W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Kiedy wcześniejsza spłata pożyczki się opłaca?

Kiedy wcześniejsza spłata pożyczki się opłaca?

Pożyczka nie musi być stałym ciężarem dla domowego budżetu. Jeśli już teraz masz zadłużenie i zastanawiasz się nad tym, czy warto spłacić je przed czasem, sprawdź nasze porady!

Udało ci się otrzymać dodatkową premię? A może zwiększyły się twoje zarobki i masz teraz więcej pieniędzy do dyspozycji? W takich sytuacjach osoby mające pożyczki często zastanawiają się nad tym, czy warto spłacić je wcześniej dodatkową gotówką.

Oczywiście, najlepiej nie mieć pożyczek i kredytów i nie być zadłużonym. Jednak wielu z nas ma takie obciążenia i każdego miesiąca oddaje raty do banku lub firmy pożyczkowej. Spłacamy różne zobowiązania, między innymi nasze mieszkania i domy, sprzęty i inne wyposażenie, wyjazdy czy imprezy.

Raty za pożyczki i kredyty wynoszą zwykle od kilkuset do nawet ponad 1000 złotych zależnie od tego, jak bardzo jesteśmy zadłużeni. Gdy pojawia się szansa na wcześniejsze spłacenie zobowiązania, warto jednak przeliczyć, czy to się opłaca.

Sprawdź, czy możesz spłacić pożyczkę wcześniej

W zdecydowanej większości przypadków możemy wcześniej spłacić zadłużenie z pożyczek gotówkowych czy chwilówek. Wówczas po prostu oddajemy pożyczkę w całości i nie ponosimy dodatkowych kosztów. wiosenna-pozyczka

Sprawa jednak wygląda inaczej w przypadku kredytów oraz pożyczek długoterminowych, które zawierane są na okres dłuższy niż 5-10 lat. W tym przypadku bank lub firma pożyczkowa mogą zawrzeć w umowie zapisy dotyczące wcześniejszej spłaty. Zdarza się, że zbyt wczesna spłata zobowiązania będzie powodowała naliczenie dodatkowej opłaty.

Warto zatem zapoznać się z zapisami w umowie, aby dowiedzieć się, czy możemy spłacić wcześniej dług bez dodatkowych kosztów. Może jednak zdarzyć się tak, że nawet wniesienie opłaty za wcześniejszą spłatę jest bardziej opłacalne – najlepiej wykonać kalkulacje.

Czy warto przeznaczać wszystkie oszczędności na spłatę pożyczki?

Jeśli możemy spłacić pożyczkę lub kredyt przed czasem, warto przemyśleć jeszcze jedną kwestię – czy warto przeznaczać wszystkie posiadane pieniądze na uregulowanie długu właśnie w tej chwili?

Załóżmy, że do spłaty zostało 3 000 złotych, natomiast na koncie oszczędnościowym mamy około 3 500 złotych. Wobec tego pozbywamy się wtedy poduszki finansowej, która może być pomocna wtedy, gdy pojawią się niespodziewane wydatki. Zatem warto przeanalizować, czy możemy pozwolić sobie obecnie na spłatę długu, ale jednocześnie na pozbycie się oszczędności. Czasami warto spłacić po prostu część zadłużenia albo poczekać kilka miesięcy, aby zaoszczędzić więcej i spłacić pożyczkę bez ryzyka.

Jak dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki lub kredytu?

W umowie najczęściej możemy znaleźć informację również o tym, jak dokonać wcześniejszej spłaty. Dla pewności, jeśli nie wiemy, jak wysłać przelew, warto zadzwonić na infolinię firmy pożyczkowej albo banku. Tam będziemy mogli dowiedzieć się więcej o tym, jak dokonać spłaty.

Najczęściej konieczne jest podliczenie wszystkich rat pozostałych do końca i wysłanie przelewu z tytułem „Spłata całkowita pożyczki” wraz z podaniem numeru umowy. Oczywiście, pamiętajmy o tym, aby zachować dowód dokonania wpłaty. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.