Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Gdy mamy niespłacone zadłużenie, wtedy zazwyczaj sprawa trafia do sądu, aby wierzyciel mógł uzyskać tytuł wykonawczy. W takim przypadku otrzymujemy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tak zwanego e-Sądu. Wówczas mamy możliwość wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. W jaki sposób możemy to zrobić?

E-Sąd jest instytucją, która w dużej mierze zajmuje się sprawami związanymi z zadłużeniem. Szacuje się, że każdego dnia instytucja ta otrzymuje nawet do kilkunastu tysięcy spraw. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, które w tym przypadku ma zastosowanie, jest zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie przy wezwaniach do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest złożony i nie w związku z tym nie jest konieczne przeprowadzanie postępowania dowodowego.

Gdy wierzyciel składa do e-Sądu pozew, wówczas wprowadza w nim dane dłużnika, kwotę, którą chce odzyskać także opisuje sprawy i powołuje się na dowody, ale nie musi ich załączać. Sąd nie dokonuje weryfikacji informacji związanych w pozwie, dlatego też dłużnicy są tutaj narażeni na spore niebezpieczeństwo, gdy w porę nie odpowiedzą na nakaz zapłaty. Może się bowiem okazać, że gdy wzięliśmy w przeszłości pożyczkę i nie spłaciliśmy jej w całości, wierzyciel będzie domagał się astronomicznych sum, które nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Dlaczego warto zawsze składać sprzeciw od nakazu zapłaty?

W związku z powyższymi informacjami nawet wtedy, gdy mamy zadłużenie, powinniśmy wnieść sprzeciw od nakazu zapłat w postępowaniu w e-Sądzie. Tylko wtedy sąd ten będzie mógł uwzględnić nasze zdanie i tym samym nakaz zapłaty utraci swoją moc sprawdzą. Wówczas sprawa kierowana jest już do „zwykłego” sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Tam rozpatrywana jest w trybie ogólnym, czyli jako normalny proces sądowy.

Oczywiście, o takim obrocie zostaje też poinformowany wierzyciel, który musi już dostarczyć odpowiednie dowody, na które wcześniej się powoływał. Ma na to czas 7 dni. Gdy nie zdąży w tym właśnie terminie, sąd umarza postępowanie. Oczywiście, nie oznacza to, że dług znika, ale na chwilę obecną problem jest zażegnany aż do momentu, w którym wierzyciel będzie mógł przedstawić właściwe dowody. Gdy dojdzie do uzupełnienia dokumentów w tym terminie, dłużnik otrzymuje dokumenty i ma 14 dni na złożenie odpowiedzi na pozew. Zwykle zostaje też wtedy wyznaczony termin rozprawy.

Jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty z e-Sądu?

Mamy na to 14 dni od odbioru pisma z informacją o sprawie. Sprzeciw powinniśmy wysłać listownie za pośrednictwem poczty, najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbiory. Nie musimy wnosić żadnych opłat. Należy przygotować oryginał i odpis sprzeciwu i wysłać je w jednej kopercie wraz ze swoim podpisem.

W internecie możemy znaleźć przykładowe dokumenty – sprzeciwy od nakazu zapłaty, które mogą pomóc nam w przygotowaniu własnego dokumentu. Możemy też zwrócić się o pomoc do prawnika, który będzie mógł przyszykować pisma za nas i odpowiedzieć na nasze dodatkowe pytania.

Ten wpis znajduje się w kategorii