Jak uniknąć problemów ze spłatą pożyczki?

Jak uniknąć problemów ze spłatą pożyczki?

Posiadasz pożyczkę albo dopiero chcesz ją wziąć? Pamiętaj o tym, że brak spłaty zadłużenia w terminie może być powodem poważnych problemów. Gdy chcesz ich uniknąć, sprawdź nasze porady!

Dzisiaj pożyczenie pieniędzy w banku albo w firmie pozabankowej to naprawdę żaden problem. Możemy zrobić to nawet bez wychodzenia z domu, ponieważ wiele banków i pozabankowych firm pożyczkowych udziela nam pożyczek całkowicie on-line.

Na pożyczkę powinniśmy decydować się wtedy, gdy jest to jedyne rozwiązanie. Pożyczanie dużych sum, które wydajemy od razu na konsumpcję, może być przyczyną powstania tak zwanej spirali zadłużenia. Jeśli nie chcemy mieć kłopotów ze spłatą pożyczki, powinniśmy podejść do tego tematu w sposób odpowiedzialny.

1. Nie pożyczaj za dużo

Gdy pożyczki są tak łatwo dostępne jak dzisiaj, wielu z nas jest skuszonych możliwością otrzymania błyskawicznych pieniędzy. W związku z tym często decydujemy się na kwotę większą niż ta, która jest nam aktualnie potrzebna. Taka wysoka pożyczka może stać się jednak dużym problemem, ponieważ z jej spłatą związana będzie też wysoka rata.

Aby zapobiec problemom ze spłatą zadłużenia, powinniśmy pożyczyć tylko tyle, ile będziemy naprawdę potrzebowali. Przeliczmy też wcześniej, jaka kwota raty będzie dla nas odpowiednia – nie powinna ona zaburzać naszego domowego budżetu. wiosenna-pozyczka

2. Rata nie powinna zbyt za wysoka

Jak wspomnieliśmy, kwota raty powinna być dopasowana do naszego domowego budżetu, ponieważ w przeciwnym przypadku może okazać się, że nie będziemy w stanie spłacić zadłużenia.

Powinniśmy unikać chwilówek, które musimy spłacić w ciągu jednego miesiąca. Powinniśmy wybrać pożyczkę ratalną, dzięki której możemy rozłożyć nasz dług na raty i spłacić go wygodniej. Warto pamiętać o tym, że im dłuższy okres pożyczki, tym mniejsza będzie rata przy tej samej sumie Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że dłuższa pożyczka ratalna to także wyższe koszty pożyczkowe. Najlepiej więc wybrać taką wysokość pożyczki, aby była ona przystępna dla nas i nie była trudna w spłacie.

3. Spłacaj ratę od razu

Kolejną poradą, która pozwoli nam uniknąć problemów ze spłatą pożyczki, jest opłacanie raty natychmiast, gdy jest to możliwe. Nie odkładajmy tego na ostatni moment, czyli na jeden dzień przed terminem, ale wtedy, gdy mamy już na koncie wypłatę, po prostu uregulujmy nasze zobowiązanie na ten miesiąc. Podobnie powinniśmy zrobić z innymi stałymi wydatkami, na przykład rachunkami za media, czynszem.

Spłacenie raty od razu pozwoli nam na łatwiejsze zarządzanie domowym budżetem. Będziemy wtedy dokładnie wiedzieli, ile zostanie nam pieniędzy na ten miesiąc. Nie znajdziemy się w sytuacji, gdy środków na spłatę raty po prostu nam zabraknie.

4. Kupuj odpowiedzialnie

Masz problemy z kupowaniem zbyt wielu rzeczy i potem okazuje się, że pod koniec miesiąca nie masz żadnych pieniędzy? W takiej sytuacji warto także wprowadzić zmiany w swoich nawykach zakupowych. Tutaj bardzo pomocne będzie przygotowanie domowego budżetu.

Regularne oszczędzanie pozwoli ci na stworzenie poduszki finansowej, która pomoże wtedy, gdy pojawią się jakie dodatkowe wydatki. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.