów. Jednocześnie można zapewnić stylowe rozwiązania przy tworzeniu takich schodach, gdyż projekty realizowane przy schodach kamiennych pozwalają na oferowanie wyjątkowego wyglądu schodów.

Najlepszej jakości kamienne materiały pozwalają na zapewnienie odpowiedniej trwałości. Natomiast przy schodach drewnianych trzeba liczyć się z koniecznością regularnego konserwowanie materiałów, co zapewnia wydłużenie czasu użytkowania schodów bez ryzykowania uszkodzeń. Warto również decydować się na sprawdzone firmy działające na rynku tworzenia kamiennych schodów, co pozwala na uzyskanie odpowiedniej jakości ich wykonania.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.