Pożyczka bankowa czy pozabankowa?

Pożyczka bankowa czy pozabankowa?

Podejmując decyzję o wzięciu pożyczki wielu z nas zastanawia się, czy skorzystać wówczas z instytucji bankowej przy jej zaciąganiu czy też zdecydować się na pozabankowe instytucje, których dzisiaj jest bardzo wiele i kuszą nas niezwykle korzystnymi warunkami.

Podczas podejmowania takich decyzji warto wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw stojące po stronie każdego z tych dwóch rozwiązań.

Gdybyśmy przepytali społeczeństwo to wśród ludzi znaleźlibyśmy z pewnością tyle samo zwolenników zarówno pożyczek pozabankowych jak i tych udzielanych przez banki. Decyzja, które rozwiązanie wybrać zależy jednak w dużej mierze od naszych indywidualnych preferencji, a także od kwoty, jaką chcemy pożyczyć i czasu, który chcemy przeznaczyć na spłatę naszego zadłużenia. Wówczas będzie nam łatwiej wybrać konkretne rozwiązanie.

Podobieństwa pożyczek bankowych i pozabankowych

Szukając podobieństw w obu rodzajach pożyczek należy zwrócić szczególną uwagę na kwotę udzielanych pożyczek zarówno przez banki jak i instytucje pozabankowe. Są one w zasadzie takie same. Oznacza to w praktyce tyle, że myśląc o kwocie dziesięciu tysięcy nie jesteśmy już skazani tylko na pożyczkę bankową. Coraz więcej instytucji pozabankowych udziela bowiem pożyczek na bardzo wysokie kwoty. Z tego też powodu cieszą się one tak dużym zainteresowaniem. Podobieństwa dotyczą również rat rozłożonych na dłuższy okres czasu. Już nie tylko banki kuszą małymi ratami, ale także w instytucjach pozabankowych możemy liczyć na korzystne rozłożenie zadłużenia w czasie i tym samym niższe raty.

Różnice pożyczek bankowych i pozabankowych

Jeżeli chodzi o różnice związane z pożyczkami bankowymi i pozabankowymi, to jest ich znacznie więcej niż wspomnianych wyżej podobieństw. Dzięki tym różnicom będzie nam jednak łatwiej zdecydować, którą opcję wolimy. Przede wszystkim należy podkreślić, że pożyczki bankowej nie dostaniemy przez Internet. Oczywiście banki dają nam możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej, ale po jego pozytywnym rozpatrzeniu wszystkie formalności będziemy musieli dokończyć w placówce banku. Inaczej ma się sprawa w przypadku pożyczek pozabankowych. Tutaj przez Internet możemy załatwić wszystkie formalności, a interesująca nas kwota pożyczki zostanie w krótkim czasie przelana na nasz rachunek bankowy.

pozyczka-online-na-lato

Nie ulega więc wątpliwości, że zaciąganie pożyczki pozabankowej jest dużo prostsze i szybsze, gdyż nie wiąże się z długimi procedurami. Także sam proces weryfikowania klienta chcącego zaciągnąć pożyczkę w banku jest dłuższy. Banki szczegółowo sprawdzają bowiem historię kredytową wnioskodawcy. Instytucje pozabankowe z kolei oferują swoim klientom pożyczki bez sięgania do Biura Informacji Kredytowej. Warto jednak zaznaczyć, że takie pożyczki bez BIK udzielane są do pewnej kwoty.

Powyżej danej kwoty także instytucja pozabankowa sięga po naszą historię kredytową. Chcąc zaciągnąć pożyczkę w banku często trzeba także posiadać w nim konto, czego nie ma w przypadku pożyczek pozabankowych. Pożyczka bankowa ma z kolei często korzystniejsze oprocentowanie niż to oferowane przez instytucje pozabankowe.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 71,12 %. Rata miesięczna od 271,18 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 5 019,41 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 530,66 zł, prowizja 4 488,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 519,41 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,86%. Rata miesięczna od 148,68 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4 856,33 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 567,08 zł, prowizja 4 289,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 156,33 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 238,40 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.