W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Zmień swojego sprzedawcę prądu na tańszego

Zmień swojego sprzedawcę prądu na tańszego

Operatorów telefonicznych zmieniamy obecnie często – możemy wtedy przenieść swój numer i korzystać z oferty na lepszych warunkach. Jednak nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że możemy zmienić sprzedawcę prądu. Dzisiaj, gdy rachunki za energię elektryczną nie są niskie, taka zmiana może pozwolić nam na zaoszczędzenie nawet kilkuset złotych rocznie.

Z prądu korzystamy na co dzień. Potrzebujemy go do zasilania różnorodnych sprzętów w naszym domu, między innymi lodówki, pralki, telewizora, komputera, bojlera, aby wspomnieć tylko o paru z nich. Ceny prądu regularnie pną się w górę, a tym samym na rachunki przeznaczamy coraz to wyższe sumy.

Gdy chcemy płacić mniej, możemy wprowadzić w swoim domu zmiany mające na celu obniżenie zużycia prądu. Możemy kupić energooszczędne żarówki oraz sprzęty, wyłączać urządzenia z trybu Stand-by, możemy również częściej gasić światło. Musimy jednak pamiętać o tym, że faktyczne zużycie prądu to tak naprawdę tylko jeden z elementów naszego rachunku. Gdy spojrzymy na dokument, od razu możemy przekonać się, że w jego skład wchodzi też wiele innych opłat, które nie są zależne od tego, jak dużo prądu zużywamy.

Czy warto zmienić sprzedawcę prądu?

Gdy zależy nam na tym, aby płacić za prąd mniej, w takim przypadku warto więc pomyśleć o zmianie sprzedawcy energii. Wtedy oprócz samych oszczędności poczynionych w naszym domu będziemy mogli też oszczędzać na innych opłatach. W Polsce działa obecnie wielu nowych sprzedawców prądu, którzy nierzadko proponują bardziej konkurencyjne ceny od gigantów, czyli ENEA, Energa, PGE, RWE i Tauron.

Oczywiście, zmiana sprzedawcy prądu powinna być podyktowana dokładnym zbadaniem ofert sprzedawców, aby znaleźć takiego, którego cenniki oraz warunki spełniają nasze wymagania. Nigdy nie podejmujmy takich decyzji pochopnie, ponieważ możemy wtedy sporo stracić. Gdy mamy trudności, możemy też pomyśleć o skorzystaniu z pomocy doradców, którzy specjalizują się właśnie w energii elektrycznej. zimowa-pozyczka

Z czym wiąże się zmiana sprzedawcy prądu?

Zmiana dostawcy prądu to nie tylko podpisywanie odpowiedniego dokumentu. Musimy też przemyśleć kilka ważnych kwestii, między innymi dotyczących czasu trwania umowy, a także taryfy, z której będziemy chcieli skorzystać.

Wielu sprzedawców prądu kusi nas obietnicą niezmienionej ceny przez kilka lat, zachęcając tym samym do zawarcia dłuższej umowy. Musimy jednak pamiętać, że podobnie jak taka umowa chroni przed podwyżkami, także nie pozwoli nim na skorzystanie z obniżek, które zatwierdzane są przez URE – Urząd Regulacji Energetyki.

Warto też dokładnie przyjrzeć się taryfom, także u swojego obecnego sprzedawcy prądu, ponieważ może się okazać, że atrakcyjne oszczędności uzyskamy także bez jego zmiany. Oprócz podstawowej taryfy G11, gdy ceny są jednakowe przez całą dobę, możemy też skorzystać z pakietu G12, gdzie w nocy oraz we wskazanych godzinach za dnia nasze opłaty będą niższe. Musimy wtedy określić, w których godzinach zużywamy najwięcej prądu.

Nie zapominajmy też o tym, że podpisanie nowej umowy ze sprzedawcą może być związane z kosztami wypowiedzenia umowy ze starym sprzedającym.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.