Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Wakacje all inclusive – co to jest?

Wakacje all inclusive – co to jest?

Decydując się na wyjazd wakacyjny można obecnie korzystać z wielu ofert promocyjnych, które pozwalają na zapewnienie znacznie wyższego standardu odpoczywania a także mniejszych kosztów związanych z wakacyjnym wyjazdem.

Warto jest przy planowaniu wyjazdu wakacyjnego zapoznać się z informacjami o takich promocjach oferowanych w biurach podróży co pozwala bardzo często na skorzystanie z bardzo korzystnych ofert. Z czym wiążą się oferty all inclusive?

Na rynku turystycznym oferty all inclusive są bardzo chętnie wybierane przez turystów.

Wakacje all inclusive oznaczają po polsku wszystko w cenie. Takie oferty pozwalają na zapewnienie korzystania ze znacznie szerszego zakresu usług w hotelu w cenie wycieczki. W ten sposób można skorzystać z możliwości zakupu wycieczki, która oferowana jest w bardzo wysokim standardzie przy jednoczesnym skorzystaniu z bardzo korzystnej ceny.

Jednak przy wybieraniu takich ofert wyjazdów wakacyjnych niezbędne jest branie pod uwagę, że w poszczególnych hotelach oferta all inclusive może znacząc się różnić. Decydując się na wybór określonej oferty niezbędne jest zatem zapoznanie się ze szczegółami bezpośrednio biurze podróży. jesienna-pozyczka

Standardowe all inclusive

W ramach standardowych ofert all inclusive można liczyć w cenie wycieczki między innymi na dodatkowe usługi świadczone w hotelach. Zakres takich świadczeń przedstawiany jest w opisie wycieczki. Najczęściej można spotkać się z możliwością korzystania z trzech posiłków dziennie, przekąsek dostępnych w snack barach, napojów a także regionalnych alkoholi.

Bardzo często można liczyć również na korzystanie z atrakcji sportowych czy animacji dla dzieci w ofertach wycieczek kierowanych do rodzin. Niezbędne jest również dokładne sprawdzenie w jakich godzinach dostępna jest w hotelu oferta all inclusive. Zakres godzin, w których dostępna jest oferta może być różny w poszczególnych hotelach, ale standardem jest dostępność od śniadania do późnego wieczora.

Specjalne nazewnictwo w ofertach all inclusive

Przy ofertach all inclusive można spotkać się również ze specyficznym nazewnictwem. Jeśli na ofercie biura podróży znajduje się informacja o soft czy też light inclusive wówczas oznacza to, że będziemy mogli korzystać z trzech posiłków dziennie a także limitowanego dostępu do napojów.

Na znazcdnie szerszy zakres usług można liczyć, gdy w ofercie znajduje się nazwa ultra all inclusive. Wówczas można spodziewać się między innymi darmowego korzystania z markowych alkoholi, obsługi kelnerskiej w restauracji, serwisu na plażach.

W wielu hotelach w takich ofertach można również liczyć na korzystanie z dostępu do baru przez całą dobę. Wiele ofert ultra all inclusive kierowana jest również do rodzin z dziećmi, gdzie rodzice mogą wówczas liczyć na zapewnienie dzieciom animacji czy całodobowej opieki. Dorośli mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych zabaw wieczornych, tańców.

Do najbardziej rozbudowanych ofert all inclusive zaliczają się oferty total all inclusive, które pozwalają na korzystanie z całej infrastruktury, która dostępna jest w danym hotelu bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat, co dotyczyć stref zabiegowych czy stref sportowych. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.