Pożyczka dla rencisty? Tak, ale nie wszędzie

Pożyczka dla rencisty? Tak, ale nie wszędzie

Uzyskanie pożyczki lub kredytu przy rencie nie jest wcale niemożliwe. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie w każdym banku lub pozabankowej firmie pożyczkowej będziemy mogli otrzymać pieniądze. O czym powinniśmy wtedy pamiętać?

Pożyczki są szybkim i wygodnym sposobem na to, aby podreperować swój budżet. Dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskać środki na nagłe wydatki, na przykład na zakup zepsutej lodówki albo na wyjazd. Pożyczka gotówkowa może być wydana na dowolny cel, dlatego tylko od nas zależy, co sfinansujemy z otrzymanych środków.

Renciści także korzystają z różnych pożyczek gotówkowych, które pozwalają im na uzyskanie środków na ich wydatki. Jednak to, czy i ile pieniędzy otrzymamy, zależy już od szeregu czynników, które różnią się również w zależności od pożyczkodawcy.

Czy każdy rencista może otrzymać pożyczkę?

Uzyskanie pożyczki warunkowane jest wieloma czynnikami. Przede wszystkim musimy posiadać odpowiednią zdolność kredytową – bez niej nie uzyskamy środków. W przypadku rencistów zdolność kredytowa jest liczona na podstawie uzyskiwanych dochodów z renty, ale nie jest to jedyny czynnik, na który pożyczkodawca zwraca uwagę.

Jeśli w przeszłości mieliśmy trudności ze spłatą zobowiązań i w konsekwencji trafiliśmy do bazy BIK lub baz BIK takich jak KRD – Krajowy Rejestr Długów, BIK ERIF czy InfoMonitor, wtedy możemy otrzymać decyzję odmowną. Obecność w takich bazach jako dłużnik nie jest dla nas korzystna, ponieważ świadczy o tym, że nie jesteśmy rzetelnym pożyczkobiorcą.

Nie oznacza to, oczywiście, że nie otrzymamy żadnej pożyczki, niemniej jednak musimy wtedy liczyć się ze znacznie wyższymi kosztami lub musimy przedstawić dodatkowe zabezpieczenia.

Ile pieniędzy można pożyczyć?

Ze względu na fakt, że renciści najczęściej mają dość niskie renty, także wpływa to na wysokość pożyczki. W zależności od tego, jakie mamy dochody, jest to średnia kwota rzędu od około 2 000 złotych do 20 000 złotych. Oczywiście, w niektórych bankach i firmach pozabankowych będziemy mogli pożyczyć więcej, ale zależy to od indywidualnej oceny naszej zdolności kredytowej.

Najczęściej firma pożyczkowa albo bank zażyczy sobie potwierdzenia osiąganych przez nas dochodów – musimy wtedy przedstawić dokument potwierdzający pobieranie renty albo wyciąg z konta bankowego. Przy mniejszych kwotach jednak nie zawsze jest to konieczne – wystarczy tylko wpisanie we wniosku źródła i wysokości pobieranego świadczenia.

Pożycz tylko tyle, ile możesz spłacić!

Jeśli również chcesz zdecydować się na pożyczkę dla rencisty, musisz pamiętać o tym, żeby zawsze wybrać taką sumę, którą będziesz w stanie spłacić. Właśnie dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie pożyczka ratalna, ponieważ wtedy dług możemy rozłożyć na raty łatwiejsze w spłacie. Im dłuższy okres spłaty, tym rata będzie niższa, dlatego możemy wtedy poradzić sobie z uregulowaniem długu nawet przy osiąganiu niskich dochodów.

Podsumowując, pożyczki gotówkowe są również dostępne dla rencistów. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie zawsze otrzymamy wysoką sumę.

Także zawsze uważajmy na to, aby nie pożyczyć za dużo – pożyczka ma być łatwa w spłacie!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.