W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt?

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt?

Potrzebujesz dodatkowych środków i zastanawiasz się, jakie kryteria wpływają na przyznanie kredytu? Kluczowym, ale nie jedynym czynnikiem, jest wysokość dochodów. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista.

Kredyty gotówkowe i pożyczki pozabankowe w liczbach

Z informacji zgromadzonych przez BIK wynika, że w 2019 r. średnia kwota kredytu konsumenckiego wynosiła 18 217 zł. Łącznie banki udzieliły kredytów gotówkowych na kwotę 74,5 mld zł. W ubiegłym roku konsumenci byli szczególnie zainteresowani kredytami o wartości od 15 do 50 tys. zł[1]. Równie imponująco prezentują się wyniki firm pożyczkowych współpracujących z BIK.

W 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły 2 745,1 tys. pożyczek na łączną kwotę 6,821 mld zł. Jeżeli porównywać ten wynik do 2018 r., to odnotowany wzrost wyniósł 0,8 proc. Wartość ponad 38 proc. udzielonych pożyczek przekraczała kwotę 5000 zł[2].

Mimo wielu różnic między kredytami gotówkowymi a pożyczkami trzeba zauważyć, że produkty te łączy konieczność posiadania przez wnioskodawcę zdolności kredytowej. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy, a ile, żeby otrzymać pożyczkę?

Jakie zarobki na kredyt – od czego bank uzależnia przyznanie kredytu gotówkowego?

Banki uzależniają przyznanie klientowi środków, o które on zawnioskował, od jego zdolności kredytowej. Jak należy rozumieć zdolność kredytową? To po prostu zdolność klienta do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań. Właśnie dlatego instytucje finansowe tak dużą wagę przywiązują do wysokości uzyskiwanych przez klientów dochodów. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Banki zwracają uwagę nie tylko na wysokość dochodów – istotne są też: wiosenna-pozyczka

  • Stabilność dochodów. Większe szanse na otrzymanie kredytu masz wówczas, gdy uzyskujesz dochody co miesiąc. Nieregularne dochody mogą być przyczyną odmowy udzielenia kredytu przez bank.
  • Forma zatrudnienia. Chociaż o kredyt gotówkowy skutecznie mogą starać się osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, to w ich przypadku bank zazwyczaj stosuje ograniczenia – maksymalna kwota kredytu jest niższa.
  • Wysokość miesięcznych wydatków. Banki nie przeanalizują skrupulatnie Twoich wydatków, ale przyjmą wyliczenia GUS. Zgodnie z nimi miesięczne koszty prowadzenia jednoosobowego gospodarstwa domowego wynoszą od 1000 do 1300 zł i zwiększają się o ok. 1000 zł w przypadku każdej kolejnej osoby.

Wpływ na zdolność kredytową mają nie tylko czynniki finansowe, ale również kryteria pozafinansowe. Należą do nich przede wszystkim historia kredytowa, którą banki mają obowiązek skrupulatnie weryfikować. Także Twój wiek, stan cywilny czy nawet zawód zostaną uwzględnione przy szacowaniu ryzyka, jakie bank poniesienie w związku z uruchomieniem dla Ciebie kredytu.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy – każdy przypadek jest inny

Jeżeli zastanawiasz się, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt, powinieneś wiedzieć, że na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy wniosek o kredyt jest rozpatrywany indywidualnie, a czynników mogących przesądzić o decyzji kredytowej, jest wiele. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Produkt ten jest dostępny nawet dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie, o ile wnioskują one o zaledwie kilka tysięcy złotych, a spłata zostanie rozłożona na co najmniej kilkanaście rat.

Mimo że wysokość dochodu nie jest jedynym kryterium przyznania kredytu, to im wyższe będziesz miał zarobki, tym więcej bank będzie skłonny Ci pożyczyć. Jeżeli zarabiasz np. 2,5 tys. zł na rękę, to banki działające na polskim rynku zaproponują Ci od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Zarobki to nie wszystko – jakie formalności musi spełnić klient?

Uruchomienie kredytu w głównej mierze zależy od zdolności kredytowej klienta. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Jak wynika z powyższych przykładów, zależy to od polityki realizowanej przez bank. Aby Twój wniosek został w ogóle rozpatrzony, bank będzie wymagał od Ciebie dostarczenia szeregu dokumentów. Najczęściej do wniosku o kredyt gotówkowy trzeba dołączyć:

  • Zaświadczenie o dochodach. O wydanie zaświadczenia należy poprosić pracodawcę – bank nie przyjmie oświadczenia osoby wnioskującej o przyznanie kredytu.
  • Wyciąg z rachunku bankowego. Niektóre banki są skłonne zamiast zaświadczenia o dochodach przyjąć wyciąg z rachunku bankowego, który obrazuje przepływy finansowe.
  • Odpis lub wyciąg z księgi wieczystej. Jest on potrzebny wówczas, gdy kredyt gotówkowy zostanie zabezpieczony na nieruchomości (poprzez wpis w księdze wieczystej).

Zgromadzenie dokumentów do kredytu gotówkowego może wiązać się z uciążliwościami – szczególnie jeżeli zależy Ci na dyskrecji i nie chcesz, aby o zaciąganym zobowiązaniu wiedział Twój szef. Aby uniknąć konieczności gromadzenia dokumentów i otrzymać potrzebne pieniądze szybciej, zainteresuj się opcją w postaci pożyczki pozabankowej.

Pożyczka pozabankowa – atrakcyjna alternatywa dla kredytu gotówkowego

Kiedy pożyczka pozabankowa będzie dla Ciebie szczególnie korzystna? To rozwiązanie opłaca się różnym grupom konsumentów, a przede wszystkim osobom, które: wiosenna-pozyczka

  • Potrzebują środków natychmiast. Firmy pożyczkowe przywiązują bardzo dużą wagę do obsługi klientów – wnioski najczęściej są rozpatrywane w ciągu kwadransa. Również w podobnym czasie środki mogą znaleźć się na rachunku bankowym wnioskodawcy.
  • Nie chcą gromadzić sterty dokumentów do uruchomienia kredytu. Klient do wniosku o pożyczkę nie musi dołączać żadnych dokumentów, składa jedynie oświadczenie o uzyskiwanych dochodach.
  • Chcą zaoszczędzić. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uruchomienie kredytu zawsze wiąże się z opłatami. Z kolei pożyczki mogą być udzielanie nieodpłatnie, z czego korzystają firmy pożyczkowe. W wielu firmach pożyczkowych pierwsza pożyczka jest bezpłatna.

Jeszcze kilka lat temu firmy pożyczkowe specjalizowały się głównie w udzielaniu pożyczek do kilku tysięcy złotych. Dziś bez większego trudu można znaleźć oferty na 10 000 czy nawet 15 000 zł. W rezultacie pożyczki oferowane przez instytucje finansowe działające w segmencie pozabankowym są dobrą alternatywą.

Niezależnie od kwoty, jaką zamierzasz pożyczyć, powinieneś rozważyć pożyczkę oferowaną przez jedną z firm pozabankowych. W ten sposób możesz uniknąć komplementowania dokumentów do wniosku i otrzymać potrzebne środki nawet w mniej niż godzinę.

Źródła:

[1] Media.bik.pl, Raport Biura Informacji Kredytowej „Kredyt Trendy” Rok 2019

[2] Media.bik.pl, Newsletter BIK o rynku pożyczkowym

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.