Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Pożyczka a kredyt - to nie jest to samo!

Pożyczka a kredyt - to nie jest to samo!

Pożyczka czy kredyt? Zwykle te dwa terminy stosowane są zamiennie na określenie usługi polegającej na pożyczeniu pieniędzy od banku, firmy pożyczkowej działającej pozabankowo, a także osób prywatnych. Jednak na gruncie prawa są to dwa całkowicie odmienne produkty. Czym jest kredyt, a czym pożyczka?

Głównym celem pożyczki oraz kredytu jest pożyczenie pieniędzy. Stąd też wynika zamienne stosowanie tych dwóch pojęć. Oczywiście, w przypadku rozmów z innymi możemy stosować te terminy dowolnie, ale wtedy, gdy chodzi o kwestie formalne, warto poznać różnice pomiędzy kredytem a pożyczką.

Kredyt tylko w banku

Na początku musimy wskazać, że kredyt jest pojęciem, które jest zarezerwowane tylko dla banków. Mówi o tym dokładnie Prawo bankowe, które wskazuje, że udzielenie kredytu to „czynność bankowa”, z którą związane są też określone wymogi i konsekwencje. Wobec tego wtedy, gdy widzimy, że firma pozabankowa reklamuje kredyty, musimy pamiętać o tym, że korzysta z tego słowa nieodpowiednio.

Kredyt bankowy jest oferowany na konkretny cel – nie możemy wydać pieniędzy dowolnie. Spotykamy się zatem z kredytami hipotecznymi i mieszkaniowymi, kredytami samochodowymi, kredytami inwestycyjnymi.

Umowa kredytu może mieć tylko formę pisemną z zaznaczeniem w niej odpowiednich informacji – o kosztach i terminie zwrotu. jesienna-pozyczka

Kredyt: najważniejsze informacje

• udzielany tylko przez bank

• umowa w formie pisemnej z zaznaczonymi kosztami i terminem zwrotu

• ma ściśle określone w umowie przeznaczenie

• regulowany przez Prawo bankowe

• opłaty pobierane w postaci prowizji i odsetek wskazanych w umowie

Pożyczka w banku i pozabankowo

Z kolei w przypadku pożyczek zastosowanie ma nie Prawo bankowe, ale Kodeks cywilny. Pożyczka jest pojęciem szerszym, jako że może być ona udzielona zarówno przez firmę, jak i przez osobę prywatną. jesienna-pozyczka

Zatem pożyczkę możemy wziąć w banku, na przykład może być to pożyczka gotówkowa na dowolny cel, możemy też uzyskać ją pozabankowo jako pożyczka ratalna albo chwilówka. Pożyczkę może nam też dać członek rodziny, znajomy, sąsiad, a nawet osoba, której nie znamy bliżej.

Pożyczka może być udzielona na luźnych zasadach i praktycznie w dowolny sposób. W przypadku niskich kwot nie musimy nawet podpisywać umowy pożyczkowej. Pieniądze z pożyczki mogą być wydane na dowolny cel. Co więcej, pożyczka może być darmowa.

Pożyczka: podstawowe informacje

• udzielana przez firmę lub osobę fizyczną posiadającą odpowiednie środki

• może być przeznaczona na dowolny cel

• regulowana przez Kodeks cywilny

• do 500 złotych może być zawarta ustnie, powyżej 500 złotych zaleca się zawrzeć umowę pisemną

• może być nieodpłatna

Podsumowując, gdy mowa o kredycie, zgodnie z aktualnym stanem prawnym powinno chodzić o ofertę banku – kredyt celowy, który wydawany jest na określony cel, na przykład kupno mieszkania. Gdy z kolei mowa o pożyczce, wówczas mamy do czynienia z szerszym zakresem, ponieważ pożyczka może mieć formę pożyczki gotówkowej od banku, chwilówki od firmy pozabankowej, pożyczki od rodzica czy rodzeństwa, a także od innych osób.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.