Za co można trafić do KRD? Sprawdź!

Za co można trafić do KRD? Sprawdź!

KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów jest jednym z biur informacji gospodarczej działających w Polsce. Jeśli mamy długi, istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajdziemy się na liście dłużników KRD!

Krajowy Rejestr Długów jest pierwszym polskim BIG, czyli biurem informacji gospodarczej – instytucją zajmującą się gromadzeniem i udostępnianiem danych o nierzetelnych dłużnikach. KRD działa od 2003 roku. W bazach KRD znajduje się ponad 1 milion dłużników.

To biuro, w którym możemy znaleźć dane zarówno o zadłużeniu, jak i o tym, że dłużnik wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań. Wobec tego nie wszystkie informacje w Krajowym Rejestrze Długów są negatywne i świadczą o zadłużeniu.

Do KRD trafi zarówno firma, jak i konsument?

KRD BIG SA gromadzi dane dotyczące sytuacji finansowej zarówno osób prywatnych, czyli konsumentów, jak i przedsiębiorców. Musimy jednak spełnić określone wymagania, aby znaleźć się na liście dłużników.

Poniżej prezentujemy te wymogi obowiązujące w stosunku do konsumentów:

• Zobowiązanie jest efektem stosunku prawnego – powstało z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 1871 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeksu postępowania cywilnego.

pozyczka-online-na-lato

• Łączna kwota zobowiązań wobec wierzyciela wynosi minimum 200 złotych i może obejmować także odsetki i koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego.

• Zobowiązanie wymagalne jest od co najmniej 30 dni.

• Upłynął co najmniej miesiąc od przesłania do dłużnika listem poleconym albo doręczenia osobistego ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do biura dłużników.

Wobec tego wtedy, gdy wierzyciel będzie chciał wpisać dłużnika na listę, musi on najpierw powiadomić go o tym. Jeśli dłużnik w wyznaczonym czasie zapłaci, w takim przypadku nie będzie on wpisany na listę Krajowego Rejestru Długów.

Za co można trafić do KRD?

Wiemy już, jakie wymagania należy spełnić, aby można było wpisać dłużnika na listę dłużników. Za co jednak można za nią trafić konkretnie? Tutaj wykaz jest dość długi, ponieważ to nie tylko niespłacone pożyczki ratalne czy kredyty, ale również wiele innych zobowiązań, które nie zostały spłacone w terminie.

Do Krajowego Rejestru Długów można trafić za:

• brak spłaty pożyczek i kredytów

pozyczka-online-na-lato

• brak zapłaty z faktury w wyznaczonym terminie

• brak spłaty rachunków, na przykład usług telekomunikacyjnych, dostarczania wody, odprowadzania ścieków, dostarczania energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej

• brak spłaty czynszu za mieszkanie

• nieuregulowanie zasądzonych świadczeń alimentacyjnych

• brak spłaty mandatów, także za przejazd bez ważnego biletu czy brak biletu parkingowego

• brak spłaty opłat urzędowych różnego rodzaju, na przykład w Urzędzie Skarbowym, ZUS

To tylko przykładowy wykaz. Pamiętajmy o tym, że do KRD możemy trafić nie tylko wtedy, gdy dług powstanie względem urzędu, ale też mogą wpisać nas na listę firmy oraz osoby prywatne, które spełnią wymienione powyżej wymagania.

Obecność w KRD jako dłużnik to nic przyjemnego – możemy nie dostać pożyczki czy kredytu albo zawrzeć umowy na abonament. Aby zniknąć z listy, wystarczy spłacić dług!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 71,12 %. Rata miesięczna od 271,18 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 5 019,41 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 530,66 zł, prowizja 4 488,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 519,41 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,86%. Rata miesięczna od 148,68 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4 856,33 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 567,08 zł, prowizja 4 289,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 156,33 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 238,40 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.