Czy brać pożyczkę mniejszą niż 1000 złotych?

Czy brać pożyczkę mniejszą niż 1000 złotych?

Pożyczki możemy zaciągać w różnych sumach – zarówno może być to kilkaset złotych, jak i kilkaset tysięcy złotych. Czy jednak warto brać małe pożyczki w kwocie poniżej 1 000 złotych? A może lepiej od razu pożyczyć więcej?

Dzisiaj pożyczenie pieniędzy w banku czy w firmie pozabankowej nie jest wcale takie trudne, jak może się wydawać. Możemy zrobić to szybko i wygodnie – bez wychodzenia z domu, ponieważ możemy skorzystać z pożyczek on-line.

Błyskawiczna pożyczka pomoże nam wtedy, gdy potrzebujemy dodatkowych pieniędzy na pokrycie różnych kosztów, na przykład zakupienie nowego sprzętu do domu, wyjazd, pokrycie rachunków, na które nie starczyło nam w tym miesiącu pieniędzy. Gdy chodzi o dłuższe pożyczki gotówkowe, które zawierane są na kilka, a nawet kilkanaście lat, najczęściej wydawane są one na większe wydatki, na przykład na remont mieszkania czy jego wyposażenie. Takie pożyczki opiewają również na większe sumy.

Jaką najmniejszą sumę możemy pożyczyć?

Nie w każdym banku możemy otrzymać pożyczkę na kwotę niższą niż 1 000 złotych. Zdarza się, że to właśnie ta graniczna suma, od której bank może pożyczyć nam środki. Zwykle czas spłaty wynosi wtedy minimum 3 miesiące.

Jeśli będziemy chcieli pożyczyć mniejszą sumę, w takim przypadku powinniśmy udać się do firmy pozabankowej. Wiele z nich oferuje nam szybkie pożyczki już od kwoty 100 złotych. Możemy też wziąć je na krótszy okres – nawet miesiąca. Wtedy mówimy o chwilówkach, których czas spłaty może wynieść 14 dni lub 30 dni.

Zatem jeśli będziemy potrzebowali małą pożyczkę, powinniśmy sprawdzić oferty pozabankowe. Czy jednak taka mała pożyczka jest opłacalna?

Mała pożyczka poniżej 1 000 złotych – plusy i minusy

Osoby chcące wziąć małą pożyczkę zwykle decydują się na nią dlatego, ponieważ nie potrzebują większej sumy. Taka kwota będzie pomocna wtedy, gdy nie mamy zbyt wysokich kosztów do opłacenia, na przykład zabrakło nam pieniędzy pod koniec miesiąca, chcemy uregulować rachunek.

Plusem takiej małej pożyczki jest fakt, że nie zapłacimy za nią dużo.

Zasadniczo, im mniejsza kwota pożyczki i im krótszy czas spłaty, tym pożyczka będzie kosztowała nas mniej. Można sprawdzić to bardzo łatwo na stronach internetowych firm pożyczkowych, które posiadają specjalne kalkulatory pożyczkowe. Poprzez określenie wysokości pożyczki oraz czasu jej spłaty możemy wtedy zobaczyć, ile będziemy musieli oddać. Różnice są widoczne jak na dłoni.

Z drugiej strony mała pożyczka ratalna czy chwilówka mogą być niewystarczające.

Zdarza się, że wydatek, który chcemy pokryć, rośnie, dlatego będziemy potrzebowali więcej pieniędzy, a tym samym będziemy musieli wziąć kolejną pożyczkę. Zatem wtedy, gdy istnieje takie niebezpieczeństwo, zawsze warto pomyśleć o wzięciu nieco większej sumy. W ten sposób zabezpieczamy się przed sytuacją, gdy pieniędzy może nam nie wystarczyć.

Podsumowując, małe pożyczki także są pomocne, szczególnie wtedy, gdy potrzebujemy dodatkowej, niewielkiej sumy. Warto jednak pamiętać o tym, że pożyczki poniżej 1 000 złotych nie otrzymamy w każdym banku.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.