Pozabankowe pożyczki ratalne - kiedy warto?

Pozabankowe pożyczki ratalne - kiedy warto?

Dotychczas było oczywiste, że na większe wydatki zaciąga się kredyt. Dziś mamy dostęp także do innych produktów finansowych, takich jak pozabankowe pożyczki ratalne. Co łączy je z tradycyjnym kredytem, a co od niego różni? Na co powinniśmy uważać przy zaciąganiu pożyczki ratalnej?

Wymiana sprzętu AGD, remont i inne poważniejsze wydatki dla wielu z nas oznaczają konieczność pożyczenia pieniędzy. Do tej pory sięgaliśmy po kredyty, ale coraz chętniej korzystamy także z innych metod finansowania. Przy większych wydatkach rozwiązaniem mogą być pożyczki ratalne. Pozabankowe "ratalki" otrzymamy równie szybko jak chwilówki i to jest ich niebywałą zaletą. Nie znaczy to jednak, że są produktami bez wad. O czym powinniśmy pamiętać, decydując się na tego rodzaju zobowiązanie finansowe?

Czym właściwie jest kredyt?

Kredyt jest rodzajem pożyczki pieniężnej udzielanej przez banki. Kredytów udziela się na określony procent, który jest podstawą do wyliczenia odsetek kredytowych, czyli opłaty dla banku. Odsetki są uzależnione od wysokości kredytu i okresu, na jaki zostaje zaciągnięty. Jeśli chodzi o czas spłaty, możemy wyróżnić kredyty krótkoterminowe do 1 roku, średnioterminowe do 5 lat oraz kredyty długoterminowe, udzielane na okres powyżej 5 lat. Kredyty są popularnym źródłem finansowania większych przedsięwzięć. Kupno samochodu lub mieszkania to wydatki, które najczęściej trzeba rozłożyć na lata.

Chętnie wybieranym produktem finansowym jest kredyt gotówkowy - przede wszystkim dlatego, że pozyskane z niego środki można przeznaczyć na dowolny cel. Spłata zobowiązania następuje w ratach, których wysokość i termin regulowania są ustalane z bankiem. Pieniądze z kredytu gotówkowego są często przeznaczane na pokrycie poważniejszych wydatków, na przykład wakacyjnego wyjazdu czy remontu. Niektóre banki oferują kredyty gotówkowe wysokości nawet 100 tysięcy złotych.

Choć dużo mówi się o popularności kredytów, w rzeczywistości nie tak łatwo je dostać. Procedura starania się o kredyt jest skomplikowana, wymaga czasu i licznych formalności. Dla wielu klientów warunki stawiane przez banki są niemożliwe do spełnienia. Prawdopodobnie z tego wynika zainteresowanie pożyczkami ratalnymi. To, że "ratalki" są łatwo dostępne, nie znaczy, że decydując się na złożenie wniosku nie podejmujemy żadnego ryzyka. Wciąż jest to przecież zobowiązanie finansowe, które trzeba uregulować i to w ściśle określonym terminie. Zanim zatem zdecydujemy się na ten produkt finansowy, powinniśmy poznać jego specyfikę.

Pożyczki ratalne - wady i zalety

Pożyczki ratalne dostaniemy równie szybko, jak chwilówki. Tak jak w przypadku tych drugich, procedurę wnioskowania można w całości przeprowadzić online. Chwilówki i "ratalki" różni wysokość udzielanych kwot. O ile chwilówki sprawdzą się w kryzysowych sytuacjach, pożyczki ratalne są raczej rozwiązaniem w przypadku większych wydatków. Kwotę 5000 złotych możemy rozłożyć nawet na 24 miesiące.

Czy "ratalkę" rzeczywiście można otrzymać tak łatwo? Nie do końca. "Minimum formalności" nie oznacza "żadnych formalności". Ponieważ pożyczki ratalne są większym zobowiązaniem finansowym, pożyczkodawcy będą wymagali od nas zaświadczenia o dochodach i czystej historii w rejestrach dłużników. Niektóre firmy ustalają nawet limit dochodów netto - jeśli go nie osiągamy, nie otrzymamy pożyczki.

Zanim zdecydujemy się na pożyczkę ratalną, powinniśmy dokładnie obliczyć koszty naszego zobowiązania. Orientacyjne wyliczenia, które można znaleźć na stronach firm, nie dadzą nam pełnego obrazu. Aby oszacować całkowitą sumę pożyczki, musimy skorzystać z tabeli opłat i prowizji. Warto także brać pod uwagę koszty, które mogą się pojawić w przypadku opóźnienia ze spłatą. Często są to wysokie sumy. Choć firmy pożyczkowe muszą stosować się do odgórnych ustaleń w zakresie dodatkowych opłat, wciąż w tym obszarze panuje duża dowolność.

Zanim złożysz wniosek, oblicz koszty

Pożyczki ratalne odpowiadają na potrzeby klientów, którym zależy na sprawnym uzyskaniu dodatkowej gotówki i wyższych kwotach. Tego rodzaju wsparcie finansowe może nam się przydać w przypadku nagłych i jednocześnie większych zobowiązań. Warto jednak pamiętać o specyfice pożyczek pozabankowych.

Choć są udzielane szybko, najczęściej firmy nakładają na nie opłaty dodatkowe. Narzędzia do ich oszacowania znajdują się na stronie, ale przeprowadzenie wyliczeń należy do klienta. Znaczy to, że jeśli decydujemy się na pożyczkę ratalną, powinniśmy za pomocą tabeli opłat i prowizji dokładnie określić jej koszty, nie pomijając także tych, które mogą się pojawić w przypadku spłaty po terminie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.