Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Różnice pomiędzy kredytem a pożyczką

Różnice pomiędzy kredytem a pożyczką

Pożyczka czy kredyt? Zwykle te dwa terminy stosowane są zamiennie na określenie usługi polegającej na pożyczeniu pieniędzy od banku, firmy pożyczkowej działającej pozabankowo, a także osób prywatnych. Jednak na gruncie prawa są to dwa całkowicie odmienne produkty. Czym jest kredyt, a czym pożyczka?

Głównym celem pożyczki oraz kredytu jest pożyczenie pieniędzy. Stąd też wynika zamienne stosowanie tych dwóch pojęć. Oczywiście, w przypadku rozmów z innymi możemy stosować te terminy dowolnie, ale wtedy, gdy chodzi o kwestie formalne, warto poznać różnice pomiędzy kredytem a pożyczką.

Kredyt tylko w banku

Na początku musimy wskazać, że kredyt jest pojęciem, które jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla banków. Mówi o tym dokładnie Prawo bankowe, które wskazuje, że udzielenie kredytu to „czynność bankowa”, z którą związane są też określone wymogi i konsekwencje. Wobec tego wtedy, gdy widzimy, że firma pozabankowa reklamuje kredyty, musimy pamiętać o tym, że korzysta z tego słowa nieodpowiednio.

Kredyt bankowy jest oferowany na konkretny cel – nie możemy wydać pieniędzy dowolnie. Spotykamy się zatem z kredytami hipotecznymi i mieszkaniowymi, kredytami samochodowymi, kredytami inwestycyjnymi.

Umowa kredytu może mieć tylko formę pisemną z zaznaczeniem w niej odpowiednich informacji – o kosztach i terminie zwrotu.

Kredyt:

• udzielany tylko przez bank

• umowa w formie pisemnej z zaznaczonymi kosztami i terminem zwrotu

• ma ściśle określone w umowie przeznaczenie

• regulowany przez Prawo bankowe

• opłaty pobierane w postaci prowizji i odsetek wskazanych w umowie

Pożyczka w banku i pozabankowo

Z kolei w przypadku pożyczek zastosowanie ma nie Prawo bankowe, ale Kodeks cywilny. Pożyczka jest pojęciem szerszym, jako że może być ona udzielona zarówno przez firmę, jak i przez osobę prywatną.

Zatem pożyczkę możemy wziąć w banku, na przykład może być to pożyczka gotówkowa na dowolny cel, możemy też uzyskać ją pozabankowo jako pożyczka ratalna albo chwilówka. Pożyczkę może nam też dać członek rodziny, znajomy, sąsiad, a nawet osoba, której nie znamy bliżej.

Pożyczka może być udzielona na luźnych zasadach i praktycznie w dowolny sposób. W przypadku niskich kwot do 500 złotych nie musimy nawet podpisywać umowy pożyczkowej. Pieniądze z pożyczki mogą być wydane na dowolny cel. Co więcej, pożyczka może być darmowa.

Pożyczka:

• udzielana przez firmę lub osobę fizyczną posiadającą odpowiednie środki

• może być przeznaczona na dowolny cel

• regulowana przez Kodeks cywilny

• do 500 złotych może być zawarta ustnie, powyżej 500 złotych zaleca się zawrzeć umowę pisemną

• może być nieodpłatna

Podsumowując, gdy mowa o kredycie, zgodnie z aktualnym stanem prawnym powinno chodzić o ofertę banku – kredyt celowy, który wydawany jest na określony cel, na przykład kupno mieszkania. Gdy z kolei mowa o pożyczce, wówczas mamy do czynienia z szerszym zakresem, ponieważ pożyczka może mieć formę pożyczki gotówkowej od banku, chwilówki od firmy pozabankowej, pożyczki od rodzica czy rodzeństwa, a także od innych osób.

Ten wpis znajduje się w kategorii