Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Tanie kosmetyki nie muszą być złe!

Tanie kosmetyki nie muszą być złe!

Istnieje przekonanie u wielu klientów, że im droższy jest produkt tym można liczyć na znacznie lepszą jego jakość. Jednak nie zawsze bardziej kosztowne a nawet markowe produkty kosmetyczne rzeczywiście są w stanie zapewnić lepszą jakość.

Wynika to między innymi z produkowania wielu innowacyjnych kosmetyków przez mniejsze firmy, które nie mają rozpoznawalnych marek co przekłada się na mniejsze ceny oferowane na rynku.

Kupując kosmetyki najważniejsze jest ich dopasowanie do właściwości skóry czy cery. Nie zawsze trzeba w tym względzie decydować się na najbardziej kosztowne kosmetyki. Wiele typów kosmetyków dostępnych jest w ramach bardzo szerokiego asortymentu konkretnych produktów. Pozwala to na wyselekcjonowanie takich produktów, które oferują odpowiednie działanie a jednocześnie są dostępne w znacznie bardziej korzystnych cenach.

Jak wybierać tańsze kosmetyki?

Gdy chce się wybrać kosmetyki producentów oferujących znacznie niższe ceny bardzo ważne jest zapoznanie się z informacjami o takich produktach. Obecnie nie jest to trudne, gdyż można korzystać z wielu cennych informacji dostępnych za pośrednictwem stron internetowych. Sprawdzić można informacje prezentowane przez specjalistów zajmujących się kosmetologią.

Można sprawdzić również oceny prezentowane przez użytkowników poszczególnych kosmetyków.

Wiele innowacyjnych kosmetyków, ale oferowanych przez mniej rozpoznawalnych na rynkach światowych producentów czy to krajowych, czy zagranicznych oferowane są w dużo niższych cenach. Takie produkty, które nie mają znanych marek mają w cenie znacznie mniejsze marże. Jednocześnie produkty firm realizujących mniej rozbudowane działania marketingowe również oferują najczęściej znacznie mniejsze ceny za kosmetyki.

Kosmetyki z zagranicznych rynków

Wiele kosmetyków pochodzących z zagranicznych rynków a które nie pochodzą od najbardziej renomowanych firm mogą być dostępne w bardziej korzystnych cenach. Warto jest zatem zawsze zapoznać się z ofertami różnych producentów. Bardzo często produkty o podobnym a nawet identycznym składzie mogą być dostępne w znacznie mniejszych cenach, gdy oferowane są przez mniejsze firmy zagraniczne czy krajowe. Wiele kosmetyków naturalnych pochodzi również z krajów zagranicznych, gdzie koszty produkcji są znacznie mniejsze. Wówczas można liczyć na dużo mniejsze ceny za poszczególne typy produktów kosmetycznych.

Skład kosmetyku

Selekcjonując tańsze kosmetyki najważniejsze jest zapoznanie się ze składem takich kosmetyków. Nie mając samodzielnie wiedzy o działaniu poszczególnych aktywnych substancji w kosmetykach warto jest zapoznać się z takimi informacjami prezentowanymi przez specjalistów i na sprawdzonych stronach.

Pozwala to na wybranie kosmetyków o odpowiednim składzie, który ma zapewnić oczekiwane działanie, które mogą być dostępne w znacznie mniejszych cenach. Znacznie ważniejsze jest bowiem decydowanie się na kosmetyki oferujące poprzez właściwy skład oczekiwane działanie, niż kierowanie się przy zakupach kosmetyków jedynie marką czy też ceną.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.