Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Ubezpieczenie bagażu na wakacje

Ubezpieczenie bagażu na wakacje

Gdy wyjeżdża się na wakacje niezbędne jest kupowanie odpowiednich ubezpieczeń, które pozwalają na zabezpieczenie się przed różnymi, nieprzewidzianymi sytuacjami. Jednym z rodzajów ubezpieczeń, które warto przemyśleć jest ubezpieczenie bagażu.

Posiadanie takiego ubezpieczenia pozwala na zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia przewożonych przedmiotów.

Szczególnie gdy jedzie się na wakacje do krajów, gdzie poziom bezpieczeństwa jest przeciętny warto decydować się na skorzystanie z ubezpieczenia bagażu. Jednocześnie warto decydować się na takie ubezpieczenie gdy zabiera się podczas wakacji różnych przedmiotów, które są kosztowne.

Dotyczyć to może choćby sprzętu fotograficznego czy sprzętu komputerowego, który zabiera się ze sobą na wakacje. Utrata bagażu jest dość częstą sytuacją w przypadku podróżowania liniami lotniczymi. Warto z tego powodu rozważyć zabezpieczenie przewożonych przedmiotów przy wykorzystaniu ubezpieczeń.

Podczas podróżowania samolotem część bagażu trzeba przekazać personelowi lotniska co nie pozwala na samodzielne kontrolowanie przewożonych przedmiotów.

Jak chroni ubezpieczenie?

Kupując polisę ubezpieczeniową mającą na celu ochronę bagażu można zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami jak zagubienie bagażu, ale również jego zniszczenia czy uszkodzenie. jesienna-pozyczka

Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku gdy przewozi się wartościowe przedmioty, co szczególnie dotyczy osób zabierających ze sobą na wakacje sprzęt sportowy czy elektroniczny. Wiele takich przedmiotów jest kosztownych, więc ich utrata może być poważną stratą finansową.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego pozwala również na zapewnienie ochrony przed kradzieżą bagażu. Taka sytuacja gdy jedzie się do krajów, których się nie zna nie jest wcale rzadka. Jednak najczęściej zdarza się utrata bagażu, co związane jest z sortowaniem bagażu przez przewoźników lotniczych. Zdarzają się również pomyłki klientów przy odbieraniu bagażu.

Odpowiedni zakres ubezpieczenia

Bardzo ważne jest również decydowanie się na wybranie odpowiedniego zakresu ubezpieczenia. Im szerszy zakres ubezpieczenia tym oczywiście znacznie większa ochrona, ale oczywiście również większa opłata za ubezpieczenie. Ważne jest z tego powodu decydowanie się na takie ubezpieczenie, które pozwala na zapewnienie jak największego dopasowania warunków ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb.

Szerszy zakres ubezpieczenia pozwala jednak na zapewnienie odszkodowania nie tylko w przypadku gdy bagaż utraci się na lotnisku, ale również w takich sytuacjach jak utarta bagażu w hotelach, w taksówkach. Gdy wybiera się ofertę ubezpieczenia bardzo ważne jest również branie pod uwagę, jaką opiekę zapewnia dany ubezpieczyciel, u którego wykupiło się ubezpieczenie. Wielu ubezpieczycieli jest w stanie zapewnić pomoc na miejscu po kontakcie telefonicznym.

Gdy zamierza się kupić ubezpieczenie bagażu trzeba brać pod uwagę, że niezbędne jest opłacenie takiego ubezpieczenia z wyprzedzeniem w stosunku do daty wyjazdu wakacyjnego. Ubezpieczenia bagażu zaczynają działać najczęściej dzień po wykupieniu danej polisy i opłacenia składek.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.