Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Co oznacza pożyczka pod weksel?

Co oznacza pożyczka pod weksel?

Pożyczki pod weksel mogą być udzielane pomiędzy dwoma osobami prywatnymi. Wówczas weksel, który jest papierem wartościowym, pełni funkcję kredytową, czyli stanowi gwarant pożyczki.

Pożyczki pod weksel są obecnie dość rzadko spotykane. Zastąpiły je różnego rodzaju pożyczki bankowe, pozabankowe, społecznościowe, które odbywają się za pośrednictwem specjalnych serwisów internetowych. Jednak pożyczki wekslowe nadal istnieją i gdy potrzebujemy pieniędzy, są jedną z opcji, z których możemy skorzystać.

Weksel – co to jest?

Jak już wspomnieliśmy, weksel jest papierem wartościowym i ma on dość szerokie zastosowanie. Weksel wyróżnia się tym, że złożenie na nim podpisu przez osobę stanowi podstawę i przyczynę do powstania zobowiązania wekslowego tej właśnie osoby.

Weksel stanowi zabezpieczenie pożyczki dla pożyczkobiorcy, natomiast dzięki niemu pożyczkobiorca może otrzymać szybką gotówkę. Jednak oprócz funkcji kredytowej ma też on funkcję obiegową, refinansową oraz gwarancyjną. Przykładowo weksel może być sprzedany innej osobie, może być wykorzystani jako środek płatniczy.

Prawo wekslowe

W prawie polskim zasady wystawiania i obrotu wekslami reguluje Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz.U. 2016 poz. 160). jesienna-pozyczka

Prawo to określa, że weksel staje się pełnoprawnym dokumentem w momencie, w którym pożyczkobiorca złoży na nim swój podpis. Tym samym pożyczkobiorca przyjmuje na siebie obowiązek spłaty sumy, która jest zapisana na wekslu.

Warto również wskazać, że także weksel in blanco, czyli bez wpisanej kwoty pożyczki zachowuje ważność. Należy jednak szczególnie uważać z tego typu pożyczkami, ponieważ pożyczkodawca może wtedy wpisać do dokumentu znacznie wyższą niż uzgodniona ustnie suma.

Nazewnictwo osób zgodnie z prawem wekslowym:

• osoba wystawiająca weksel – trasant

• osoba spłacająca sumę pożyczki – trasat

• odbiorca weksla – remitent

Jak wziąć pożyczkę na weksel?

Pożyczki udzielane na weksel to pożyczki prywatne, które oferowane są najczęściej przez prywatnych inwestorów chcących zarobić na odsetkach od pożyczki. Możemy znaleźć ich oferty na różnych stronach internetowych, w tym na forach poświęconych pożyczkom. jesienna-pozyczka

Pożyczanie na weksel nie jest jednak całkowicie bezpieczne, jak już wskazaliśmy, niemniej jednak ma swoje plusy, które dla wielu pożyczkobiorców mają duże znaczenie. Prezentujemy je poniżej.

Plusy pożyczki na weksel:

• możliwość uzyskania pożyczki na bardzo wysoką sumę, nawet do 100 000 złotych

• pożyczka ratalna bez sprawdzania w bazach, na przykład BIK, BIG

• bez potrzeby przedstawiania zaświadczeń o dochodach

• także dla osób z zajęciami komorniczymi

• indywidualnie uzgodnione zasady pożyczki

Jak już wspomnieliśmy, główne wady pożyczki na weksel to niebezpieczeństwo, ponieważ możemy trafić na inwestora, który nie będzie rzetelny. Będzie wymagał podpisania weksla in blanco, będzie także chciał otrzymać dodatkowe opłaty, na przykład rejestracyjne. Wobec tego w sytuacji, gdy chcielibyśmy skorzystać z pożyczki zabezpieczonej wekslem, musimy znaleźć godnego zaufania partnera.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.