W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Wycieczka objazdowa – kiedy się na nią zdecydować?

Wycieczka objazdowa – kiedy się na nią zdecydować?

Podczas wyjazdów wakacyjnych można korzystać z wielu dodatkowych atrakcji. W przypadku organizowanych w firmach turystycznych wyjazdów można decydować się między innymi na skorzystanie z dodatkowych wycieczek. Objazdowe wycieczki są zawsze dodatkowe płatne co trzeba brać pod uwagę w przypadku planowania wyjazdów wakacyjnych.

Wycieczki objazdowe najczęściej pozwalają na poznanie różnych atrakcji turystycznych związanych z historią danego kraju. Turyści nie zawsze decydują się na korzystanie z takich wycieczek. Wiele bowiem zależy od tego, jaki charakter ma dany wyjazd wakacyjny. Turyści bardzo często decydują się na wyjazdy związane ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych. Wówczas postawienie na wycieczki objazdowe jest okazją do zapoznania się między innymi z atrakcjami dostępnymi w innych miastach, niż to, w którym spędza się wolny czas.

Jednak wiele osób jedzie na wakacje w celu wypoczywania i rekreacji. W takim przypadku wycieczka objazdowa może nie być ciekawym pomysłem. Takie osoby najczęściej spędzają czas nad morzami czy też na plażach. Wiele osób decyduje się również na wyjazdy związane z aktywnością fizyczną. Takie osoby również rzadko decydują się na spędzenie wolnego czasu w ramach wyjazdów objazdowych.

Liczba dni na wycieczce

Ważne jest również przy decydowaniu się na wycieczki objazdowe to ile dni będzie miała dana wycieczka. Trzeba brać pod uwagę, że wiele atrakcji nie można zwiedzić szczegółowo w ciągu jednego dnia. Jednak wycieczki objazdowe mogą być kilkudniowe. Zawsze warto brać pod uwagę miejsce, które będzie się zwiedzało pod kątem tego czy taka wycieczka jest opłacana i warto na nią poświęcić czas na wakacjach.

Wycieczki objazdowe pozwalają również na zapoznanie się również z krajobrazami. Jest to ciekawe rozwiązanie gdy jedzie się w miejsca, które mają wyjątkowe krajobrazy. Taka wycieczka może być wówczas wyjątkowym przeżyciem. Istotne jest również to jak wycieczka objazdowa będzie zaplanowana. wiosenna-pozyczka

Plan wycieczki objazdowej

Ważne jest by wycieczka objazdowa była odpowiednio zaplanowana. Za dużo miejsc do zwiedzania może sprawić, że trzeba będzie wszystko realizować w pośpiechu. Na wycieczkach objazdowych można jednak decydować się na samodzielne zwiedzanie atrakcji. Wówczas można mieć znacznie większą swobodę w zakresie określania czasu poświęconego na realizowanie zwiedzania poszczególnych miejsc.

Jednocześnie ważne jest również by decydować się na takie wycieczki objazdowe, które pozwalają również na ciekawe spędzenie wolnego czasu. Warto jest między innymi dowiedzieć się jak wyglądają wycieczki objazdowe realizowane w danym biurze podróży w ramach wyjazdów do określonych krajów. Obecnie jest to znacznie łatwiejsze do sprawdzenia poprzez możliwość zapoznania się z opiniami oraz informacjami klientów danej firmy.

Pozwala to na określenie czy warto jest decydować się na korzystanie z dodatkowych ofert związanych wycieczkami objazdowymi. Ma to znaczenie jeśli chce się ciekawie spędzić czas oraz poznać jak najwięcej ciekawych miejsc podczas realizowanej wycieczki.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.