Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jakie mogą być skutki kradzieży tożsamości?

Jakie mogą być skutki kradzieży tożsamości?
Kradzież tożsamości bywa bardzo dużym problemem w świecie, który w coraz większym stopniu wykorzystuje Internet do realizowania transakcji, zakupów czy korzystania z usług.

Jednocześnie z powodu rozwoju elektronicznych systemów przechowywania danych czy elektronicznych systemów realizowania transakcji rośnie łatwość kradzieży tożsamości. Niezbędne jest zatem podejmowanie takich działań, które w jak największym stopniu pozwalają na ochronę przed taką sytuacją, która może prowadzić do bardzo poważnych problemów a szczególnie strat finansowych.

Obecnie oszustwa internetowe opierają się między innymi na kradzieży tożsamości. Taka kradzież może być znacznie groźniejsza nawet niż utrata dowodu osobistego w formie fizycznej. Wynika to z faktu, że w wielu miejscach można wykorzystać dane osobowe, które podawane są w Internecie. Jeśli w jednymi miejscu podaje się wszystkie dane począwszy od danych dotyczących dowodu, aż po dane osobowe, które są danymi informacyjnymi wówczas należy szczególnie uważać. Na takie dane mogą być bowiem zakładane rachunki bankowe, zaciągane pożyczki czy kupowane produkty. Ważne jest zatem by mieć pewność, że dane podaje się zaufanym osobom, firmom.

Jak się zabezpieczyć?

Jeśli chce się zabezpieczyć przed utratą tożsamości najważniejsze jest szybkie reagowanie na wszystkie, podejrzane sytuacje. Jeśli podaje się dane osobowe ważne jest by podawać je jedynie na odpowiednio zabezpieczonych stronach. Wówczas można mieć pewność, że dane są zarówno odpowiednio zabezpieczone a jednocześnie są one przetwarzane w ramach bezpiecznych połączeń internetowych. Jednocześnie gdy utraci się dowód osobisty ważne jest jak najszybsze zgłaszanie tego faktu do odpowiednich urzędów a także na policję. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia się na przyszłość nawet w przypadku gdyby dowód został wykorzystany do zrealizowania transakcji już po kradzieży. Generalnie niezbędne jest również chronienie danych osobowych, których używa się za pośrednictwem Internetu. Jeśli nie ma konieczności podawania danych osobowych wówczas warto tego unikać. Należy również rozważnie wydawać zgody na przetwarzanie danych osobowych, które podaje się różnym firmom działającym również poprzez Internet. jesienna-pozyczka

Wykorzystanie danych osobowych

Przestępcy wykorzystujący skradzione dane osobowe mogą zaciągać kredyty, brać pożyczki czy korzystać z różnego rodzaju produktów szczególnie w Internecie. Takie sytuacje mogą prowadzić do strat finansowych. Jednak w przypadku zgłoszenia kradzieży danych można przed wieloma takimi sytuacjami się ochronić. Pod kątem prawnym nie będzie się narażonym na problemy związane z koniecznością spłacania tak powstałych zobowiązań. Jednak znacznie większym problemem jest sytuacja, w której przestępcy wyrobią na podstawie skradzionych danych nowe dokumenty. Następnie takie osoby mogą wykorzystywać takie dokumenty do różnego rodzaju przestępstw. Wówczas można mieć bardzo poważne problemy związane z oskarżeniami związanymi z popełnionymi przestępstwami z wykorzystaniem skradzionej tożsamości.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.