Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Ubezpieczenie NNW – co to jest i co daje?

Ubezpieczenie NNW – co to jest i co daje?

Na rynku ubezpieczeniowym ubezpieczenie NNW jest jednym z najbardziej popularnych ubezpieczeń. Jest ono dostępne zarówno jako oddzielny produkt jak też można je znaleźć w wielu pakietach ubezpieczeń. Posiadanie odpowiednio dopasowanego pod kątem warunków polisy ubezpieczenia NNW może być bardzo dobrym rozwiązaniem szczególnie dla osób mających już rodziny.

Ubezpieczenie NNW pozwala na zapewnienie odszkodowania w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Wypłat dokonywana jest w formie wyliczenia uszczerbku na zdrowiu, a następnie wypłacenia odszkodowania na podstawie sumy ubezpieczenia. Bardzo ważne jest z tego powodu decydowanie się na ubezpieczenie posiadające odpowiednią sumę ubezpieczenia.

Wówczas można liczyć na uzyskanie odpowiednio wysokiego odszkodowania w stosunku do wyliczonego uszczerbku na zdrowiu. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że ubezpieczenie NNW jest jednym z tych, które pozwala na posiadanie różnych polis, z których przy wystąpieniu wypadku będzie można uzyskać odszkodowanie.

Suma ubezpieczenia

W ubezpieczeniach NNW można liczyć na dość korzystne wysokości składek. Jednak ważne jest branie pod uwagę, że im większa suma ubezpieczenia tym można liczyć na wyższe odszkodowanie. Jednocześnie przy ubezpieczeniach NNW wypłata odszkodowania wypłacana jest na podstawie oceny uszczerbku na zdrowiu podczas wypadku.

Jeśli wartość ubezpieczenia NNW wynosi dwadzieścia tysięcy a uszczerbek na zdrowiu został określony na jeden procent wówczas będzie można liczyć na uzyskanie około dwustu złotych odszkodowania z polisy. Im wyższy jest uszczerbek na zdrowiu, a także im wyższa jest suma ubezpieczenia tym można liczyć na wyższe odszkodowanie. jesienna-pozyczka

Natomiast wysokość sumy ubezpieczenia przekłada się na wysokość składki. Jednak generalnie składki na ubezpieczenie NNW nie są wysokie więc warto przemyśleć ustalenie odpowiednio wysokiej sumy ubezpieczenia.

Kilka polis NNW

Przy bardzo wielu ofertach finansowych można spotkać się z dodatkową możliwością podpisania umowy ubezpieczenia NNW. Dotyczy to między innymi kredytów bankowych, gdzie ubezpieczenie NNW jest formą zabezpieczenia się banku przed ryzykiem utraty zdrowia przez spłacającego kredyt.

Jednocześnie dla osób decydujących się na ubezpieczenie w przypadku gdy wystąpi poważniejszy uszczerbek na zdrowiu można liczyć na uzyskanie znacznie wyższego odszkodowania, które może bardzo się przydać choćby w czasie leczenia czy też w czasie braku możliwości realizowania pracy.

Generalnie jeśli można w jakimś produkcie finansowym czy też w pakiecie ubezpieczeniowym skorzystać z korzystnych warunków ubezpieczenia NNW warto się na takie rozwiązanie decydować. Jeśli ma się środki finansowe na składkę polisy warto jest wykupić takie ubezpieczenie, gdyż w ten sposób można zwiększyć ewentualne odszkodowanie przy wypadku, gdyż z każdej polisy NNW, którą się posiada uzyska się adekwatne odszkodowanie.

Na ubezpieczenie NNW można decydować się również przy kupowaniu ubezpieczeń w pakietach samochodowych ubezpieczeń. Przy takich ubezpieczeniach ochroną obejmowani są wszyscy pasażerowie.  

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.