Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Waloryzacja emerytury 2020 - ile wynosi?

Waloryzacja emerytury 2020 - ile wynosi?

Według danych GUS w 2056 roku na pięćdziesięciu dwóch emerytów będzie pracować tylko dziesięć osób w wieku produkcyjnym! Dlatego nawet jeśli do końca pracy zawodowej zostało Ci kilkadziesiąt lat, to warto już teraz zadbać o to, aby emerytura była dla Ciebie spokojnym czasem, a nie walką o przetrwanie

Polskie społeczeństwo się starzeje. Sytuacja nie jest jeszcze tak dramatyczna, jak np. w Niemczech, ale nawet mimo Programu Rodzina 500 +, dzieci rodzi się mniej niż jeszcze dziesięć czy dwadzieścia lat temu. Z drugiej strony postęp medycyny sprawia, że żyjemy dłużej, czyli przez dłuższy czas pobieramy świadczenie emerytalne, za które muszą płacić osoby, które w aktualnym czasie pracują zawodowo.

Na początku zerwijmy z popularnym mitem związanym z emeryturą. To nie Ty zbierasz środki na swoją emeryturę podczas aktywności zawodowej. System emerytalny w Polsce jest oparty na wymianie pokoleniowej. Co to oznacza? Składki emerytalne zbierane przez Ciebie są przeznaczane na wypłaty dla osób, które aktualnie pobierają emeryturę. Natomiast na Twoją godną jesień życia będą pracowały pokolenia Twoich dzieci i wnuków.

Sytuacja o tyle nie jest dobra, bo jak wynika z raportu OECD z grudnia 2019 r. młodzi dorośli będą otrzymywać tylko 38,6% swojej pensji. Jeśli więc w szczycie swojej zawodowej kariery, będziesz zarabiać 7 tys. zł netto, to ZUS po zakończeniu pracy będzie Ci wypłacał 2 702 zł! To i tak jeszcze całkiem sporo, ale w przypadku maksymalnych zarobków na poziomie 4 tys. zł, będziesz musiał przeżyć na emeryturze za zaledwie 1,5 tys. zł!

A w jakiej sytuacji są aktualni emeryci? Czym jest waloryzacja i co im przyniesie waloryzacja emerytury 2020? jesienna-pozyczka

Waloryzacja emerytur 2019

Od 1 marca 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację emerytury. Waloryzacja emerytury jest to coroczne podwyższanie świadczeń emerytalno-rentowych, która należy się każdemu, kto je pobiera. Waloryzację przeprowadza się z urzędu, czyli nie trzeba składać wniosku do ZUS-u, aby w kolejnym roku otrzymywać wyższe przelewy w ramach emerytury.

Waloryzacja emerytury, renty oraz innych świadczeń jest zagwarantowana w ramach Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz Ustawy z dnia 23 października 2014 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz niektórych innych ustaw.

Ile wynosiła waloryzacja emerytur 2019? Wskaźnik waloryzacji emerytury wynosił w zeszłym roku 102,86%. Zgodnie z zasadami przedstawionymi przez ZUS, podwyżka nie może być niższa niż:

 • 70 zł, gdy dotyczy emerytury, emerytury pomostowej, świadczeń nauczycielskich,
 • 52,50 zł, gdy dotyczy renty z tytułu czasowej niezdolności do pracy,
 • 35 zł, gdy dotyczy emerytury częściowej.

ZUS w zeszłym roku zagwarantował również minimalne świadczenia, które wynoszą:

 • 1 100 zł – emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 825 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 1 320 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową, renta rodzinna wypadkowa,
 • 990 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

Waloryzacja emerytur 2020

A jak wygląda waloryzacja emerytury 2020? W tym roku zmieniły się zasady waloryzacji emerytury i teraz jej współczynnik wynosi 3,56%, czyli o tyle więcej można dostać w porównaniu do świadczenia, które dostawało się na dzień 29 lutego 2020 r. ZUS gwarantuje, że podwyżki nie będą niższe niż:

 • 70 zł, gdy pobierasz emeryturę, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rentę rodzinną lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 52,50 zł, gdy przysługuje Ci renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 35 zł, gdy ZUS wypłaca Ci emeryturę częściową.

Jak widać te najniższe zagwarantowane kwoty się nie zmieniły, ale pamiętaj, że ostateczna wartość podwyżki będzie zależała od wysokości Twojego świadczenia, jakim jest emerytura. jesienna-pozyczka

Zostały za to podwyższone minimalne wysokości emerytur i rent i w 2020 roku wynoszą:

 • 1 200 zł – emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 900 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 1 440 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa,
 • 1 080 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

Warto wiedzieć, że kilka dni temu została również przedstawiona waloryzacja emerytury 2021. Wynosi ona 3,84%, czyli przy najniższej emeryturze, która wynosi 1 200 zł brutto, dostaniesz w przyszłym roku około 40 zł netto miesięcznie więcej.

Emerytura a staż pracy

Im dłużej pracujesz i im dłużej płacisz składki na ubezpieczenie emerytalne, na, tym wyższą emeryturę możesz liczyć. Jeśli nie do końca potrafisz obliczyć, ile tak naprawdę wynosi Twój staż pracy, to warto skorzystać z takiego narzędzia, jak kalkulator stażu pracy. Jak go używać? Wystarczy, że wpiszesz datę rozpoczęcia i zakończenia swojej aktywności zawodowej, a system wyliczy, ile lat, miesięcy i dni przepracowałeś.

W kalkulatorze stażu pracy można wpisywać różne okresy, czyli nie uwzględni on czasu przerwy w pracy albo przebywania na urlopie wychowawczym. Ty musisz tylko wiedzieć, od kiedy do kiedy trwała Twoja aktywność zawodowa.

13 emerytura – komu się należy?

Trzynasta emerytura to świadczenie, które od zeszłego roku przysługuje emerytom. Jest to dodatkowa emerytura, której wysokość co roku ustala sejm na podstawie minimalnego świadczenia emerytalnego na dany rok. W 2019 roku 13. emerytura wynosiła 1 100 zł brutto, czyli 888,25 zł netto. Z kolei w 2020 roku emeryci mogli liczyć na zapomogę w kwocie 1 200 zł brutto, czyli tyle, ile jest równa emerytura minimalna.

Na 13. emeryturę mogą liczyć osoby, którą są uprawione do otrzymywania:

 • emerytury (emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa, emerytura częściowa),
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • innych świadczeń rentowych (szkoleniowa, socjalna, rodzinna),
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia, które przysługuje cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Jak obliczyć emeryturę?

Aby obliczyć szacowaną wysokość Twojej emerytury, warto skorzystać z takiego narzędzia jak kalkulator emerytalny. Jest on dostępny na stronie ZUS-u i wymaga podania następujących danych:

 • ostatnia informacja o stanie konta ZUS (otrzymujesz ją co roku pocztą),
 • płeć,
 • miesiąc i rok urodzenia,
 • kwota zwaloryzowanych składek,
 • zwaloryzowana kwota na subkoncie,
 • kwota składek za ostatni rok,
 • deklarowany wiek przejścia na emeryturę,
 • rok rozpoczęcia lub wznowienia pracy,
 • miesięczne wynagrodzenie brutto (obecnie),
 • czy jesteś członkiem OFE lub masz subkonto,
 • jaki szacunkowo będzie procent wzrostu Twojej pensji w przyszłości.

Informację o stanie konta czy kwocie składek otrzymujesz co roku w liście od ZUS-u. Warto więc na to zerknąć, aby dobrze wypełnić pola.

Jeśli poprawnie uzupełnisz wszystkie informacje, to kalkulator emerytalny ZUS wyliczy Ci, ile prawdopodobnie wyniesie Twoja emerytura.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.