Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Suplementy diety – które z nich warto stosować?

Suplementy diety – które z nich warto stosować?

Wspomaganie organizmu poprzez stosowanie suplementów diet jest bardzo popularne. Nie zawsze jednak warto decydować się na stosowanie suplementów co wynika z braku możliwości uzyskania skutecznego ich działania w określonych sytuacjach. Jeszcze innym problemem jest korzystanie z niesprawdzonych suplementów diet, które mogą przynieść więcej szkód niż pożytku.

Jeśli chce się korzystać z suplementów diety bardzo ważne jest rozsądne wybieranie suplementów, z których chce się korzystać. Wynika to między innymi z tego, że nie wszystkie suplementy oferują odpowiednią jakość wykonania.

Suplementy są produktami żywnościowym a nie lekami, co sprawia, że nie są one tak dokładnie sprawdzane oraz testowane zanim trafią one na rynek sprzedaży. Jednocześnie poszczególne suplementy mogą być również wykonane z wykorzystaniem bardzo różnych składników.

Znacznie ma między innymi dobór składników, co między innymi przekłada się na wchłanialność składników znajdujących się w suplemencie.

Naturalne suplementy

Zdecydowanie bardziej bezpiecznym rozwiązaniem jest decydowanie się na suplementy oparty wyłącznie na naturalnych składnikach. Takie kosmetyki w większości przypadków nie mają negatywnych skutków ubocznych. Jednocześnie naturalne wyciągi z różnych ziół, roślin pozwalają na zapewnienie również znacznie lepszej wchłanialności poszczególnych składników w organizmie. Ma to bardzo duże znaczenie w zakresie efektywności dostarczania poszczególnych składników do organizmu.

Dobrze jest sprawdzić informacje dotyczące tego jak poszczególne minerały czy witaminy wchłaniają się w organizmie. Wiele minerałów nie warto zażywać w formie suplementów a warto jedynie dostarczać w postaci pożywienia.

Natomiast wiele minerałów bardzo często występuje w organizmie w niedoborze a jednocześnie bardzo trudno je dostarczyć w odpowiednich ilościach do organizmu jedynie poprzez stosowana dietę. Wówczas postawienie na suplementy diety może być doskonałym rozwiązaniem. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której funkcjonuje się bardzo aktywnie czy uprawia się sport.

Markowe suplementy

Jeśli chce się mieć pewność, że suplement jest bezpieczny warto stawiać na produkty markowych firm. Zmniejsza to ryzyko zakupu wyrobów, które są niskiej jakości czy takich, które mogą powodować uboczne skutki. Jednocześnie można również przeczytać porady zarówno specjalistów a także użytkowników. Im dłużej suplement jest dostępny na rynku tym znacznie większe jest prawdopodobieństwo, że nie powoduje on skutków ubocznych.

Obecnie można decydować się na sprawdzenie wielu suplementów w zakresie działania ich składników w sieci. Jest to dobre rozwiązanie, gdy wybiera się suplementy samodzielnie. Można również decydować się na zakupy suplementów dostępnych w aptekach, gdzie można liczyć na fachowe porady ze strony farmaceutów.

Generalnie ważne jest również unikanie kupowania suplementów w niesprawdzonych miejscach. Jest to szczególnie ważne w przy decydowaniu się na zakupy suplementów za pośrednictwem internetowych sklepów czy internetowych aptek.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.