W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak działa karta wielowalutowa?

Jak działa karta wielowalutowa?

Posiadanie kart bankowych to bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala na korzystanie z możliwości płacenia zarówno za zakupy internetowe jak w stacjonarnych sklepach bez konieczności posiadania gotówki.

Jednocześnie na rynku kart bankowych można znaleźć również takie produkty, które zostały przygotowane dla osób chcących wygodnie korzystać z nich również poza granicami kraju. Dotyczy to między innymi kart wielowalutowych.

Gdy chce się korzystać z kart w innych walutach niezbędne jest posiadanie konta walutowe. Obecnie otworzenie kont bankowych prowadzonych w innych walutach jest znacznie łatwiejsze, gdyż wiele banków oferuje takie konta do rachunku prowadzonego w polskiej walucie nawet za darmo.

Dotyczy to oczywiście najważniejszych walut światowych. Gdy otworzy się konto walutowe i chce się korzystać ze środków na takim koncie poprzez kartę bankomatową niezbędne jest wyrobienie do takie rachunku dodatkowej karty bankowej. Bywa to niekorzystnym rozwiązaniem, gdyż karty najczęściej są w bankach płatne w ramach stałych, comiesięcznych opłat w przypadku gdy kart nie jest regularnie używana.

Najczęściej konto walutowe nie jest regularnie używane w przypadku gdy założyło się go w kraju. Taka sytuacja dotyczy szczególnie osób prywatnych, które nie realizują regularnie transakcji w różnych walutach. wiosenna-pozyczka

Wielowalutowa karta

Wyrobienie wielowalutowej karty pozwala na korzystanie z jednej karty do kont w różnych walutach.

Atutem takiej karty jest przede wszystkim możliwość korzystania jedynie z jednej karty do różnych kont. Wówczas można zredukować koszty użytkowania kart bankowych. Jednocześnie można również zwiększyć wygodę korzystania z kart, gdyż można korzystać jedynie z jednej karty bankowej zamiast wielu.

Jak działa karta wielowalutowa?

Karty wielowalutowe działają w taki sposób, że rozpoznają walutę, w jakiej jest realizowana transakcja. Następnie wypłacane są pieniądze z konta prowadzonego w danej walucie. Przy korzystaniu z takiej karty niezbędne jest branie pod uwagę, że kontach walutowych muszą być dostępne środki finansowe.

Tylko wówczas dana transakcja zostanie zrealizowana. Jednocześnie przy transakcji walutowej automatyczne systemy banku wybierają najlepsze rozwiązania w zakresie przewalutowania przy konkretnej transakcji. Pozwala to na płacenie poza granicami kraju w takiej walucie, która jest podstawową walutą danego kraju, co jest korzystnym rozwiązaniem w przypadku choćby krajów UE czy USA.

Dla kogo karta wielowalutowa?

Karty wielowalutowe to rozwiązanie choćby dla osób, które pracują w różnych krajach, często podróżują. Jest to również rozwiązanie dla osób wysyłających środki finansowe do rodzin poza granicami kraju i posiadających rachunki w różnych walutach.

Wówczas nie ma konieczności posiadania wielu kart, pamiętania do nich PIN. Jedna karta pozwala na realizowanie transakcji przy automatycznym wybieraniu odpowiedniej waluty.  Takie rozwiązanie pozwala również na zmniejszenie kosztów korzystania z wielu kart, za które trzeba opłacać regularnie opłaty za użytkowanie karty. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.