W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak sprawdzić wiarygodność sprzedającego?

Jak sprawdzić wiarygodność sprzedającego?

Zakupy internetowe wcale nie muszą być związane z ryzykiem, chociaż transakcję zawieramy wtedy na odległość. Zanim jednak zdecydujemy się na kupno, warto sprawdzić wiarygodność sprzedającego. Jak możemy to zrobić?

W Polsce działa wiele sklepów internetowych – możemy zakupić w nich niemalże wszystko. Najczęściej decydujemy się na zakupienie takich przedmiotów jak elektronika, AGD, książki, odzież i obuwie, ale możemy też zamawiać bez problemów pożywienie czy meble – wszystko z szybką dostawą do domu.

Zakupy w sieci możemy zrobić zarówno w sklepach on-line, jak i w innych serwisach – nie tylko od firm, ale też od osób prywatnych. Transakcje można zawierać między innymi przez serwisy aukcyjne, ogłoszeniowe, portale społecznościowe, fora internetowe. Tylko niewielki odsetek tych transakcji kończy się dla konsumenta niezadowoleniem. Jeśli chcemy mieć pewność, że nasze zakupy będą udane, warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach.

Zobacz opnie o sprzedającym

To absolutna podstawa, która pomoże nam w uniknięciu ewentualnych problemów związanych z transakcją. Opinie o sprzedającym możemy znaleźć na kilka sposobów.

Jeśli chodzi o sklepy internetowe, możemy po prostu wpisać do wyszukiwarki nazwę sklepu i ewentualnie dodać do niej słowo „opinie”. Znajdziemy je na forach, a także specjalnych serwisach publikujących opinie. zimowa-pozyczka

Z kolei opinie o prywatnych sprzedających na aukcjach znajdziemy w ich profilach. Gdy chodzi o sprzedających na portalach aukcyjnych, warto posłużyć się też wyszukiwarką i wykorzystać do tego celu numer telefonu sprzedającego czy jego imię i nazwisko. Warto poświęcić więcej czasu na zapoznanie się z opiniami, ponieważ oszustwa często zdarzają się właśnie przez portale ogłoszeniowe.

Sprawdź informacje o sklepie online

Kolejna kwestia to zapoznanie się dokładnie ze sklepem on-line i ofertami wystawiającymi przez sprzedającego. Uważajmy na sklepy, które nie mają regulaminów, informacji o sprzedającym takich jak numer NIP, REGON, adres działalności.

Uważajmy na sklepy i sprzedających, którzy są oszczędni w przekazywaniu informacji, oferują wysyłkę z zagranicy, na przykład z Chin, pozwalają tylko na dokonanie zakupu z płatnością za pobraniem, nie udostępniają popularnych systemów płatności internetowych. Najlepiej, aby sklep on-line posiadał też certyfikaty, na przykład Trusted Shops, certyfikaty SSL przy logowaniu się na stronę i płatnościach internatowych.

W razie potrzeby pytaj

Jeśli dalej nie masz pewności co do tego, czy od danego sprzedającego warto zakupić towar, pytaj. Dodatkowe informacje możesz uzyskać od samego sprzedającego, ale również możesz zadać pytania na forach internetowych czy w serwisach społecznościowych.

Możemy próbować kontaktować się ze sklepem telefonicznie albo e-mailowo, aby otrzymać dodatkowe informacje i zdecydować, czy konkretna oferta będzie dla nas dobra. Możemy też zapytać na popularnych forach on-line czy na Facebooku – być może ktoś wie więcej o danym sprzedającym i będzie mógł podzielić się z nami swoimi doświadczeniami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.