Problem z zakupami online? Pomoże ODR

Problem z zakupami online? Pomoże ODR

Polacy coraz częściej decydują się na korzystanie ze sklepów online. Możliwość zamówienia nieobecnych w Polsce produktów zagranicznych przyciąga wielu konsumentów. Jednak pamiętajmy, że przy realizacji takich zamówień zdarzają się pomyłki. Dlatego warto wiedzieć, kiedy mamy prawo do reklamacji i co zrobić, gdy nie zostanie ona uznana. Informacje na ten temat dostarcza ODR, czyli Internetowe rozstrzyganie sporów.

Czym jest ODR?

Odpowiedź na pytanie, czym jest ODR, powinien znać każdy konsument decydujący się na zakupy online. Nigdy nie mamy pewności, czy dostarczony towar będzie spełniał nasze oczekiwania, a dochodzenie swoich praw może być utrudnione, kiedy sklep, z którego korzystaliśmy znajduje się w innym kraju. ODR, czyli w rozwinięciu Online Dispute Resolution, to platforma zajmująca się internetowym rozstrzyganiem sporów. Została stworzona na potrzeby klientów i przedsiębiorców, którym na drodze do pozytywnej finalizacji transakcji stanęły problemy związane z wadliwym produktem, pomyłką w zamówieniu, warunkami różniącymi się od tych widocznych w reklamie czy zakłóceniami w dostawie. Działalność strony internetowej podlega nadzorowi Komisji Europejskiej, a co za tym idzie jest przeznaczona do użytku podmiotów znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu.

Dzięki usługom świadczonym przez ODR mamy możliwość polubownego rozwiązania konfliktu bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Bez wątpienia pozwoli nam to uniknąć wielu formalności, a nierzadko również dodatkowych kosztów. Skorzystanie z platformy daje nam gwarancję bezstronności, uczciwości oraz skuteczności. Dostępność online umożliwia złożenie skargi w dowolnym miejscu i czasie. Nie musimy udawać się na specjalne spotkanie do placówki stacjonarnej, a dopełnienie wszelkich formalności nie wymaga dodatkowych dokumentów poza tymi, które otrzymaliśmy podczas realizacji zamówienia. Wszystkie informacje potrzebne do sprawnego przejścia przez procedurę będą nam na bieżąco udostępniane, co możemy zauważyć już na pierwszym etapie wypełniania obowiązkowego formularza.

Kiedy przysługuje nam prawo do Internetowego rozstrzygania sporów?

Jako konsumenci posiadamy prawa, których naruszenie może być podstawą do zgłoszenia reklamacji. Jeśli przedsiębiorca odrzuci naszą prośbę, wówczas pomocą służy Internetowe rozstrzyganie sporów. Jednak aby przejść do praktycznego rozwiązania problemu, musimy znać swoje prawa. Pierwszym, od którego warto zacząć, jest możliwość nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych towarów. Pamiętajmy, że przedsiębiorca może zaproponować zwrócenie przedmiotu, a następnie oddanie pieniędzy za zakup lub obniżenie ceny. Prawo to obowiązuje do dwóch lat lub więcej od momentu realizacji zamówienia. Jeżeli nie wiemy, jak sobie poradzić z problemem, który pojawił się podczas transakcji, możemy zwrócić się do organu znajdującego się na terenie Polski w sprawie udzielenia bezpłatnej porady. Taką możliwość oferują Europejskie Centra Konsumenckie. Kiedy problem jest poważny, jedynym rozwiązaniem może okazać się prośba o pomoc ODR, czyli Internetowe rozstrzyganie sporów.

Ważnym prawem, które często może być nieegzekwowane przez przedsiębiorców, jest odesłanie towarów zakupionych online w ciągu 14 dni. Po dokonaniu wymaganych formalności w odpowiednim terminie następuje rozwiązanie umowy oraz zwrot pieniędzy na konto kupującego. Jednak musimy pamiętać, że warunkiem odzyskania kosztów będzie oddanie przedmiotu zakupów w stanie nienaruszonym. Tak, aby przedsiębiorca mógł wprowadzić towar do ponownej sprzedaży. Jeśli kupiliśmy sukienkę, mamy prawo ją przymierzyć, ale zabronione jest jej użytkowanie. Oznacza to, że nie możemy wyjść w otrzymanej kreacji na przyjęcie, a następnie jej zwrócić. wiosenna-pozyczka

Internetowe rozstrzyganie sporów a nieuczciwe reklamy

Pamiętajmy również, że każdy sprzedawca ma obowiązek dostarczyć konsumentom wszystkich informacji na temat udostępnianych towarów lub usług. Muszą one być zgodne z prawdą. Naszym prawem jako klientów jest dokonywanie świadomych zakupów. Przedsiębiorca powinien zawrzeć w ofercie wszystkie niezbędne informacje nie tylko na temat produktu, ale również kosztów przesyłki, metod dostawy czy danych swojej firmy umożliwiających nawiązanie kontaktu. Każdy z nas powinien zapoznać się z podpisywaną umową oraz zweryfikować, czy zostały w niej uwzględnione wszystkie niezbędne zapisy. Szczególną uwagę należy zwrócić na informacje o prawie odstąpienia od umowy, czyli możliwości zwrotu zakupu w ciągu 14 dni od dnia realizacji zamówienia.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi nieuczciwe praktyki marketingowe, nadając swoim produktom cechy niezgodne z prawdą, wówczas mamy prawo do wycofania się z umowy. Kiedy przedsiębiorca nie wyrazi na to zgody, możemy dochodzić swojej racji na platformie ODR. Pamiętajmy jednak, że w każdym z tych przypadków najpierw powinniśmy zwrócić się do przedsiębiorcy i poinformować o problemie. Dopiero kiedy ten uzna nasze żądania za bezpodstawne, a my jesteśmy pewni swoich praw, zwracamy się o pomoc do odpowiedniego organu. Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu skargi, warto skontaktować się z lokalnym Europejskim Centrum Konsumenckim.

Internetowe rozstrzyganie sporów – warunki

Podejmując decyzję o złożeniu skargi, musimy mieć świadomość, że ODR zajmuje się wyłącznie sporami między konsumentem a przedsiębiorcą, którego usługa lub towar został przez niego nabyty drogą elektroniczną. Pamiętajmy! Nawet jeśli sprzedawca posiada sklep online, jednak my zdecydowaliśmy się na zakup w oddziale stacjonarnym, transakcja nie podlega pod internetowe rozstrzyganie sporów. Dodatkowo osoba składająca skargę musi posiadać adres zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Ta sama zasada obowiązuje również przedsiębiorcę. Kiedy siedziba firmy mieści się w innym kraju, nie znajdziemy pomocy na platformie ODR. Zrozumiałe, że w zależności od danych podanych przez sprzedawcę będziemy w stanie udzielić mniej lub więcej informacji na jego temat. Jednak obowiązkowo powinniśmy posiadać prawidłowy adres e-mail, który umożliwi prawidłową komunikację między konsumentem, przedsiębiorcą, a organem rozstrzygającym. Dodatkowo zastrzega się, że sprawa zostanie rozpatrzona pod warunkiem złożenia skargi przed wejściem na drogę sądową. Jeżeli spełniamy wszystkie powyższe wymagania, możemy przejść do zgłoszenia problemu.

Warto również zwrócić uwagę, że niektórzy przedsiębiorcy nie są po prostu świadomi obowiązków względem konsumentów wynikających z prowadzonej przez nich działalności. Dlatego zanim podejmiemy decyzję o podjęciu poważnych kroków, warto sporządzić odpowiednie pismo reklamacyjne, powołując się w nim na przysługujące nam prawa. Jeśli nie jesteśmy pewni, jakie kroki powinniśmy poczynić w danej sytuacji lub potrzebujemy pomocy w napisaniu reklamacji, warto udać się po bezpłatną poradę do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumenta.

Prezent kupiony przez internet okazał się uszkodzony, a termin przyjęcia zbliża się nieubłaganie? Nadal czekasz na zwrot pieniędzy? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Sprawdź ofertę Aasa i złóż wniosek nawet o 2000 zł na 24 miesiące!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.