Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Co potrzebne do zaciągnięcia pożyczki?

Co potrzebne do zaciągnięcia pożyczki?

Pożyczka to nieoceniona pomoc wtedy, gdy mamy nagłe potrzeby finansowe i nie dysponujemy oszczędnościami, aby je zaspokoić. Pożyczki zaciągamy na różne cele – leczenie, zakupy, wyjazd wakacyjny, pokrycie rachunków, urządzenie przyjęcia, aby wspomnieć tylko o niektórych z nich. Czego będziemy potrzebować, aby otrzymać takie wsparcie?

Dzisiaj banki oraz firmy pozabankowe prześcigają się w oferowaniu swoim klientom pożyczek na dogodnych warunkach – bez skomplikowanych formalności, błyskawicznych, także dostępnych całkowicie przez internet. Wydaje się wtedy, że każdy z nas może pozwolić sobie na taką pożyczkę. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli nie spełnimy podstawowych wymogów, spotkamy się z decyzją odmowną.

Pożyczka na dowód i nic więcej

Chociaż może się wydawać, że otrzymanie pożyczki na dowód jest niemożliwe, to jednak działają firmy zajmujące się świadczeniem takich usług. Nowoczesne firmy pożyczkowe po numerze dowodu są w stanie określić wiarygodność finansową osoby ubiegającej się o zastrzyk gotówki i na tej podstawie powziąć decyzję o przyznaniu pożyczki lub nie.

W przypadku mniejszych sum nie musimy dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów. Gdy jednak chcemy wziąć pożyczkę opiewającą na sumę kilkudziesięciu tysięcy złotych, mogą pojawić się dodatkowe wymogi. Firma pożyczkowa będzie wtedy wymagała dodatkowego zabezpieczenia, na przykład może być to hipoteka czy weksel. Także powinniśmy pamiętać, że nawet z takimi gwarancjami pożyczki na dowód są drogie.

Ważne jest przy tym polskie obywatelstwo i adres zamieszkania. Otrzymanie pożyczki w Polsce jako obywatel innego kraju nie jest takie łatwe, jak może się wydawać. Dlatego podstawą jest polskie obywatelstwo, a także adres zamieszkania w Polsce. Zatem gdy mieszkamy za granicą i chcielibyśmy wziąć pożyczkę on-line w Polsce, możemy mieć z tym trudności.

Pożyczki w banku i pozabankowe – ratalne, chwilówki

Do wzięcia pożyczki często nie będziemy potrzebowali stałego źródła przychodów, na przykład z tytułu umowy o pracę, renty, emerytury. Oczywiście, nie oznacza to, że przy pracy na umowie o dzieło czy zleceniu nie dostaniemy pożyczki. Zależy to jednak od praktyk danej instytucji pożyczkowej.

Jeśli zależy nam na jak niższych kosztach pożyczki będziemy musieli mieć pozytywną historię kredytowania, czyli wysoki scoring w bazach, na przykład BIK. Jest on potwierdzeniem, że jesteśmy terminowi i rzetelni w spłacie naszych zadłużeń.

Ponadto wtedy, gdy chcemy wziąć pożyczkę przez internet w firmie pozabankowej, na przykład pożyczkę ratalną on-line, będziemy musieli mieć własne konto bankowe. Posłuży ono do wykonania przelewu weryfikacyjnego.

Podsumowując, do zaciągnięcia pożyczki nie potrzebujemy wiele, niemniej jednak im więcej warunków spełniamy, tym pożyczka ratalna będzie dla nas bardziej atrakcyjna pod kątem kosztów. Warto wobec tego dokładnie sprawdzać warunki i wybrać dla siebie taką, która będzie łatwa do uzyskania, ale jednocześnie nie będzie też dla nas za droga.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.