Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Pożyczka pozabankowa – czy jest dla każdego?

Pożyczka pozabankowa – czy jest dla każdego?

Pożyczki pozabankowe najczęściej kojarzymy z takimi, które dostępne są dla każdej zainteresowanej osoby. Jednak tak naprawdę również firmy pozabankowe mają swoje określone wymogi, które należy spełnić. Kto może otrzymać pożyczkę poza bankiem?

Szybka, wygodna, dostępna niemalże dla każdego, a ponadto internetowa – pożyczka pozabankowa ma wiele zalet, niemniej jednak nie jest przeznaczona dla wszystkich. Chociaż najczęściej uważamy, że takie pożyczki może dostać każdy, to jednak firmy pożyczkowe także sprawdzają swoich klientów i odmawiają im wtedy, gdy ich wymogi nie zostaną spełnione.

Pożyczki dostępne pozabankowo

Firmy pożyczkowe działające pozabankowo oferują nam obecnie kilka różnych typów pożyczek.

Prezentujemy je poniżej.

• Pierwszą z nich jest chwilówka – szybka pożyczka, którą otrzymujemy na miesiąc. Sprawdzi się wtedy, gdy potrzebujemy niewielkiej sumy.

• Gdy zależy nam na wyższej sumie i zadłużeniu łatwiejszym do spłaty, najlepszym rozwiązaniem będzie pożyczka ratalna. Także możemy otrzymać ją pozabankowo.

• Oprócz możemy skorzystać także z innych typów pożyczek, na przykład pożyczki pod zastaw czy pożyczki hipoteczne, które otrzymujemy pod zastaw nieruchomości.

Jeśli będziemy potrzebowali szybkiej pożyczki, najlepiej pomyśleć o skorzystaniu z oferty pożyczek ratalnych albo chwilówek. Z chwilówkami powinniśmy jednak uważać, ponieważ spłata następuje wtedy w miesiąc, więc musimy obliczyć, czy będziemy mogli pozwolić sobie na płatność całości w ciągu tak krótkiego czasu.

Kto może zostać klientem firmy pozabankowej?

Aby zostać klientem pozabankowej firmy pożyczkowej, powinniśmy przede wszystkim posiadać polskie obywatelstwo i mieć adres zamieszkania w naszym kraju. Także musimy posiadać ważny dowód osobisty.

Firmy pożyczkowe wymagają też, aby klient posiadał dochód.

Może pochodzić on z różnych źródeł, na przykład może być to dochód z umowy o pracę, z tytułu prowadzenia własnej działalności, renty, emerytury, umów cywilnoprawnych. Oczywiście, możliwe są też pożyczki pozabankowe bez posiadania dochodu, ale są one bardzo drogie.

Oprócz tego musimy też mieć dobrą historię kredytową zawartą w bazach – BIK oraz BIG. Na tej podstawie firma pożyczkowa może określić, czy jesteśmy rzetelnym klientem. Gdy w przeszłości mieliśmy trudności w spłacie zobowiązań i zostaliśmy wpisani jako dłużnicy do jednej z baz, wtedy możemy spotkać się z odmową.

Kiedy spotkamy się z odmową?

Zatem jeśli chcesz otrzymać pożyczkę pozabankową, także musisz spełnić określone wymagania. Dokładne informacje na ten temat możemy znaleźć na stronach internetowych firm pozabankowych, które publikują wtedy wymogi on-line.

Oprócz tego istnieje szereg sytuacji, gdy także będziemy mogli spotkać się z odmową udzielenia nam pożyczki pozabankowej.

Przykładowo, w wielu firmach nie możemy mieć jednocześnie dwóch pożyczek. Odmowę otrzymamy też wtedy, gdy wypełnimy wniosek nieprawidłowo. Firmy pożyczkowe mają swoje własne wymogi, więc czasami trudno jest też wskazać, jaka była dokładna przyczyna odmowy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.