Pożyczka na Boże Narodzenie i inne święta

Pożyczka na Boże Narodzenie i inne święta

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Wraz z nim pojawiają się również różne wydatki, które musimy pokryć. W takiej sytuacji wiele osób decyduje się na wzięcie pożyczki. Jaka oferta sprawdzi się wtedy najlepiej?

Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez różne instytucje badawcze na święta Bożego Narodzenia przeznaczamy średnio około 1 200 złotych. Oczywiście, niektórzy wydają wtedy znacznie więcej, ale są również i tacy, którzy przeznaczają na zakupy żywności i upominków niższe kwoty.

Jeśli wiesz, że nie wystarczy ci pieniędzy na zakupienie wszystkiego, czego planujesz na te święta, możesz pomyśleć o wzięciu szybkiej pożyczki. Dzięki niej można błyskawicznie podreperować budżet i urządzić święta jak z bajki. Jak jednak wybrać odpowiednią ofertę?

Pożyczka gotówkowa na święta

Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie wzięcie pożyczki gotówkowej, która określana jest też jako pożyczka konsumpcyjna. To pożyczka, która możemy wydać na dowolny cel, na przykład na urządzenie świąt.

Kwoty pożyczek gotówkowych wahają się najczęściej od kilkuset do kilku tysięcy złotych, dlatego możemy dopasować taką sumę, która będzie odpowiadała nam najbardziej. Warto wcześniej przeliczyć, ile pieniędzy będziemy potrzebowali, aby nie zabrakło.

Czas spłaty pożyczek gotówkowych zwykle wynosi od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od sumy i oczekiwanej wysokości raty. Najlepiej, aby pożyczka była spłacona w jak najkrótszym czasie, ponieważ wtedy płacimy jak najmniej za pożyczenie pieniędzy. Im dłuższy okres spłaty, tym koszty te będą rosły. Warto zatem wybrać taką ofertę, która pozwoli nam na spłatę pożyczki w ciągu kilku miesięcy czy maksymalnie roku, aby nie być zadłużonym także w ciągu kolejnych świąt Bożego Narodzenia.

Pożyczka w banku czy pozabankowo?

Po pożyczkę gotówkową na święta możemy udać się zarówno do banku, jaki do firmy pozabankowej. Banki cieszą się większą popularnością, ale także warto zapoznać się z ofertami pożyczkodawców pozabankowych. Dzięki nim możemy pożyczyć pieniądze całkowicie przez internet, dlatego to szybki sposób na podreperowanie domowego budżetu, jeśli jest on nieco nadwątlony przez zakupy i potrzebujemy dodatkowej sumy.

Pożyczki bankowe wymagają też często dostarczania odpowiedniej dokumentacji i jeśli nie mamy konta w banku udzielającym pożyczek on-line, będziemy musieli udać się i tak do placówki. Zatem jeśli zależy nam na szybkości, to pożyczka pozabankowa będzie tutaj lepszym rozwiązaniem. W tym zakresie mamy także dwie propozycje – pożyczka ratalna oraz chwilówka. Gdy pożyczamy większą sumę, lepiej sprawdzi się pożyczka na raty, ponieważ wtedy możemy spłacić ją łatwiej.

Kiedy lepiej zrezygnować z pożyczki na święta?

Nie zawsze pożyczka gotówkowa na święta Bożego Narodzenia to dobry pomysł. Aby nie wpaść w spiralę zadłużenia, powinniśmy zawsze przeliczyć, czy możemy poradzić sobie ze spłatą zadłużenia w wyznaczonym czasie. W przeciwnym przypadku możemy wpaść w niemałe tarapaty.

Podsumowując, jeśli potrzebujesz dodatkowej gotówki na organizację świąt, pomyśl o pożyczce. Weź ją jednak tylko wtedy, gdy wiesz, że spłata nie będzie problemem!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.