Jak wybrać pożyczkę? Pomogą Ci Zasady Dobrych Praktyk ZPF

Jak wybrać pożyczkę? Pomogą Ci Zasady Dobrych Praktyk ZPF

Każdy z nas podejmując decyzję o zaciągnięciu zobowiązania finansowego, powinien kierować się rozsądkiem i własnymi potrzebami. Jednak czasami może to nie wystarczyć. Rynek pożyczek pozabankowych obfituje w wiele różnych produktów. Wśród nich znajdziemy zarówno te oferowane na jasnych i przejrzystych zasadach, jak i takie, z których nie warto korzystać. Jak uniknąć błędu i wybrać wiarygodnego pożyczkodawcę? Z pewnością pomoże nam znajomość Zasad Dobrych Praktyk ZPF.

Czym jest ZPF?

Jeśli interesujemy się rynkiem finansowym lub kiedykolwiek analizowaliśmy oferty pożyczki, na pewno zwróciliśmy uwagę na pojawiające się informacje dotyczące Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - Związek Pracodawców). Związek powstał 27 października 1999 roku. W ciągu ponad 20 lat aktywności zdobył zarówno uznanie przedstawicieli branży finansowej, jak i zaufanie konsumentów. ZPF zrzesza przedsiębiorstwa finansowe działające na polskim rynku, w tym m.in. banki, firmy pożyczkowe, doradców czy pośredników finansowych, jak i przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. Warto być świadomym istnienia takiej organizacji, ponieważ pomoże nam ona rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące danego pożyczkodawcy, doradcy czy też pośrednika. Jednym z zadań ZPF jest upowszechnianie wiedzy na temat rynku finansowego oraz dbanie o wizerunek członków organizacji.

Instytucje należące do Związku Przedsiębiorstw Finansowych powinny charakteryzować się przede wszystkim profesjonalizmem, szacunkiem do konkurencji oraz klientów, a także przestrzeganiem wszelkich zasad etycznych i prawa. Jeżeli dana firma należy do organizacji, z pewnością informacja ta zostanie uwzględniona na jej stronie internetowej. Każdy z członków ZPF ma możliwość aktywnego udziału w budowaniu profesjonalnego środowiska oraz w tworzeniu kodeksu Zasad Dobrych Praktyk. Skoro jesteśmy już świadomi tego, jakie znaczenie ma opisywana organizacja, przejdźmy do wyjaśnienia, jak może nam ona pomóc w wyborze pożyczki.

Na czym polegają Zasady Dobrych Praktyk ZPF?

Przed przystąpieniem do Związku Przedsiębiorstw Finansowych każda instytucja jest zobowiązana do złożenia odpowiedniej dokumentacji, w której deklaruje między innymi: przestrzeganie statutu, Zasad Dobrych Praktyk, regulaminów i ustaw. Niezbędne jest również wypełnienie wstępnego audytu etycznego, który składa się zarówno z ogólnych, jak i szczegółowych pytań. Wszystko to ma na celu wyselekcjonować spośród kandydatów te firmy, które rzeczywiście zasługują na to, by zostać członkami ZPF. Dlatego też jeśli na stronie internetowej pożyczkodawcy znajdziemy informacje na temat członkostwa, możemy być pewni, że jest to uczciwa i wiarygodna instytucja finansowa. 

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który zawiera wytyczne w zakresie prawidłowego udostępniania produktów kredytowych, działań windykacyjnych, pracy biur informacji gospodarczej, organizacji funduszy hipotecznych, działalności pośrednictwa finansowego oraz prowadzenia internetowych giełd wierzytelności. Pierwsza wersja kodeksu jest poddawana ciągłej aktualizacji tak, aby odpowiadać na aktualne wyzwania stawiane przed branżą finansową. Znajomość treści kodeksu może nam pomóc podczas selekcji ofert pożyczkodawców. Jednak nie zapominajmy również o ustawach, które regulują między innymi maksymalne limity kosztów.

Jak wybrać odpowiednią pożyczkę?

Informacja dotycząca członkostwa ZPF sprawia, że instytucję można traktować jako godną zaufania. Jednak pamiętajmy również o firmach, które nie należą do organizacji, a ich oferta spełnia kryteria ustalone przez Zasady Dobrych Praktyk oraz prawo. Aby móc zweryfikować to, czy działalność danego pożyczkodawcy rzeczywiście jest zgodna z normami, musimy wiedzieć, co one stanowią. Po podjęciu decyzji o zaciągnięciu pożyczki zazwyczaj przechodzimy do jej poszukiwań. Już podczas selekcji ofert powinniśmy zwracać uwagę na pewne szczegóły. Według zapisów w dokumencie ZPF pożyczkodawca powinien poinformować klienta przed złożeniem wniosku o spodziewanych kosztach oraz podstawowych warunkach pożyczki. Dodatkowo wymaga się udostępnienia możliwości zapoznania się z treścią dokumentów przed zaciągnięciem zobowiązania.

Co to oznacza w praktyce? Wchodząc na stronę internetową pożyczkodawcy, powinniśmy sprawdzić, czy po wybraniu interesujących nas parametrów pożyczki otrzymamy informację o kosztach kredytowania. Dodatkowo zwróćmy uwagę, czy na samym dole platformy w tak zwanej stopce znajduje się reprezentatywny przykład pożyczki ze szczegółowymi danymi, a także informacja o RRSO. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest niezbędna w celu zweryfikowania ostatecznego całkowitego kosztu pożyczki. Jednak nie powinno się sugerować jedynie tą wartością, a potwierdzić te dane kalkulatorem pożyczki lub zapisami w formularzu informacyjnym. Jeżeli w tym momencie pojawi się wątpliwość, powinniśmy pomyśleć nad zmianą decyzji. Ważne jest również, aby pożyczkodawca udostępnił ramową umowę, dzięki której będziemy mogli przeanalizować, czy rzeczywiste warunki na pewno spełniają nasze oczekiwania.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Zasady Dobrych Praktyk zobowiązują członków należących do ZPF do przedstawienia klientom wszystkich warunków oraz konsekwencji niewywiązania się z zapisów w umowie tak, aby nie pozostawiały one wątpliwości. Zapis powinien być jasny, przejrzysty i zrozumiały. Zazwyczaj zapis o konsekwencjach nieterminowej spłaty pożyczki znajdują się w stopce strony oraz dotyczy wysokości odsetek za zwłokę, opłat związanych z dochodzeniem należności przez pożyczkodawcę, a także ewentualnych kosztów sądowych. Te same dane powinny się znaleźć również w umowie oraz formularzu informacyjnym. Upewnijmy się, czy są one zgodne z przepisami ustanowionymi przez prawo. 

Dodatkowo zwróćmy uwagę, czy informacja dotycząca kosztów nie została zapisana mniejszą czcionką lub w jakiś sposób różni się wizualnie od pozostałych elementów umowy. Stosowanie takich zabiegów również nie jest zgodne z założeniami Zasad Dobrych Praktyk i może powodować wprowadzenie w błąd konsumenta. Warto również wspomnieć, że reklamy powinny być zgodne z rzeczywistością. Jeżeli przekazują one nieprawdę, wówczas naruszają nie tylko kodeks ZPF, ale także ustawę o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171 poz. 1206).

Jeśli chcesz mieć pewność, że dokonałeś odpowiedniego wyboru, sprawdź ofertę Aasa. Nasza firma należy do Związku Przedsiębiorstw Finansowych już od 2015 roku. Pomożemy Ci sfinansować zarówno mniejsze, jak i większe wydatki. 

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.