Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Zakupy online – rękojmia a gwarancja

Zakupy online – rękojmia a gwarancja

Przy zakupach on-line także może zdarzyć się, że dostarczone do nas przedmioty po jakimś czasie przestają działać sprawnie. Wówczas mamy najczęściej dwie opcje – rękojmię oraz gwarancję. Czym różnią się one pomiędzy sobą?

Spis treści

Terminy rękojmi i gwarancji często są ze sobą mylone. Warto jednak pamiętać o tym, że tak naprawdę są to dwie różne procedury, które mają też inne skutki dla konsumenta. Czym jest rękojmia, a czym gwarancja? Z czego warto skorzystać, gdy dochodzi do usterki przedmiotu kupionego on-line? Jak go dostarczyć do sprzedającego?

Rękojmia

Rękojmia, która określana jest też często jako reklamacja, niemniej jest to szerszy termin, przysługuje klientowi zgodnie z przepisami prawa wtedy, gdy towar ma wadę. Z takiego uprawnienia możemy skorzystać w sytuacji, gdy:

  • towar nie działa tak, jak powinien w terminie 2 lat od zakupu
  • towar nie nadaje się do tego, do czego jest przeznaczony
  • towar nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca
  • towar jest niekompletny, nie ma wszystkich elementów

Warto przy tym zaznaczyć, że przyczyną reklamacji mogą być tylko te wady, o których konsument nie wiedział w chwili dokonania zakupu – zawarcia umowy.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, rękojmia przysługuje konsumentom na okres 2 lat, czyli w terminie 2 lat od momentu dokonania zakupu sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru. Zatem jeśli zauważamy wady, powinniśmy poinformować w tym terminie sprzedającego – sklep, który następnie ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji. jesienna-pozyczka

Wiele sklepów organizuje dla klientów przesyłkę przedmiotu, ale zdarza się, że musimy dostarczyć ją samodzielnie – najlepiej wysłać ją wtedy przesyłką poleconą czy kurierską. Do przesyłki powinniśmy też dołączyć dokumentację wskazaną przez sprzedającego. Możemy skorzystać z gotowych wzorów, które dostępne są na stronach sklepów.

Następnie sprzedawca ma 14 dni od otrzymania towaru i pisemnego oświadczenia na rozpatrzenie reklamacji. Gdy nie wywiąże się z tego obowiązku w tym czasie, przyjmuje się, że uznał on żądanie konsumenta. Jeśli reklamacja nie będzie uznana, wówczas konsument może zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów inspekcji handlowej.

Gwarancja

Gwarancja jest z kolei dobrowolnym świadczeniem producenta danego towaru, zatem gwarancji nie udziela nam sklep – sprzedający, ale producent. Wobec tego wtedy, gdy będziemy chcieli skorzystać z gwarancji, powinniśmy skontaktować się z producentem zgodnie z jego wskazaniami.

Gwarancja nie ma podparcia w przepisach prawa, wobec tego nie stosuje się tutaj wskazanych powyżej terminów. Firma udzielająca gwarancji może ustalać je samodzielnie zgodnie ze swoją polityką. Wobec tego może okazać, że dla konsumenta gwarancja nie jest wcale najkorzystniejszym rozwiązaniem – może trwać o wiele dłużej. Jednak dużo zależy od firmy, ponieważ są też i takie, które dbają o klienta i szybko i korzystnie dla klientów załatwiają procedury gwarancyjne.

Dokładne informacje o procedurze gwarancji oraz reklamacji można znaleźć na stronach internetowych sklepów i producentów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.