Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Remont domu – czy brać na to pożyczkę?

Remont domu – czy brać na to pożyczkę?

Wykonanie remontu domu bardzo często wiąże się ze znacznymi wydatkami. Dotyczy to szczególnie remontów generalnych, które wymagają wykonania prac remontowych w całym domu czy mieszkaniu. Jednocześnie wykonanie remontu generalnego pozwala często na zmniejszenie kosztów wykonania prace remontowych w stosunku do realizowania remontów poszczególnych pomieszczeń oddzielnie.

Na wykonanie dużego remontu potrzebne są znacznie większe środki finansowe co często wymaga pozyskania dodatkowych środków finansowych w formie choćby pożyczki.

Na remont całego domu czy mieszkania bardzo często niezbędne są duże sumy pieniędzy. Remont dużego domu czy mieszkania wymagać może nawet kilkuset tysięcy. Wówczas pozyskanie pożyczki może być jedynym sposobem na zrealizowanie generalnego remontu.

Wybierać można różne produkty finansowe w zależności od potrzeb finansowych. Z jednej strony można decydować się na długoterminowe, ale pozwalające na pozyskanie dużo większych sum pieniędzy pożyczki hipoteczne. Z drugiej strony można decydować się na pozwalające pozyskać mniejsze sumy pieniędzy, ale znacznie łatwiejsze do pozyskania pożyczki gotówkowe.

Kiedy pożyczka hipoteczna się opłaca?

Pożyczka hipoteczna jest najlepszym rozwiązaniem pod kątem kosztów pożyczkowych. Jednak pożyczka taka musi być zabezpieczona na hipotece nieruchomości. Gdy posiada się już kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup domu czy mieszkania pozyskanie pożyczki hipotecznej nie będzie praktycznie możliwe. Gdy można pozyskać pożyczkę hipoteczną można wówczas liczyć na między innymi niskie oprocentowanie pożyczki w stosunku do innych rodzajów pożyczek. jesienna-pozyczka

Oprocentowanie pożyczek hipotecznych praktycznie nie odbiega od oprocentowania kredytów hipotecznych. Jednocześnie pozyskanie pożyczki hipotecznej to znacznie prostsze procedury w zakresie między innymi formalności, które trzeba spełnić by pozyskać pożyczkę. Natomiast pożyczka hipoteczna jest znacznie trudniejsza do pozyskania w stosunku do pożyczek gotówkowych. Do korzyści, która przynosi długoterminowa pożyczka hipoteczna, czyli zaciągana na kilka lat zaliczyć można między innymi uzyskanie niskich rat miesięcznych.

Pożyczki gotówkowe

Jeśli chce się pozyskać mniejsze środki finansowe do zrealizowania remontu najlepszym rozwiązaniem będzie postawienie na pożyczki gotówkowe. Atutem takich pożyczek jest przede wszystkim czas, w którym można liczyć na uzyskanie dostępu do pożyczanych środków finansowych. Pożyczki gotówkowe można pozyskać maksymalnie w ciągu kilku dni.

Najczęściej takie pożyczki nie wymagają przedstawiania wielu dokumentów. Wiele firm pożyczkowych jest w stanie udzielić pożyczki gotówkowe jedynie na podstawie dostarczonych informacji o dochodach. Przy niskich sumach pożyczanych pieniędzy, czyli takich nie przekraczających kilku tysięcy złotych można również liczyć na uzyskanie pieniędzy nawet bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.

Gdy w ramach pożyczki gotówkowej zamierza się pozyskać większe sumy pieniędzy wówczas niezbędne może być posiadanie zabezpieczenia lub żyrantów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.