Przelew zagraniczny – ile kosztuje i jak go zrobić?

Przelew zagraniczny – ile kosztuje i jak go zrobić?

Przelew zagraniczny możemy wykonać zarówno w banku, jak i w kantorze internetowym. Przelew międzynarodowe realizowane są z rachunków walutowych, jak i z kont prowadzonych w złotówkach. Ile kosztuje przelew za granicę? Na co należy wrócić uwagę zlecając przelew międzynarodowy? I jak zrobić go mądrze, by całkowity koszt przelewu nie przyprawił nas o finansowy ból głowy? Zapraszamy do lektury!

Zanim zrobisz przelew zagraniczny

Choć przelew zagraniczny to stosunkowo prosta operacja finansowa, to aby uniknąć dodatkowych, związanych z nim kosztów, warto pamiętać o kilku kwestiach. Nim zlecisz operację przelewu międzynarodowego, koniecznie sprawdź poprawność wszystkich danych. Chodzi tu o takie informacje jak rachunek odbiorcy, jego imię i nazwisko, a także o Twoje dane, jako nadawcy przelewu.

Wszelkie pomyłki mogę Cię drogo kosztować, bowiem nawet w przypadku błędnych danych, bank pobierze prowizję za taką transakcję. Przelew nie zostanie zrealizowany, odbiorca przelewu nie otrzyma środków finansowych w określonej wysokości, jednak mimo to, zostaniemy obciążeni prowizją banku przyjmującego.

Aby uniknąć tak kosztownych pomyłek, warto pamiętać o najważniejszych pojęciach związanych z przelewami poza granice kraju. Są to SWIFT i IBAN.

  • SWIFT zwany również kodem BIC – jest to kod identyfikujący bank, do którego trafi nasz przelew, kod ten ma najczęściej 8 lub 11 znaków,
  • IBAN – to międzynarodowy standard zapisu rachunków bankowych, składa się on z kodu kraju (w przypadku Polski będzie to PL), dwóch cyfr kontrolnych, numeru jednostki organizacyjnej banku oraz z porządkowego numeru rachunku.

Przelew zagraniczny SWIFT

Z tym rodzajem przelewu będziemy mieć styczność wtedy, gdy zechcemy przelać pieniądze do kraju spoza Unii Europejskiej. Wykonanie przelewu zagranicznego typu SWIFT wymaga także wskazania tego w jaki sposób zostaną pokryte związane z nim koszty. Do wyboru mamy następujące opcje: wiosenna-pozyczka

  • BEN – wszystkimi kosztami zostanie obciążony odbiorca przelewu,
  • SHA – odbiorca i nadawca przelewu dzielą się związanymi z nim kosztami, w uproszczeniu podział ten wygląda tak, że odbiorca płaci za przelew "swojemu" bankowi, a nadawca pokrywa opłaty naliczone przez „jego” bank, bankowi pośredniczącemu w transakcji również płaci odbiorca,
  • OUR – wszystkie koszty spoczywają na nadawcy przelewu.

W większości przypadków przy przelewach SWIFT stosowana jest opcja OUR, co pozwala nam mieć pewność, że do odbiorcy przelewu trafi dokładnie taka kwota, jaka widnieje na dyspozycji transakcji. Niestety koszty związane z tym rodzajem przelewu są dość wysokie. Na to, ile przyjdzie nam zapłacić za przelew zagraniczny składają się m.in. takie opłaty jak:

  • Prowizja banku (najczęściej jest ona zależna od wysokości przelewanej przez nas kwoty),
  • Koszty, które nalicza sobie bank pośredniczący w transakcji,
  • Koszty banku docelowego.

Dodatkową trudność stanowi fakt, że zlecając przelew w banku nie wiemy, jakimi opłatami zostaniemy obciążeni, gdyż te zależą od tego, jaką prowizję za całą operację pobierze bank pośredniczący i bank docelowy.

Przelew zagraniczny SEPA

Jeśli chcesz obniżyć koszty związane z przelewem zagranicznym możesz albo podzielić się nimi z odbiorcą, albo skorzystać z przelewu typu SEPA.

Jest to o wiele tańsza opcja, możesz jednak skorzystać z niej tylko wtedy, gdy chcesz zrobić przelew do kraju leżącego na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinu, Monako, Islandii i Szwajcarii.

Czego jeszcze potrzebujesz, by zrealizować ten rodzaj przelewu? Przede wszystkim kwota, którą chcesz przesłać odbiorcy musi zostać wyrażona w euro. Zlecając przelew pamiętaj także o podaniu wspomnianego już SWIFT/BIC banku odbiorcy oraz o podaniu numeru rachunku w standardzie IBAN. Nie zapomnij także o tym, że w przypadku przelewu SEPA, inaczej niż przy przelewie typu SWIFT, koszty przelewu zostaną podzielone pomiędzy nadawcę i odbiorcę.

Przelew zagraniczny – ile kosztuje?

To, ile przyjdzie nam zapłacić za przelew zagraniczny zależy przede wszystkim od tego, czy zdecydujemy się na przelew zagraniczny SEPA czy na przelew SWIFT. W większości przypadków o wiele korzystniejsza jest opcja SEPA. wiosenna-pozyczka

Co jednak zrobić wówczas, gdy chcemy zrobić przelew międzynarodowy do dość egzotycznego kraju? W takim przypadku nie możemy zrobić przelewu SEPA, warto jednak rozważyć zrobienie przelewu zagranicznego w kantorze internetowym lub w instytucji oferującej szybkie przelewy międzynarodowe, zamiast w banku (tam cała transakcja potrwa dłużej i będzie wiązać się z o wiele wyższymi kosztami). Czy zrobienie przelewu poza systemem bankowym jest bezpieczne? Jak najbardziej, pod warunkiem, że mądrze wybierzemy kantor, z którego usług zechcemy skorzystać.

Przelew zagraniczny bez kosztów

Wbrew temu, co może się wydawać, przelew zagraniczny wcale nie musi zrujnować nas finansowo. Możemy go zrobić nie płacąc za to nawet złotówki albo ponosząc naprawdę symboliczne (wahające się od 5 do 10 złotych) koszty. Dotyczy to tylko przelewów typu SEPA. Niestety, ich największą wadą jest fakt, że możemy dokonać ich jedynie na obszarze Europy.

Jeśli chcemy zrobić przelew do kraju „spoza listy” pozostanie nam o wiele droższy przelew SWIFT. Na szczęście nie jest to jedyna opcja. Możemy również zrobić przelew zagraniczny w kantorze internetowym lub przesłać pieniądze za granicę korzystając z usług takiej firmy jak PayPal.

Rada na koniec? Nim zlecisz przelew zagraniczny dokładnie sprawdź poprawność danych i wszystkie związane z nim koszty. Zastanów się także, gdzie najlepiej taki przelew wykonać. Jeśli chcesz podzielić się kosztami z odbiorcą przelewu, uprzedź go tym. A jeśli tylko możesz, korzystaj z przelewu typu SEPA.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.