Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Za co można zostać wpisanym do KRD?

Za co można zostać wpisanym do KRD?

KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów jest jednym z biur informacji gospodarczej działających w Polsce. Jeśli mamy długi, istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajdziemy się na liście dłużników KRD!

Krajowy Rejestr Długów jest pierwszym polskim BIG, czyli biurem informacji gospodarczej – instytucją zajmującą się gromadzeniem i udostępnianiem danych o nierzetelnych dłużnikach. KRD działa od 2003 roku. W bazach KRD znajduje się ponad 1 milion dłużników.

To biuro, w którym możemy znaleźć dane zarówno o zadłużeniu, jak i o tym, że dłużnik wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań. Wobec tego nie wszystkie informacje w Krajowym Rejestrze Długów są negatywne i świadczą o zadłużeniu.

Do KRD trafi zarówno firma, jak i konsument?

KRD BIG SA gromadzi dane dotyczące sytuacji finansowej zarówno osób prywatnych, czyli konsumentów, jak i przedsiębiorców. Musimy jednak spełnić określone wymagania, aby znaleźć się na liście dłużników.

Poniżej prezentujemy te wymogi obowiązujące w stosunku do konsumentów:

• Zobowiązanie jest efektem stosunku prawnego – powstało z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 1871 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeksu postępowania cywilnego.

• Łączna kwota zobowiązań wobec wierzyciela wynosi minimum 200 złotych i może obejmować także odsetki i koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego.

• Zobowiązanie wymagalne jest od co najmniej 30 dni.

• Upłynął co najmniej miesiąc od przesłania do dłużnika listem poleconym albo doręczenia osobistego ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do biura dłużników.

Wobec tego wtedy, gdy wierzyciel będzie chciał wpisać dłużnika na listę, musi on najpierw powiadomić go o tym. Jeśli dłużnik w wyznaczonym czasie zapłaci, w takim przypadku nie będzie on wpisany na listę Krajowego Rejestru Długów.

Za co można trafić do KRD?

Wiemy już, jakie wymagania należy spełnić, aby można było wpisać dłużnika na listę dłużników. Za co jednak można za nią trafić konkretnie? Tutaj wykaz jest dość długi, ponieważ to nie tylko niespłacone pożyczki ratalne czy kredyty, ale również wiele innych zobowiązań, które nie zostały spłacone w terminie.

Do Krajowego Rejestru Długów można trafić za:

• brak spłaty pożyczek i kredytów

• brak zapłaty z faktury w wyznaczonym terminie

• brak spłaty rachunków, na przykład usług telekomunikacyjnych, dostarczania wody, odprowadzania ścieków, dostarczania energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej

• brak spłaty czynszu za mieszkanie

• nieuregulowanie zasądzonych świadczeń alimentacyjnych

• brak spłaty mandatów, także za przejazd bez ważnego biletu czy brak biletu parkingowego

• brak spłaty opłat urzędowych różnego rodzaju, na przykład w Urzędzie Skarbowym, ZUS

To tylko przykładowy wykaz. Pamiętajmy o tym, że do KRD możemy trafić nie tylko wtedy, gdy dług powstanie względem urzędu, ale też mogą wpisać nas na listę firmy oraz osoby prywatne, które spełnią wymienione powyżej wymagania.

Obecność w KRD jako dłużnik to nic przyjemnego – możemy nie dostać pożyczki czy kredytu albo zawrzeć umowy na abonament. Aby zniknąć z listy, wystarczy spłacić dług!

Ten wpis znajduje się w kategorii