Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Sprawdź punkty karne przez internet

Sprawdź punkty karne przez internet

Jesteś kierowcą i wiesz, że na swoim koncie masz już punkty karne? Nie masz jednak pewności, jak dużo ich już jest? W takim przypadku możesz zapytać o to na najbliższym komisariacie Policji, ale również masz możliwość skorzystania z najnowszych technologii – serwisy, który pozwala na uzyskanie informacji o punktach przez internet.

Punkty karne możemy otrzymać za wiele różnych przewinień drogowych. Dostajemy je wraz z mandatem. Gdy zgromadzimy ich na swoim indywidualnym koncie zbyt duży, w takim przypadku stracimy prawo jazdy i będziemy musieli zdawać je ponownie. Maksymalny limit punktów to 24, w szczególnych przypadkach tylko 20, na przykład wtedy, gdy chodzi o młodych kierowców, którzy dopiero zdali egzamin na prawo jazdy.

Większość kierowców po prostu pamięta, ile mają punktów karnych na swoim koncie. Są jednak i tacy, którzy już stracili rachubę lub po prostu zapomnieli i są ciekawi, jak dużo ich zgromadzili. Aby do sprawdzić, dotychczas musieliśmy udać się na komisariat Policji, ale teraz możemy również zrobić to przez internet.

Podstawa to profil zaufany

Gdy chcesz sprawdzić liczbę swoich punktów karnych przez internet, w takim przypadku musisz posiadać tak zwany profil zaufany. Jest to profil internetowy, który przeznaczony jest do potwierdzania swojej tożsamości on-line w kontaktach z urzędami oraz w innych celach.

Profil zaufany możemy założyć przez internet, na przykład z użyciem naszego konta bankowego czy certyfikatu kwalifikowanego, możemy też zrobić to w punkcie potwierdzającym – różnych urzędach i bankach.

Kilka kliknięć i już wiesz, ile masz punktów karnych!

Gdy mamy już profil zaufany, przechodzimy na stronę internetową: obywatel.gov.pl, gdzie możemy również załatwić innego rodzaju sprawy urzędowe przez internet. Tam wybieramy opcję sprawdzenia punktów karnych przez internet i logujemy się na swoje konto. Po zalogowaniu się możemy od razu zobaczyć, ile punktów posiadamy.

Informację dotycząca posiadanych przez nas punktów karnych możemy też zapisać w formacie PDF oraz wydrukować. Musimy pamiętać o tym, że wydruk ma tylko charakter informacyjny. Gdy potrzebujemy urzędowego zaświadczenia, musimy udać się na Policję, gdzie będziemy mogli otrzymać odpowiedni dokument posiadający moc urzędową.

Kiedy punkty karne znikną z konta?

Punkty karne zebrane przez kierowcę znikają z konta po roku od momentu popełnienia naruszenia. Nie są wobec tego kasowane od razu po nastaniu Nowego Roku, ale czas ten liczy się właśnie od momentu ich naliczenia.

Także punkty karne kasowane są wtedy, gdy zakończymy szkolenie pozwalające na zmniejszeni liczby punktów karnych. Szkolenia tego rodzaju organizuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD). Z szkoleniu możemy uczestniczyć raz na pół roku. Po szkoleniu liczba punktów zmniejsza się o 6 najstarszych.

Wyjątkowo punkty karne, nie znikną z konta, gdy suma tymczasowych punktów karnych i aktywnych punktów karnych przekracza dozwolony limit 24 punktów albo 20 punktów, jeżeli mamy pierwsze prawo jazdy i mamy je krócej niż jeden rok.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.