Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Co oznacza pożyczka pod weksel?

Co oznacza pożyczka pod weksel?

Pożyczki pod weksel mogą być udzielane pomiędzy dwoma osobami prywatnymi. Wówczas weksel, który jest papierem wartościowym, pełni funkcję kredytową, czyli stanowi gwarant pożyczki.

Pożyczki pod weksel są obecnie dość rzadko spotykane. Zastąpiły je różnego rodzaju pożyczki bankowe, pozabankowe, społecznościowe, które odbywają się za pośrednictwem specjalnych serwisów internetowych. Jednak pożyczki wekslowe nadal istnieją i gdy potrzebujemy pieniędzy, są jedną z opcji, z których możemy skorzystać.

Weksel – co to jest?

Jak już wspomnieliśmy, weksel jest papierem wartościowym i ma on dość szerokie zastosowanie. Weksel wyróżnia się tym, że złożenie na nim podpisu przez osobę stanowi podstawę i przyczynę do powstania zobowiązania wekslowego tej właśnie osoby.

Weksel stanowi zabezpieczenie pożyczki dla pożyczkobiorcy, natomiast dzięki niemu pożyczkobiorca może otrzymać szybką gotówkę. Jednak oprócz funkcji kredytowej ma też on funkcję obiegową, refinansową oraz gwarancyjną. Przykładowo weksel może być sprzedany innej osobie, może być wykorzystani jako środek płatniczy.

Prawo wekslowe

W prawie polskim zasady wystawiania i obrotu wekslami reguluje Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz.U. 2016 poz. 160).

Prawo to określa, że weksel staje się pełnoprawnym dokumentem w momencie, w którym pożyczkobiorca złoży na nim swój podpis. Tym samym pożyczkobiorca przyjmuje na siebie obowiązek spłaty sumy, która jest zapisana na wekslu.

Warto również wskazać, że także weksel in blanco, czyli bez wpisanej kwoty pożyczki zachowuje ważność. Należy jednak szczególnie uważać z tego typu pożyczkami, ponieważ pożyczkodawca może wtedy wpisać do dokumentu znacznie wyższą niż uzgodniona ustnie suma.

Nazewnictwo osób zgodnie z prawem wekslowym:

• osoba wystawiająca weksel – trasant

• osoba spłacająca sumę pożyczki – trasat

• odbiorca weksla – remitent

Jak wziąć pożyczkę na weksel?

Pożyczki udzielane na weksel to pożyczki prywatne, które oferowane są najczęściej przez prywatnych inwestorów chcących zarobić na odsetkach od pożyczki. Możemy znaleźć ich oferty na różnych stronach internetowych, w tym na forach poświęconych pożyczkom.

Pożyczanie na weksel nie jest jednak całkowicie bezpieczne, jak już wskazaliśmy, niemniej jednak ma swoje plusy, które dla wielu pożyczkobiorców mają duże znaczenie. Prezentujemy je poniżej.

Plusy pożyczki na weksel:

• możliwość uzyskania pożyczki na bardzo wysoką sumę, nawet do 100 000 złotych

• pożyczka ratalna bez sprawdzania w bazach, na przykład BIK, BIG

• bez potrzeby przedstawiania zaświadczeń o dochodach

• także dla osób z zajęciami komorniczymi

• indywidualnie uzgodnione zasady pożyczki

Jak już wspomnieliśmy, główne wady pożyczki na weksel to niebezpieczeństwo, ponieważ możemy trafić na inwestora, który nie będzie rzetelny. Będzie wymagał podpisania weksla in blanco, będzie także chciał otrzymać dodatkowe opłaty, na przykład rejestracyjne. Wobec tego w sytuacji, gdy chcielibyśmy skorzystać z pożyczki zabezpieczonej wekslem, musimy znaleźć godnego zaufania partnera.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.