W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Kupno mieszkania. Jak negocjować ze sprzedawcą?

Kupno mieszkania. Jak negocjować ze sprzedawcą?

Chcesz zakupić własne mieszkanie? Zależy ci na tym, aby nie było tak drogie jak w cenie zaproponowanej przez sprzedającego? W takim przypadku przygotuj się na negocjacje. Jak negocjować ze sprzedawcą, aby zyskać jak najwięcej?

Gdy chcemy zakupić mieszkanie, musimy przygotować się na spory wydatek idący w setki tysięcy złotych. Aktualnie zainteresowanie mieszkaniami, zarówno tymi używanymi, jak i nowymi, jest bardzo wysokie. Mamy też w czym przebierać, dlatego znalezienie odpowiedniej nieruchomości nie powinno być trudne – to tylko kwestia czasu.

Gdy mamy już upatrzoną nieruchomość, warto pomyśleć o negocjacjach ceny, ponieważ nawet 1% mniej oznacza dla nas sporą sumę. Gdy chodzi o mieszkanie za 300 000 złotych, 1% obniżki pozwala nam na zaoszczędzenie nawet 3 000 złotych, które możemy przeznaczyć na wyposażenie naszego wymarzonego mieszkania. Negocjować możemy zarówno z deweloperami oferującymi mieszkania nowe, jak i ze sprzedającymi nieruchomości z drugiej ręki.

Na czym polega negocjowanie przy zakupie mieszkania?

Oczywiście, negocjacje to negocjacje, czyli mają prowadzić do uzyskania takiej ceny, która będzie satysfakcjonująca zarówno dla sprzedającego, jak i dla kupującego. Musimy wobec tego dobrze się przygotować, ponieważ samo rzucenie kwoty znacznie niższej niż oryginalna nie pozwoli nam na ugranie zbyt wiele.

Musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że negocjacja przy zakupie mieszkania nie zawsze opiera się tylko na obniżeniu ceny. Gdy chcemy kupić nowe mieszkanie od dewelopera, możemy przykładowo wynegocjować tańsze miejsce parkingowe czy usługę wykończenia mieszkania „pod klucz”, które pozwoli nam z kolei na oszczędzenie na zatrudnieniu ekipy i materiałach. wiosenna-pozyczka

Zasadniczo powodów do obniżenia ceny może być mnóstwo, dlatego im lepiej prześwietlimy dane mieszkanie i całą inwestycję, tym lepiej.

Punktem wyjścia do negocjacji mogą być:

• piętro, na którym znajduje się mieszkanie – parter i najwyższe piętro cieszą się najmniejszym zainteresowaniem

• sąsiedztwo windy, ponieważ może hałasować w mieszkaniu

• orientacja mieszkania w kierunku stron świata

• umiejscowienie okien w stosunku do otoczenia, na przykład przy drodze, a tym samym poziom hałasu w okolicy

• rozkład mieszkania – za mieszkanie o mniej typowym rozkładzie możemy zapłacić mniej wiosenna-pozyczka

• sposób płatności – przy zakupie za gotówkę lub częściowo za gotówkę możemy uzyskać niższą cenę

• wykupienie więcej niż jednego miejsca parkingowego – wtedy na drugie być może otrzymamy rabat

• ceny u konkurencyjnych sprzedających, gdy są niższe

• przy odbiorze mieszkania – wykryte usterki, które mają i tak być naprawione przez dewelopera, sprawdzenie rzeczywistych wymiarów mieszkania

Pamiętajmy o tym, aby do negocjacji podchodzić spokojnie, być stanowczym, ale nie upartym, aby nie zrazić do siebie sprzedającego. Jeśli okażemy się dobrymi negocjatorami, możemy utargować ze sprzedającym cenę niższą nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Podsumowując, z negocjacji przy zakupie mieszkania nie warto rezygnować. Dzięki nim możemy uzyskać bardziej atrakcyjną cenę, a oszczędności przeznaczyć na wykończenie nowego lokum czy na wakacje.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.