Jak zmniejszyć ryzyko odrzucenia wniosku o pożyczkę?

Jak zmniejszyć ryzyko odrzucenia wniosku o pożyczkę?

Zamierzasz złożyć wniosek o pożyczkę, ale obawiasz się, że zostanie on odrzucony? Sprawdź razem z nami przypadki, gdy może dojść do rozpatrzenia go negatywnie. Na co uważać?

Nie zawsze pożyczka ratalna, o którą wnioskujemy, może być nam przyznana. Jest szereg sytuacji, w których po prostu bank czy firma pożyczkowa według swoich analiz nie powinna pożyczać nam pieniędzy. Czasami problemem są też różne błędy we wniosku pożyczkowym. Zdarza się też, że po prostu nie wiemy, czemu wniosek jest odrzucony. Warto więc pamiętać o przypadkach, gdy ryzyko to jest wyższe. Oszczędzi nam to sporo nerwów i stresu.

Błędy we wniosku pożyczkowym

Zacznijmy od tego, że bardzo często powodem do odrzucenia wniosku o pożyczkę są błędy, które się w nim znalazły. Często wynikają one z naszego niedopatrzenia, dlatego powinniśmy zawsze dokładnie sprawdzić wniosek przed jego wysłaniem. Zwróćmy uwagę na literówki, szczególnie w naszych danych kontaktowych i osobowych.

Podanie nieprawdziwych danych

Kolejnym powodem odrzucenia wniosku pożyczkowego może być wprowadzenie w nim nieprawdziwych danych – świadomie albo nieświadomie. Często dotyczą one kwestii zamieszkania, zatrudnienia, dochodu, naszych wydatków. Pamiętajmy o tym, że bank lub firma pożyczkowa mają możliwość sprawdzenia prawdziwości wpisanych przez nas danych, na przykład w bazach dłużników, poprzez telefon do pracodawcy.

Niewystarczające dochody

Do uzyskania pożyczki będziemy potrzebowali odpowiedniego dochodu. Jego wysokość powiązana jest przede wszystkim z kwotą, o którą wnioskujemy. Jeśli jest on zbyt niski, wtedy po prostu otrzymamy odmowę ze względu na niewystarczające dochody. Możemy wtedy próbować wnioskować o mniejszą kwotę.

Niespłacone długi

Przeszkodą w uzyskaniu pożyczki mogą być też niespłacone przez nas długi, które są zapisywane w bazach dłużników, a także w bazach BIK. Wówczas bank czy firma pożyczkowa traktują klient jako nierzetelnego partnera i wolą nie zawierać z nim umowy, ponieważ istnieje, ryzyko, że nie będzie on również solidny w spłacie tej pożyczki.

Niespełnienie wymogą pożyczki

Przed złożeniem wniosku o pożyczkę powinniśmy też sprawdzić, jakie warunki musimy spełnić. Jeśli tego nie zrobimy, nasz wniosek może być odrzucony natychmiast. Warunki te mogą dotyczyć między innymi określonego wieku, zameldowania, dochodów uzyskiwanych z określonych źródeł.

Niska zdolność kredytowa

Nie możemy zapominać również o zdolności kredytowej, która w tym kontekście ma dość szerokie znaczenie. Obejmuje ona nie tylko kwestie posiadanych przez nas dochodów i wydatków, ale też naszą wiarygodność kredytową, która jest zawarta we wspomnianych już bazach. Niska zdolność kredytowa dotyczy też tych osób, które nigdy wcześniej nie brały żadnej pożyczki czy kredytu, dlatego pożyczkodawca nie może znaleźć o niech żadnych informacji w bazach.

Zatem, jeśli chcesz zmniejszyć ryzyko odrzucenia wniosku o pożyczkę, pamiętaj o tym, by spełnić warunki dyktowane przez bank czy przez firmę pożyczkową. Musisz posiadać też odpowiednią zdolność kredytową, a także zawsze musisz sprawdzić, czy wypisany przez ciebie wniosek jest prawidłowy i bezbłędny.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.