W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Pożyczkę można wziąć przez całą dobę

Pożyczkę można wziąć przez całą dobę

Potrzebna dodatkowa gotówka? Gdy jest weekend, wcale nie musisz czekać do poniedziałku. Dzisiaj pożyczkę można wziąć przez cały tydzień – także bez wychodzenia z domu!

Szybka i wygodna pożyczka na dowolny cel jest dostępna niemalże dla każdego. Możemy o nią wnioskować nie tylko w bankach, ale również w pozabankowych firmach pożyczkowych. Pożyczki to kapitalna propozycja dla osób, które chcą otrzymać gotówkę jak bez przeszkód.

Po pożyczkę możemy udać się do placówki banku albo firmy pożyczkowej, ale możemy również skorzystać z ofert internetowych. To właśnie one są szczególnie warte uwagi, gdy chcielibyśmy otrzymać pożyczkę nawet w ciągu weekendu.

Gdy pieniądze potrzebne są od zaraz

Zdarzają się takie sytuacje, gdy ze złożeniem wniosku o pożyczkę nie możemy czekać do poniedziałku. Możemy potrzebować pieniędzy na kupno niezbędnych sprzętów do domu, które się popsuły, na przykład lodówki albo pralki, musimy mieć je, aby pokryć w terminie jakiś dług albo pomóc naszym bliskim, którzy ich potrzebują.

W takim przypadku warto poszukać pożyczek, które dostępne są nie tylko w dni powszednie, ale również w weekendy, a nawet w święta. Gdzie można je dostać? wiosenna-pozyczka

Pożyczka non-stop dostępna online

Pożyczki udzielane przez placówki stacjonarne są najczęściej dostępne tylko w dni powszednie, czyli od poniedziałku do piątku. Niektóre placówki bankowe działają także w soboty, dlatego możemy czasami złożyć wniosek jeszcze w ten dzień i otrzymać decyzję. Musimy jednak pamiętać, żeby zabrać ze sobą wszystkie wymagane dokumenty – w przeciwnym przypadku nie złożymy wniosku.

Znacznie łatwiej jest o pożyczkę przez internet. W tym przypadku załatwiamy wszystkie formalności on-line, dlatego nie musimy udawać się do placówki. Takie pożyczki możemy uzyskać zarówno bankowo, jak i pozabankowo.

Pożyczka od zaraz – złóż wniosek już teraz!

W banku pożyczkę internetową w weekend możemy dostać wtedy, gdy jesteśmy jego stałym klientem. Wtedy bank na podstawie naszej aktywności na koncie określa naszą zdolność kredytową i wydaje decyzję. Uwaga! Nie wszystkie banki rozpatrują wnioski pożyczkowe w weekendy. Czasami są one sprawdzane i zatwierdzane dopiero w pierwszy dzień roboczy.

Do dyspozycji są za to pożyczki pozabankowe. Tutaj powinniśmy sprawdzić, czy firma pożyczkowa pracuje także w weekendy – takie dane najczęściej znajdziemy na jej stronie internetowej. Wiele firm tego rodzaju także zapewnia swoim klientom pomoc w weekendy, dlatego możemy wtedy złożyć wniosek od zaraz.

Musimy jednak pamiętać o tym, że dużo zależy też od tego, w jakim banku mamy konto, co wpływa na metody weryfikacji naszych danych – w przypadku przelewów wewnątrzbankowych księgowanie odbywa się od razu. Dla tych międzybankowych dopiero w dni robocze, chyba że skorzystamy ze specjalnych przelewów ekspresowych obsługiwanych przez pożyczkodawcę.

Podsumowując, jeśli potrzebujesz pożyczki nawet w weekend, możesz otrzymać ją w wybranych bankach i pozabankowych firmach pożyczkowych. Warto sprawdzić ich godziny pracy przed złożeniem wniosku! wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.