Jakie są pity w działalności gospodarczej?

Jakie są pity w działalności gospodarczej?

Zbliżający się koniec roku podatkowego to gorący okres dla wielu z nas. To czas, kiedy każda osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą, zobowiązana jest do rozliczenia własnych dochodów. Co zrobić, by rozliczanie podatków minęło nam szybko i bez zmartwień?

Jaki PIT będzie odpowiedni dla jakiej działalności? O czym należy pamiętać i jak nie dać się zaskoczyć? Na te i inne pytania odpowiemy już w dzisiejszym poście. Po przeczytaniu go, zasady rozliczania dochodów w przedsiębiorstwach nie będą miały przed Wami tajemnic!

PIT-36 pod lupą

To rodzaj deklaracji, która obejmuje rozliczenie dochodów. Wysokość podatku jest zależna od uzyskanych przychodów oraz kosztów poniesionych przez właściciela działalności. W tym przypadku istnieje też możliwość włączenia ulg lub odliczeń - na przykład na dziecko, małżonka, a nawet na internet. Warto jest zapoznać się z pełnym wykazem odliczeń dla PIT-36.

Jednak czy dla każdego przedsiębiorcy takie zasady są opłacalne? Niekoniecznie! Istnieją również inne standardy opodatkowania, które przybliżymy w dalszej części wpisu.

Warto wiedzieć, że w przypadku, kiedy nie zostanie podjęta decyzja o rodzaju rozliczenia, przydzielana jest zasada ogólna, polegająca właśnie na rozgraniczeniu progów podatkowych według rocznych dochodów. To od nas zależy ocena, która metoda rozliczenia okaże się najkorzystniejsza. Warto więc poznać je wszystkie, żeby podjąć dobrą decyzję. Pamiętajcie też, że opisane powyżej zeznanie podatkowe, musi zostać złożone do końca kwietnia. To bardzo ważne!

Czym charakteryzują się progi podatkowe?

Z pewnością wiele osób słyszało o progach podatkowych, ale czy wszyscy potrafimy zdefiniować te pojęcia? Sprawdźmy!

Progami nazywamy stawki, które obowiązują określone kwoty rocznych dochodów. Istnieją dwa progi podatkowe, a ich wysokość nie zmieniła się od zeszłego roku.

Pierwszy próg podatkowy dla kwoty do 85 528 zł wynosi 18%, a drugi, przewyższający tę kwotę 32%. Oznacza to, że kwota, która znajduje się poza ustalonym progiem, objęta jest podatkiem w wysokości 32%.

PIT-36L – na czym polega rozliczenie według podatku linowego?

To metoda rozliczenia rocznego, w którym kwota podatku jest zależna od wysokości opodatkowanej podstawy. Mogą z niej korzystać zarówno osoby indywidualne, jak i należące do spółki. Stała stawka podatku wynosi 19% - niezależnie od wysokości przychodów i dochodów. Przedsiębiorca decydujący się na ten rodzaj opodatkowania jest zobowiązany do wpłacania zaliczek co miesiąc lub co kwartał – w zależności od tego jaki rodzaj zaliczki preferuje.

W odróżnieniu od innych sposobów rozliczania, podatek liniowy nie daje możliwości rozliczenia się z małżonkiem. Niemożliwe jest również skorzystanie z ulg np. na dziecko, czy też na rehabilitację. To znaczna różnica, którą warto przeanalizować.

Opisywany sposób rozliczenia może okazać się korzystny dla osób, których zarobki przekraczają drugi próg podatkowy. Opłacanie stałej stawki 19% prawdopodobnie okaże się bardziej rentowne niż 32% podatku od kwoty w drugim progu, w myśl zasad PIT-36. Przed wyborem rodzaju rozliczenia dobrze jest obliczyć sumę ulg, jakie nam przysługują i porównać to z innymi metodami rozliczeń. Różnice mogą Was zaskoczyć!

PIT-36L, czyli ten, który opiera się na podatku liniowym, należy złożyć do urzędu skarbowego do końca kwietnia.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o PIT-28

Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, istnieje kilka możliwości zeznań podatkowych. W tym punkcie przybliżymy, na czym polega kolejny z nich.

Dla właścicieli pozarolniczych działalności gospodarczych – niezależnie czy jest to forma indywidualna, czy też spółka – istnieje uprawnienie do rozliczania się za pomocą PIT-28. Również w przypadku najmu lub dzierżawy istnieje możliwość rozliczania się tą metodą. Aby rozliczać się poprzez PIT-28, należy spełniać tzw. limit kwotowy roczny.

Główną cechą tego sposobu jest ryczałt ewidencjonowany. Polega on na opłacaniu jednakowej stawki, która jest zależna od określonej działalności. Wynosi on 19% z usługi oraz 3% ze sprzedaży. W tym przypadku brane pod uwagę są tylko przychody, a nie dochody – tak jak w pozostałych metodach opodatkowania. Dla wielu przedsiębiorców jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, mimo tego, że nie są brane pod uwagę koszty, jakie ponosi przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności.

Aby skorzystać z możliwości rozliczania się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego, należy poinformować urząd skarbowy o chęci rozliczania się przez PIT-28 do 20 stycznia. Pamiętajcie, że PIT-28 można złożyć najpóźniej do końca stycznia. Po upływie tego terminu należy zdecydować się na inny sposób rozliczenia rocznego.

Już dziś warto wybrać najlepszą ofertę, dostosowaną do własnych warunków. Wystarczy wykonać potrzebne obliczenia, a następnie zapisać datę oddania wybranego dokumentu PIT i reszty formalności. Dzięki temu nie przegapicie najważniejszych dat i unikniecie załatwiania dokumentacji na ostatnią chwilę – przecież nikt z nas tego nie lubi.

Mamy nadzieję, że ten wpis okazał się przydatny dla wielu z Was – powodzenia!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.