Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Pożyczka dla rencisty? Tak, ale nie wszędzie

Pożyczka dla rencisty? Tak, ale nie wszędzie

Uzyskanie pożyczki lub kredytu przy rencie nie jest wcale niemożliwe. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie w każdym banku lub pozabankowej firmie pożyczkowej będziemy mogli otrzymać pieniądze. O czym powinniśmy wtedy pamiętać?

Pożyczki są szybkim i wygodnym sposobem na to, aby podreperować swój budżet. Dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskać środki na nagłe wydatki, na przykład na zakup zepsutej lodówki albo na wyjazd. Pożyczka gotówkowa może być wydana na dowolny cel, dlatego tylko od nas zależy, co sfinansujemy z otrzymanych środków.

Renciści także korzystają z różnych pożyczek gotówkowych, które pozwalają im na uzyskanie środków na ich wydatki. Jednak to, czy i ile pieniędzy otrzymamy, zależy już od szeregu czynników, które różnią się również w zależności od pożyczkodawcy.

Czy każdy rencista może otrzymać pożyczkę?

Uzyskanie pożyczki warunkowane jest wieloma czynnikami. Przede wszystkim musimy posiadać odpowiednią zdolność kredytową – bez niej nie uzyskamy środków. W przypadku rencistów zdolność kredytowa jest liczona na podstawie uzyskiwanych dochodów z renty, ale nie jest to jedyny czynnik, na który pożyczkodawca zwraca uwagę.

Jeśli w przeszłości mieliśmy trudności ze spłatą zobowiązań i w konsekwencji trafiliśmy do bazy BIK lub baz BIK takich jak KRD – Krajowy Rejestr Długów, BIK ERIF czy InfoMonitor, wtedy możemy otrzymać decyzję odmowną. Obecność w takich bazach jako dłużnik nie jest dla nas korzystna, ponieważ świadczy o tym, że nie jesteśmy rzetelnym pożyczkobiorcą. jesienna-pozyczka

Nie oznacza to, oczywiście, że nie otrzymamy żadnej pożyczki, niemniej jednak musimy wtedy liczyć się ze znacznie wyższymi kosztami lub musimy przedstawić dodatkowe zabezpieczenia.

Ile pieniędzy można pożyczyć?

Ze względu na fakt, że renciści najczęściej mają dość niskie renty, także wpływa to na wysokość pożyczki. W zależności od tego, jakie mamy dochody, jest to średnia kwota rzędu od około 2 000 złotych do 20 000 złotych. Oczywiście, w niektórych bankach i firmach pozabankowych będziemy mogli pożyczyć więcej, ale zależy to od indywidualnej oceny naszej zdolności kredytowej.

Najczęściej firma pożyczkowa albo bank zażyczy sobie potwierdzenia osiąganych przez nas dochodów – musimy wtedy przedstawić dokument potwierdzający pobieranie renty albo wyciąg z konta bankowego. Przy mniejszych kwotach jednak nie zawsze jest to konieczne – wystarczy tylko wpisanie we wniosku źródła i wysokości pobieranego świadczenia.

Pożycz tylko tyle, ile możesz spłacić!

Jeśli również chcesz zdecydować się na pożyczkę dla rencisty, musisz pamiętać o tym, żeby zawsze wybrać taką sumę, którą będziesz w stanie spłacić. Właśnie dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie pożyczka ratalna, ponieważ wtedy dług możemy rozłożyć na raty łatwiejsze w spłacie. Im dłuższy okres spłaty, tym rata będzie niższa, dlatego możemy wtedy poradzić sobie z uregulowaniem długu nawet przy osiąganiu niskich dochodów.

Podsumowując, pożyczki gotówkowe są również dostępne dla rencistów. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie zawsze otrzymamy wysoką sumę.

Także zawsze uważajmy na to, aby nie pożyczyć za dużo – pożyczka ma być łatwa w spłacie! jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.