Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Gdzie wziąć swoją pierwszą pożyczkę?

Gdzie wziąć swoją pierwszą pożyczkę?

Jeszcze nigdy nie brałeś wcześniej pożyczki? W takim przypadku, jeśli zamierzasz ją zaciągnąć, warto zastanowić się, gdzie to zrobić. Pierwsza pożyczka powinna być spłacona bez problemów – w przeciwnym przypadku możemy mieć spore trudności z zaciąganiem kolejnych.

Większość Polaków posiada lub posiadało w przeszłości pożyczkę albo kredyt. Zgodnie z danymi podanymi na 2016 rok przez Biuro Informacji Kredytowej, banki, firmy pozabankowe oraz SKOK-i udzieliły kilka milionów różnych pożyczek i kredytów na kwotę dochodzącą do 80 miliardów złotych.

Pożyczanie pieniędzy nie jest obecnie trudne i wcale nie jest niebezpieczne. Pożyczki ratalne dostępne są w bankach i firmach pożyczkowych od ręki, zatem możemy otrzymać środki nawet tego samego dnia. Oczywiście, musimy spełnić podstawowe wymogi firmy pożyczkowej, jednak i w tym przypadku stosuje się mniej restrykcyjne wymogi.

Kto może otrzymać pożyczkę?

Jeśli chcesz wziąć swoją pierwszą pożyczkę, ale nie wiesz, czy uda ci się ją otrzymać, warto sprawdzić warunki. Firmy pożyczkowe działające pozabankowo oraz banki mają dość podobne warunki, czyli do uzyskania pożyczki będziemy potrzebowali dowodu osobistego oraz odpowiedniej zdolności kredytowej.

Pod terminem zdolności kredytowej kryje się umiejętność spłaty zadłużenia w wyznaczonej wysokości oraz w określonym czasie.

Zdolność kredytowa jest zależna od szeregu różnych czynników, wobec tego dla każdej osoby i dodatkowo dla każdego kredytu i pożyczki jest ona inna.

Pożyczkę gotówkową możemy otrzymać pierwszy raz wtedy, gdy posiadamy odpowiednie dochody. Nie oznacza to wcale, że muszą być one bardzo wysokie. Pieniądze pożyczymy też przy zarobkach minimalnych, ale wtedy rata pożyczki nie może być zbyt wysoka, co przy większych sumach oznacza rozciągnięcie pożyczki w czasie.

Jaką pożyczkę warto wziąć na początek?

Jako że przy pierwszej pożyczce nie mamy jeszcze historii kredytowej zapisanej w BIK, najlepiej zdecydować się na pożyczkę na mniejszą sumę. Warto pamiętać o tym, że także brak wpisów w tej bazie może być przeszkodą w pożyczeniu pieniędzy, ponieważ pożyczkodawca tak naprawdę nie wie, czy jesteśmy rzetelnymi i godnymi zaufania osobami.

Przykładowo, może być to pożyczka ratalna przeznaczona na zakup jakiegoś wyposażenia do domu, pożyczka na rower. Może być ona udzielona zarówno przez bank, jak i przez pozabankową firmę pożyczkową. Także możemy wnioskować o nią przez internet, więc nie musimy nawet wychodzić z domu.

Przy pierwszej pożyczce nie warto szarżować z wysokością raty oraz długością spłaty.

Najlepiej, aby była ona dość niska oraz krótka. Po jej bezproblemowej spłacie będziemy mogli już zacząć budować swoją pozytywną historię kredytową w bazach BIK i dzięki temu kolejną pożyczkę uzyskamy już łatwiej.

Podsumowując, wzięcie pierwszej pożyczki jest bardzo ważne – jeśli również to zrobić, pamiętaj o tym, by była ona możliwa do spłaty. W przeciwnym razie może okazać się, że nieterminowe regulowanie zadłużenia będzie przeszkodą w uzyskaniu kolejnych pożyczek i kredytów nawet przez kilka lat.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.