Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak budować dobrą historię kredytową?

Jak budować dobrą historię kredytową?

Uzyskanie pożyczki albo kredytu jest uzależnione nie tylko od naszej zdolności kredytowej, ale także duże znaczenie ma także historia kredytowa. Czym dokładnie jest historia kredytowa i w jaki sposób możemy ją zbudować?

Potrzebujesz pieniędzy na dodatkowe wydatki? Chcesz kupić coś do domu, a może wybudować nowy dom? Pożyczka lub kredyt będą tutaj bardzo pomocne. Gdy chcemy zdecydować się na wnioskowanie o pożyczkę albo kredyt, powinniśmy spełnić określone wymagania. Wśród nich znajduje się również historia kredytowa.

Co to jest historia kredytowa?

Historią kredytową określa się dane zgromadzone w bazach dotyczące zaciąganych przez nas pożyczek i kredytów. Jedną z najbardziej popularnych baz jest BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. W bazach BIK znajduje się każda osoba, która kiedykolwiek wzięła pożyczkę albo kredyt w banku, albo pozabankowo.

Na tworzenie historii kredytowej przede wszystkim wpływa terminowość spłacania zobowiązań. Gdy wszystkie zobowiązania będziemy spłacali regularnie, wtedy nasza historia kredytowa będzie pozytywna i będzie świadczyła o nas dobrze jako o kliencie.

Historia kredytowa wykorzystywana jest głównie przez banki i firmy pozabankowe oferujące pożyczki i kredyty. Na jej podstawie instytucje te mogą określić, czy potencjalny klient jest rzetelny i będzie można pożyczyć mu pieniądze bez dużego ryzyka. Dzięki danym zgromadzonym w BIK możemy też przyspieszyć proces uzyskania pieniędzy – często nie musimy nawet dostarczać dokumentów potwierdzających nasze dochody. jesienna-pozyczka

Dobra a zła historia kredytowa

Historia kredytowa wpływ na to, czy będziemy mogli otrzymać nowe pożyczki oraz kredyty. Także dane zawarte w BIK mogą pomóc nam czy przeszkodzić w zawarciu innych umów, na przykład o kartę kredytową, uzyskaniu debetu na koncie.

Pozytywne dane, czyli dobra historia kredytowa będzie świadczyła o nas pozytywnie i pomoże nam w uzyskaniu pieniędzy zarówno przy mniejszych, jak i większych sumach. Z kolei zła historia kredytowa będzie przeszkadzała nam w tym i może zniweczyć nasze plany nawet na kilka lat do przodu. Czas przechowywania informacji w BIK to nawet 5 lat!

W jaki sposób mieć dobrą historię kredytową?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, na historię kredytową wpływa przede wszystkim terminowość. Gdy będziemy spłacali zobowiązania punktualnie, wówczas informacje o nas będą pozytywne. Oczywiście, gdy jednorazowo spóźnimy się o kilka dni, nie wpłynie to negatywnie na naszą zdolność kredytową. Większe zagrożenie dla naszej historii kredytowej stwarza brak spłaty po 60 dniach od terminu.

Jednak w BIK przechowuje się nie tylko dane dotyczące terminowości spłaty pożyczek i kredytów. Również dane te dotyczą liczby pożyczek i kredytów, liczby zapytań o pożyczki i kredyty. Przykładowo wtedy, gdy w ostatnim czasie często wnioskowaliśmy o pieniądze w banku czy w instytucji pozabankowej, nasza historia kredytowa także będzie o tym świadczyła. W rezultacie może się okazać, że nasza zdolność kredytowa będzie obniżona i trudniej będzie nam o uzyskanie pożyczki albo kredytu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.