Szybka pożyczka wyłącznie na dowód?

Szybka pożyczka wyłącznie na dowód?

Chcesz otrzymać szybką pożyczkę tylko na dowód? Dzisiaj to możliwe, ale musimy pamiętać, że nie każdy z nas taką pożyczkę może otrzymać. Kiedy jest to możliwe, a kiedy nie?

Chyba każdemu z nas zdarzyła się sytuacja, gdy potrzebowaliśmy pieniędzy od zaraz. Gdy na koncie nie mamy odpowiedniej sumy, wówczas najlepszym wyborem może być pożyczenie potrzebnych środków. Możemy pożyczyć je od znajomych, rodziny, ale możemy też złożyć wniosek o pożyczkę w banku albo w firmie pożyczkowej działającej pozabankowo.

Aktualnie pożyczki na dowód to oferta ciesząca się coraz większym zainteresowaniem.

Pożyczki tego rodzaju świetnie sprawdzają się wtedy, gdy potrzebujemy pieniędzy od zaraz i nie chcemy czekać na to, aż pożyczkodawca sprawdzi wszystkie przekazane mu dokumenty – zaświadczenia, wyciągi. Zatem szybkość i wygoda to niewątpliwie dwie najważniejsze zalety pożyczek na dowód, ale mają one również swoje minusy.

Pożyczka tylko na dowód?

Banki i firmy pozabankowe oferujące pożyczki na dowód nie sprawdzają tylko i wyłącznie dowodu osobistego klienta, ale opierają się również na wielu innych informacjach. Tutaj szczególne znaczeni mają dane zgromadzone w różnych bazach, w tym w BIK oraz w bazach BIG – Biurach Informacji Gospodarczej takich jak KRD, InfoMonitor czy ERIF.

Zatem dowód jest tylko podstawą, ale tak naprawdę o tym, czy pożyczkę otrzymamy, decyduje nasza zdolność kredytowa.

Pożyczkodawcy mają dostęp do powyższych baz i sprawdzają je zawsze wtedy, gdy mają pożyczyć pieniądze klientowi. Jeśli mieliśmy w przeszłości jakieś długi, w takim przypadku istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że spotkamy się z decyzją odmowną.

Zatem jeśli mieliśmy problemy ze spłatą naszych zobowiązań, co było odnotowane również w bazach, wówczas możemy po prostu takiej pożyczki nie dostać.

Warto też wspomnieć, że banki i firmy pożyczkowe wymagają wprowadzenia we wniosku informacji o osiąganych dochodach oraz o ich źródle. Wtedy nie musimy wprawdzie dostarczać dokumentów, które je potwierdzają, ale pracownik firmy może zadzwonić do naszego pracodawcy, aby dowiedzieć się, czy rzeczywiście zawarliśmy we wniosku informacje zgodne z prawdą.

Pożyczkę na dowód dostaniemy też on-line

Gdy jednak spełniamy wymogi i mamy dobrą zdolność kredytową, w takim przypadku pożyczkę na dowód powinniśmy otrzymać bez żadnych problemów – bez potrzeby dostarczania żadnych innych dokumentów.

Dzisiaj taką pożyczkę możemy otrzymać również całkowicie on-line – w banku albo w pozabankowej firmie pożyczkowej.

To najszybsze i najwygodniejsze rozwiązanie, ponieważ nie musimy nawet wychodzić z domu, aby otrzymać taką pożyczkę. Wybieramy odpowiadającą nam ofertę, a potem wypełniamy wniosek. Dzięki takiej pożyczce pieniądze możemy mieć na swoim koncie nawet tego samego dnia.

Podsumowując, uzyskanie pożyczki na dowód jest naprawdę możliwe.

Musimy jednak pamiętać o tym, że czasami nie zawsze każdy może ją otrzymać. Zdarza się, że ze względu na niewystarczającą zdolność kredytową będziemy musieli spotkać się z odmową ze strony banku lub firmy pozabankowej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.