Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Sprawdź punkty karne przez internet

Sprawdź punkty karne przez internet

Jesteś kierowcą i wiesz, że na swoim koncie masz już punkty karne? Nie masz jednak pewności, jak dużo ich już jest? W takim przypadku możesz zapytać o to na najbliższym komisariacie Policji, ale również masz możliwość skorzystania z najnowszych technologii – serwisy, który pozwala na uzyskanie informacji o punktach przez internet.

Punkty karne możemy otrzymać za wiele różnych przewinień drogowych. Dostajemy je wraz z mandatem. Gdy zgromadzimy ich na swoim indywidualnym koncie zbyt duży, w takim przypadku stracimy prawo jazdy i będziemy musieli zdawać je ponownie. Maksymalny limit punktów to 24, w szczególnych przypadkach tylko 20, na przykład wtedy, gdy chodzi o młodych kierowców, którzy dopiero zdali egzamin na prawo jazdy.

Większość kierowców po prostu pamięta, ile mają punktów karnych na swoim koncie. Są jednak i tacy, którzy już stracili rachubę lub po prostu zapomnieli i są ciekawi, jak dużo ich zgromadzili. Aby do sprawdzić, dotychczas musieliśmy udać się na komisariat Policji, ale teraz możemy również zrobić to przez internet.

Podstawa to profil zaufany

Gdy chcesz sprawdzić liczbę swoich punktów karnych przez internet, w takim przypadku musisz posiadać tak zwany profil zaufany. Jest to profil internetowy, który przeznaczony jest do potwierdzania swojej tożsamości on-line w kontaktach z urzędami oraz w innych celach.

Profil zaufany możemy założyć przez internet, na przykład z użyciem naszego konta bankowego czy certyfikatu kwalifikowanego, możemy też zrobić to w punkcie potwierdzającym – różnych urzędach i bankach. jesienna-pozyczka

Kilka kliknięć i już wiesz, ile masz punktów karnych!

Gdy mamy już profil zaufany, przechodzimy na stronę internetową: obywatel.gov.pl, gdzie możemy również załatwić innego rodzaju sprawy urzędowe przez internet. Tam wybieramy opcję sprawdzenia punktów karnych przez internet i logujemy się na swoje konto. Po zalogowaniu się możemy od razu zobaczyć, ile punktów posiadamy.

Informację dotycząca posiadanych przez nas punktów karnych możemy też zapisać w formacie PDF oraz wydrukować. Musimy pamiętać o tym, że wydruk ma tylko charakter informacyjny. Gdy potrzebujemy urzędowego zaświadczenia, musimy udać się na Policję, gdzie będziemy mogli otrzymać odpowiedni dokument posiadający moc urzędową.

Kiedy punkty karne znikną z konta?

Punkty karne zebrane przez kierowcę znikają z konta po roku od momentu popełnienia naruszenia. Nie są wobec tego kasowane od razu po nastaniu Nowego Roku, ale czas ten liczy się właśnie od momentu ich naliczenia.

Także punkty karne kasowane są wtedy, gdy zakończymy szkolenie pozwalające na zmniejszeni liczby punktów karnych. Szkolenia tego rodzaju organizuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD). Z szkoleniu możemy uczestniczyć raz na pół roku. Po szkoleniu liczba punktów zmniejsza się o 6 najstarszych.

Wyjątkowo punkty karne, nie znikną z konta, gdy suma tymczasowych punktów karnych i aktywnych punktów karnych przekracza dozwolony limit 24 punktów albo 20 punktów, jeżeli mamy pierwsze prawo jazdy i mamy je krócej niż jeden rok.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.